De positie van zwarten in de VS

0
1605

Dat zwarten in de VS in een achterstandspositie verkeren is bepaald niet onbekend bij het grote publiek. Zo zitten er veel meer zwarten dan blanken in de gevangenis, zijn ze lager opgeleid, verdienen ze minder en zijn ze relatief ondervertegenwoordigd op hoge posities. De reflex die de blanken in zowel de VS als Europa vertonen is een zuivere Pavlovreactie die zorgvuldig is aangeleerd. Problemen die zwarten wél en blanken niet hebben zijn de schuld van de blanken die zwarten discrimineren en onderdrukken, want zwarten zijn ook blanken maar dan met een donkere huid. Een donkere huid leidt niet tot competentieproblemen, toch? Dus is het de schuld van de blanken. Die hebben de zwarten in de VS immers uit Afrika ontvoerd en hen eeuwen tot geketende slaven gemaakt.

Ik wil in dit artikel een alternatieve visie presenteren. De blanken zijn niet de schuld van de achterstandspositie van zwarten. De problemen komen uit eigen zwarte kring. Ik zal dat hieronder toelichten.

Rasrealisme

De allereerste enorme denkfout die wordt gemaakt is het volledig gelijkstellen van zwarten en blanken op biologisch gebied. Dit wordt als zo vanzelfsprekend gezien dat het zelfs ronduit strafbaar is om dit te ontkennen als dit in het nadeel van zwarten uitvalt. Het omgekeerde is – bizar genoeg – wel toegestaan. Zo mag je gerust zeggen dat ca. driekwart van de Amerikaanse profbasketballers zwart is omdat zwarten groter en sterker zijn dan blanken, kenmerken die hen op een basketbalveld een onmiskenbaar voordeel bieden. Het is maar de vraag of je mag zeggen dat pygmeeën voor basketbal ongeschikt zijn gezien hun beperkte lengte, maar dat terzijde. Zolang pygmeeën er niet voor kiezen om te basketballen kan dit eenvoudig in het midden worden gelaten.

Het is echter volstrekt ‘not done’ om te zeggen dat zwarten gemiddeld minder intelligent zijn dan blanken. Dit is echter wel degelijk het geval, zoals ik al eerder uitgebreid toelichtte in Rasrealisme, een introductie dat eerder op Erkenbrand verscheen. Indien u nog niet bekend bent met deze materie wil ik u vragen allereerst dat artikel te lezen nog vóórdat uw eventuele Pavlovreactie in werking treedt.

Epidemie van alleenstaande moeders

Een verschijnsel dat niet erg bekend is in Europa1 is dat bijna 80% – dat leest u goed! – van de zwarte kinderen wordt geboren met ongetrouwde ouders. Nu hoeven ouders in deze tijd niet per se getrouwd te zijn om een duurzame relatie te hebben, maar ook andere cijfers liegen er niet om. Volgens hetzelfde artikel woonde 39% van de zwarte kinderen niet bij hun biologische vader. Het is bekend dat dit een negatief effect heeft op de kinderen. Dit cijfer is echter bedrieglijk, want van de 61% die wel bij hun biologische vader woont zal de vader in de toekomst nog als opvoeder uit beeld kunnen verdwijnen.

Het lijkt er dus sterk op dat zwarte vrouwen een bijzonder matige partner kiezen om kinderen op de wereld te zetten, hetgeen natuurlijk een enorme verantwoordelijkheid van de ouders vereist. Veel vrouwen krijgen kinderen met een partner waarmee ze niet duurzaam samenleefden en al helemaal zelden mee getrouwd waren. Een zwart kind heeft al vanaf de eerste dag in de wieg een zeer grote kans om in een achterstandspositie te verkeren. Vader onbekend, vader niet in beeld als opvoeder of een vader die voor het kind volwassen is wegtrekt. Het is ook in Nederland zo dat een echtscheiding een negatief effect heeft of zelfs ronduit dramatisch is voor de kinderen.

