De ondergrens van de dysgenese

2
1778

In Nederland en andere Westerse landen daalt het IQ met 7 punten per generatie door de immigratie van niet-blanken en andere dysgenetische effecten. Hoe zal dat verder gaan? Waar ligt voor onze beschaving het breekpunt?

Zelfs de mainstream media erkennen dat intelligentie, zoals gemeten door een IQ-test, in het grootste deel van de wereld afneemt. De gangbare visie op intelligentie is dat het voor een groot deel genetisch is bepaald. Genen brengen een plafond aan voor intelligentie; je hebt een potentieel IQ en een reëel IQ. Je biologie bepaalt je potentiële IQ; laten we zeggen dat het 120 is. Als je de juiste opvoeding krijgt, d.w.z. een cognitief stimulerende omgeving, goede voeding en voldoende beweging gedurende je kindertijd, zul je tegen de tijd dat je 25 bent (de leeftijd waarop de hersenen volledig ontwikkeld zijn), of eerder, een IQ van 120 hebben.

De intelligentie die je in aanleg hebt kan je niet verhogen, hoeveel je ook studeert. Als studeren en lezen iemand voortdurend slimmer zouden maken, dan zou elke student geneeskunde een Newton of Von Neumann zijn. Je kan met discipline en vlijt wel een hoger niveau van functioneren bereiken. Iemand met een IQ van 120 kan dus functioneren op een niveau dat normaal gesproken alleen haalbaar is voor mensen met een IQ van 130, door hard en gedisciplineerd te werken.

Het potentiële IQ zorgt ook voor een soort bodem. Iemand met een IQ van 120 zal niet snel onder een bepaalde drempel zakken. Hij zal misschien geen IQ van 120 hebben, maar hij zal een gemiddeld persoon zijn met een IQ van 100 tot 105. Verwondingen aan het hoofd of een trauma kunnen het IQ natuurlijk verder verlagen, maar dat valt buiten het bestek van deze discussie. Het punt is dat hij nooit een imbeciel zal zijn die Gorilla Glue op zijn haar smeert.

Dit is misschien waar het Flynn effect vandaan komt. In de 20e eeuw is het IQ in ontwikkelde en ontwikkelingslanden met wel 15 punten gestegen. Dit is te danken aan betere voeding en een toegankelijk onderwijssysteem, mogelijk gemaakt door de tweede industriële revolutie.

De mensen in deze landen hebben hun maximale genetische potentieel bereikt. Het genetisch potentieel zelf is echter al enige tijd aan het afnemen. Geschat wordt dat de hoogste intelligentie die ooit in een menselijke samenleving is bereikt, het Victoriaanse tijdperk in Noordwest-Europa was (Frankrijk uitgezonderd), met een gemiddeld genetisch potentieel van 125 IQ.

Dit was het resultaat van 1000 jaar eugenetisch fokken, te beginnen met de geboorte van de westerse beschaving in 800 na Christus met de kroning van Karel de Grote als Heilig Rooms Keizer. In die 1000 jaar heeft het bovenste derde deel van de bevolking zich in elke generatie voortgeplant en het onderste twee-derde deel vervangen. Het verbod van de Katholieke Kerk op neef en nicht huwelijken verwijderde de schadelijke effecten nog verder, en in elke generatie werd de top 1% van gewelddadige mannen geëxecuteerd.

Natuurlijk voldeden slechts weinigen aan dit potentieel. Het leven in het Victoriaanse tijdperk was verschrikkelijk voor de gemiddelde mens. Voeding was verschrikkelijk, onderwijs was zeldzaam, en armoede was endemisch. Zelfs in 1940 waren er nog mensen in Groot-Brittannië die zo arm waren dat ze zich geen tweede broek konden veroorloven.

Over het geheel genomen zijn de mensen in de 20e eeuw slimmer geworden door de economische vooruitgang, de tweede landbouwrevolutie en het massale onderwijs. Hun genetisch potentieel is echter al enige tijd aan het afnemen door dysgenetische voortplanting. Deze trend is ook zichtbaar is Nederland, waar net als in de rest van de Westerse wereld het IQ per generatie met 7 punten daalt.

De aristocratische en rijke bourgeoisie doen nu al meer dan een eeuw aan contraceptie en worden voortdurend overtroffen in kindertal door de lagere IQ arbeidersklassen. In Frankrijk is dit dysgenetische proces nog eerder begonnen, in de 18e eeuw, omdat dit land als eerste in de geschiedenis op grote schaal liberalisme en secularisme heeft ingevoerd.

Van de West-Europeanen waren Duitsland en de Noordse landen misschien wel de laatste die overgingen tot dysgenetische voortplanting, dankzij de grotere religiositeit onder de elites en de eugenetische wetten. De Duitse intellectuele superioriteit was van 1871 tot 1945 voor iedereen duidelijk. Zij wonnen meer Nobelprijzen in natuur- en scheikunde dan enig ander land. In slechts 30 jaar ontwikkelden zij zich van een grotendeels agrarische samenleving tot de op één na grootste industriële macht ter wereld.

Deze intellectuele superioriteit vertaalde zich ook in militaire uitmuntendheid. Zelfs de ergste tegenstanders moesten toegeven dat het Duitse leger in beide wereldoorlogen ongeëvenaard was in kwaliteit en efficiëntie, waardoor het bijna de overwinning behaalde op de rest van de wereld, ondanks een chronisch tekort aan middelen en mankracht.