Het is bespottelijk om de blanken hiervan de schuld te geven. Het zijn niet de blanken die deze kinderen verwekken en het zijn niet de blanken die dit extreem onverantwoordelijke gedrag goedkeuren. Wat wel een feit is is dat maatregelen die specifiek zijn genomen om de arme zwarte bevolking, die in het verleden wel degelijk nog zuchtte onder de naweeën van de slavernij, te steunen averechts werken. Hulp aan tienermoeders maakte de man overbodig als kostwinner, zeker aangezien zwarten vaak minder verdienen dan blanken. Dit had ook een cultureel effect: het idee van romantiek is in de zwarte cultuur een zeldzaamheid geworden. Kijk eens naar een hiphopvideoclip en je zal zien dat de vrouw niet wordt afgeschilderd als een hoogstaand wezen dat je kinderen op de wereld kan zetten en liefdevol zal verzorgen. Dergelijke vrouwonvriendelijkheid zal Europese mannen zwaar worden aangerekend, maar iets negatief over zwarten zeggen manoeuvreert je naar de marge van het intellectuele debat. Spreken is zilver en zwijgen is goud, toch? Zelfs als er kinderen op komst zijn wordt zelden getrouwd.

Kinderen van alleenstaande moeders doen het bijzonder slecht en stiefvaders maken het vaak eerder erger dan beter. Wat nog het ergste is is dat deze slecht opgevoede kinderen het onverantwoordelijke gedrag van hun ouders zelf ook weer gaan vertonen. Net als dat kinderen van gescheiden ouders in Nederland vaker scheiden dan kinderen van gehuwde ouders krijgen kinderen van alleenstaande moeders zelf ook vaak kinderen zonder vader in beeld. De hele cyclus herhaalt zich dan weer.

Wat verder ook beslist niet onopgemerkt mag blijven is dat op deze manier laag-intelligente mensen relatief veel kinderen krijgen. Een man die zonder voorbehoedsmiddel ejaculeert in de vagina van een vrouw die evenmin voorbehoedsmiddelen gebruikt is bijzonder onverstandig bezig en de vrouw die dat toestaat is net zo dom. Verstandige mensen zorgen voor een stabiele basis om de kinderen een toekomst te bieden, maar het zoeken van de juiste partner en het opbouwen van een stabiele relatie kost tijd. Alle kans dat de mensen die wel verantwoordelijk bezig zijn minder kinderen krijgen. Elke volgende generatie zwarten is, gezien het feit dat IQ grotendeels erfelijk is, relatief laag-intelligent. Dat versterkt de problemen nog meer en het percentage kinderen dat ouders zonder een duurzame relatie heeft is sinds de slavernij dan ook gestaag toegenomen. Jammer genoeg zie je die trend ook onder blanken.

Nog een bijkomend feit is dat zwarte kinderen weinig familie hebben om op terug te vallen: de familie van de vader is immers vaak uit beeld.

Criminaliteit

Zwarten zijn zowel als dader en als slachtoffer oververtegenwoordigd in de criminaliteit. Dat is een teken van onderdrukking, toch? De blanken ontnemen zwarten perspectieven zodat ze in de criminaliteit belanden en de racistische politie in de VS neemt zwarten disproportioneel vaak op de korrel zodat ze veel vaker in de gevangenis komen. Dat is het heersende idee in Europa, maar het is ook de moeder aller gotspes!

Allereerst: als het blanke onderdrukking is waardoor zwarten in de criminaliteit belanden zouden het ook de vrouwen moeten zijn die de mannen onderdrukken, maar het tegendeel wordt beweerd: mannen onderdrukken juist vrouwen! Bij zwarten wordt uiteraard precies het tegenovergestelde beweerd. Nu is de oververtegenwoordiging van mannen in de criminaliteit eenvoudig verklaarbaar door het feit dat veel testosteron produceren en dat maakt mannen agressiever, impulsiever en roekelozer dan vrouwen, die over een kalmere natuur beschikken. Mannen krijgen overigens ook bijna tweemaal zoveel straf voor precies hetzelfde vergrijp hetgeen hun oververtegenwoordiging in de gevangenis ook voor een klein deel verklaart. Daarnaast zijn mannen uitgesprokener dan vrouwen. Domme mannen zijn dommer en een ruime meerderheid van de zwakbegaafden is van het mannelijk geslacht. De slimsten zijn ook slimmer. Aangezien een erg laag IQ snel tot delinquent gedrag leidt2 zullen relatief veel mannen crimineel zijn aangezien ze oververtegenwoordigd zijn aan de onderzijde van het IQ-spectrum.

Zwarten produceren meer testosteron dan blanken en daarom zijn ze groter, sterker en gespierder. Dat zie je op sportvelden overduidelijk terug, want de onderdrukking van zwarten is daar niet terug te zien. Integendeel, de oververtegenwoordiging van zwarten suggereert dat ze de blanken onderdrukken, maar dat mag je natuurlijk niet zeggen en daarnaast is het ook nog eens onzin. Het is de beste sporter die het verste komt en niet de donkerste of blankste. Dit hoge testosteronniveau maakt zwarten ook crimineler en hun gemiddeld lagere IQ – ja, het is echt zo – versterkt dat ook nog eens. Je ziet ook dat zwarten in getto’s, waar hun blanke onderdrukkers zich nog niet met een regiment mariniers durven te vertonen, veel crimineler zijn dan zwarten in blankere wijken. De zwarte jeugdbendes als de Crips en de Bloods, en daarnaast nog talloze anderen, zijn berucht. Opmerkelijk genoeg zijn de slachtoffers van hun misdaden bovenal zwarten. Van alle zwarten die vermoord worden in de VS wordt 93% door een andere zwarte gedood, hoewel die maar een minderheid van 12% van de bevolking vormen. Het grootste gevaar voor de zwarte komt niet van de meerderheid blanken, neo-nazi’s, de KKK of de Trumpaanhangers, maar van de zwarte jongeman!

Je ziet hier dan ook een absurde paradox ontstaan. De zwarte bevolking moppert op luide toon dat de zwarte bevolking verscheurd wordt door criminaliteit. Je zou dus verwachten dat het allereerste dat ze zouden eisen een krachtig politieoptreden is, maar opmerkelijk genoeg eisen ze precies het tegenovergestelde: de politie moet zich niet op de zwarte bevolking richten. Dat het gros van de misdaden tegen zwarten zwarte daders heeft lijkt ze volledig te ontgaan, hoewel ze die kennis toch uit de eerste hand zouden moeten hebben. Het zwelgen in een slachtofferrol is voor hen blijkbaar belangrijk dan daadwerkelijk korte metten maken met de criminaliteit die de zwarte gemeenschap teistert!

Racistische politie

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: de politie in de VS is niet racistisch en de apologeten van de zwarte bevolking komen met misleidende argumenten. Het is wel degelijk een feit dat ze relatief veel zwarten aanhouden, maar dat komt omdat zwarten ook veel crimineler zijn. Ze houden ook meer mannen en jongeren aan, maar dat is dan wel gewoon hun eigen schuld. Er worden inderdaad relatief veel zwarten doodgeschoten bij arrestaties, maar dat komt omdat zwarten veel vaker verzet plegen bij een arrestatie. Zwarte agenten zijn ook beslist niet minder schietgraag tegenover zwarte arrestanten dan blanke. Meer informatie hierover is te vinden op deze video.

De FBI voert elk jaar een enquête uit om de criminaliteit in de VS te inventariseren. Daarbij wordt ook gevraagd of je het slachtoffer bent geweest van een misdrijf, zo ja welk misdrijf en wat de huidskleur/afkomst van de dader was. Bij een misdaad als moord is dat niet te doen, maar bij misdaden als mishandeling en straatroof zal deze informatie doorgaans bekend zijn. Ook worden politieaangiften onder de loep genomen en ook daarin staat uiteraard een signalement van de dader. Aangezien de dader niet gevonden kan worden als iemand een foute huidskleur opgeeft is deze informatie betrouwbaar. Het blijkt hieruit dat van alle rassen ongeveer hetzelfde percentage daders wordt gearresteerd. De Amerikaanse politie volgt gewoon procedures en ze zullen mensen aanhouden van wie ze het vermoeden hebben dat ze iets op hun kerfstok hebben. Ze houden beslist geen razzia’s onder zwarten! De zwarten hebben de problemen met arrestaties en opsluitingen toch echt aan zichzelf te wijten aangezien ze gewoon veel crimineler zijn. Daar kunnen de blanken niets aan doen. Het lijkt erop dat er ook een aanzienlijke tolerantie bestaat voor criminaliteit binnen de zwarte gemeenschap en het is de vraag hoe vaak de ‘rotte appels’ bij de politie door rasgenoten worden aangegeven.

In nuchter Hollands: ze moeten niet zeuren.

De slavernij, discriminatie, en Jim Crow

Zwarten zijn in het verleden wel degelijk onderdrukt. De slavernij is niet de meest rooskleurige bladzijde uit de Amerikaans-Europese geschiedenis. De slavernij werd in de VS in 1865 afgeschaft, maar de zwarten waren niet ineens zo vrij als vogels en er volgde een periode van segregatie. De segregatie van overheidswege is mettertijd afgeschaft, hoewel die in bepaalde staten nog tot ver in de 20e eeuw in stand bleef.

Veel zwarten voeren hun achterstandspositie terug op de slavernij, maar hoe realistisch is dat? Waarom zou ziets generatie op generatie doorwerken? De huidige zwarten, hun vaders en hun opa’s zijn nooit slaaf geweest of gesegregeerd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn alle Japanners in de VS in concentratiekampen geïnterneerd, zuiver en alleen omdat ze Japanners waren. Ze zagen hun bedrijven instorten en ze konden zich jarenlang niet ontwikkelen. Japanners hoor je daar echter vandaag de dag niet over klagen en de Japanners verkeren bepaald niet in een achterstandspositie. Integendeel, ze doen het beter dan de blanken, iets dat de zwarten alleen op sportvelden lukt. In dezelfde tijd zijn de joden gedecimeerd, maar ook zij verkeren heden ten dage niet in een achterstandspositie. Waarom lukt het hen wel en de zwarten niet? De Amerikaanse overheid heeft talloze maatregelen genomen om de zwarten te emanciperen, maar het heeft geen enkel effect gehad. Het gedwongen mengen van scholen zou via een ‘menggeneratie’ een ‘kleurblinde’ generatie moeten opleveren. Het meest in het oog springende effect ervan was dat de blanken de binnensteden achter zich lieten omdat ze hun kinderen toch liever naar hun eigen scholen stuurden. Discriminatie is wettelijk verboden dus als discriminatie een probleem zou zijn zou je een hausse aan rechtszaken verwachten zodat deze discriminatie weer zou verdwijnen. Ook dit heeft geen effect gehad. Affirmative action oftewel ‘positieve discriminatie’ heeft de veronderstelde ‘onterechte’ ongelijkheid ook niet aan weten te pakken.

Daarnaast zou het zwarten er niet van moeten weerhouden om binnen eigen kring succesvol te zijn. Stel dat discriminatie en de erfenissen van het verleden inderdaad zo’n kreupelmakend effect zouden hebben gehad, waarom zijn zwarten dan in eigen kring eerder minder dan méér succesvol? Je zou verwachten dat ze elkaar niet discrimeneren en, als reactie op blanke discriminatie, elkaar misschien zelfs een steuntje in de rug geven. Ook dit verschijnsel treedt niet op en zwarten binnen eigen kring hebben het niet gemakkelijk.

Conclusie

De blanken zijn niet de schuld van de achterstandspositie van zwarten. Dat komt uit eigen zwarte kring. De valse beschuldigingen richting de blanken, die ze jammer genoeg oh zo gretig willen absorberen, leidt alleen tot raciale frictie en verder toenemende segregatie. De zwarten krijgen een afkeer van de blanken die ze als onderdrukkers zien en de blanken zwelgen in zelfhaat omdat ze werkelijk van mening zijn dat ze zwarten onderdrukken. Alle pogingen van de blanken ten spijt lukt het niet de zwarten te emanciperen. Dat is ook niet mogelijk, omdat zwarten gemiddeld een lager IQ hebben. De achterstandspositie is dus in marmer gebeiteld en alleen draconische maatregelen als selectieve voortplanting kunnen dit veranderen. Dergelijke maatregelen zijn alleen onbespreekbaar.

Een tweede conclusie is dat het mengen van rassen zelden een goed idee is. Ze hebben te allen tijde de neiging om weer te segregeren en mensen hebben de neiging zich in eigen kring terug te trekken. Zo zijn zwarten en indianen ook nooit gemengd terwijl ze allebei niet blank en dus niet racistisch zijn. Een goed migratiebeleid laat mensen die niet compatibel zijn met de ontvangende bevolking slechts beperkt binnen.

1: Negatieve feiten over zwarten halen maar moeizaam de Europese media als deze niet aan blanke daders zijn toe te schrijven.

1: Laag-intelligente mensen kunnen de gevolgen van hun daden moeilijker inschatten, de lange termijn moeilijk plannen, zijn impulsiever, makkelijker beïnvloedbaar en krijgen lager betaalde banen. Hoewel ze niet minder gewetensvol zijn dan hoog-intelligente mensen – die ook bijzonder vals kunnen zijn – vertonen ze wel eerder crimineel gedrag.

Jan de Scherprechter