Moderne oorlogsvoering is een zeer cognitief veeleisende taak, en de superieure intelligentie van de Duitse soldaat schitterde in beide oorlogen. In de Tweede Wereldoorlog waren de Duitsers, zowel aanvallend als verdedigend, 25% efficiënter in de strijd dan de Britten en Amerikanen, en 50% efficiënter dan de Sovjets. Om eerlijk te zijn, Rusland was in 1941 grotendeels een derdewereldland en het officierskorps was gedecimeerd door de Grote Zuivering, terwijl de bolsjewistische Rode Terreur in de jaren ‘20 de Russische intelligentsia had afgeslacht of verbannen.

Wat heeft dit te maken met de teloorgang van de beschaving?

Ten eerste zou de wetenschappelijke vooruitgang ook zonder dysgenese vertraagd zijn. Dat komt omdat de makkelijkste vruchten al geplukt zijn. Het is veel makkelijker de wetten van magnetisme vast te stellen dan te ontcijferen waarom tijd vooruit gaat of lichamen een massa hebben.

Hoe meer de technologie vordert, hoe moeilijker het voor ons wordt om de resterende mysteries te ontcijferen. Hoe los je het probleem op van interstellair reizen, of problemen in verband met Newtoniaanse dynamica, tijddilatatie, of sneller reizen dan het licht? Het zou wel eens niet mogelijk kunnen zijn, of het zou intelligentie kunnen vereisen die onze fysieke beperkingen te boven gaat.

Er moet zeker een thermodynamische grens zijn aan hoe slim een mens kan worden. Het brein maakt tenslotte maar 3% van het lichaamsgewicht uit, maar verbruikt 20% van de energie.

Maar hoe zit het met het in stand houden van de beschaving?

Ook daar heb je intelligentie voor nodig. Je hoeft alleen maar naar Afrika te kijken. De Belgen, Fransen en Britten lieten hen achter met moderne medicijnen, spoorwegen en infrastructuur. Desondanks stortten deze dingen in elkaar binnen een decennium of twee nadat ze het continent verlieten.

De zwarten hebben niet eens de intelligentie om een beschaving te onderhouden, laat staan er een op te bouwen. De reden waarom Afrika als geheel niet afglijdt naar massale hongersnood en kannibalisme is dat intelligentere rassen zoals blanken en Chinezen deze landen overeind houden.

Afrika ontvangt maar liefst 130 miljard dollar aan hulp per jaar. Stel je voor wat er bereikt had kunnen worden als dit geld was gebruikt voor onderzoek naar kernfusie, elektromagnetische voortstuwing of protheses. In plaats daarvan wordt het gedumpt in de bodemloze put die bekend staat als Afrika, en verdwijnt het voor altijd in de diepte.

In de VS hebben we ontelbare triljoenen zien gaan naar zwarte gemeenschappen, om hen alles te geven, van gratis huisvesting tot werkprojecten, hulp aan moeders, gezondheidszorg, en nog veel meer. De rekening loopt gemakkelijk in de tientallen triljoenen sinds Lyndon Johnson’s Great Society project.

Een soortgelijk effect zie je in India, waar een minderheid van Hindoes met een hoge kaste de beschaving in stand houdt voor een enorme Australoïde massa. Hoog IQ Chinezen zijn de reden waarom Maleisië een bijna eerste-wereld levensstandaard heeft.

Maar wat gebeurt er als deze verdomming over de hele planeet plaatsvindt? Wat als de hele wereld dysgenetisch wordt en niet eens meer de bestaande technologie kan behouden?

Het onderhouden van bestaande technologie is veel moeilijker dan in het Victoriaanse tijdperk. Een ingenieur hoefde toen alleen stoommachines en stalen gereedschap te onderhouden.

Vandaag de dag moet een ingenieur, alleen al om een kerncentrale te onderhouden, 6 jaar studeren en een duizelingwekkend aantal onderwerpen beheersen, variërend van wiskunde tot natuurkunde, thermodynamica, werktuigbouwkunde, enzovoort.

Wat gebeurt er als het IQ van de hele planeet daalt tot 85 of erger? Er zullen gewoon te weinig slimme mensen zijn om de beschaving in stand te houden, niettegenstaande het netwerkeffect. Een beschaving met een IQ van 100 zal immers veel bevorderlijker zijn voor het cultiveren en het juiste gebruik van intellect dan een beschaving met een IQ van 85 die de kennis niet eens begrijpt en ze dus niet kan waarderen.

Sam Harris heeft de beroemde uitspraak gedaan dat er in Spanje elk jaar meer boeken in het Spaans worden vertaald dan er in de Arabische wereld in zijn hele geschiedenis in het Arabisch zijn vertaald. En zelfs die boeken zijn waarschijnlijk grotendeels religieus. Spanje, een intelligentere natie, heeft een robuuste academische omgeving waarin het zeldzame genie kan opbloeien.

In Afrika met een IQ van 70 worden zeker genieën geboren. Zelfs als 1 op de 100.000 Afrikanen die op het continent geboren worden een genie is, dan zouden er toch nog zo’n 12.000 van moeten zijn. Statistisch gezien hebben ze zeker meer genieën dan Zwitserland, en zouden ze intellectueel meer moeten voortbrengen dan het piepkleine landje van 8 miljoen. Maar omdat een maatschappij van Zwitsers met een IQ van 105 intelligentie eerder naar waarde schat, systemen opzet waar kennis wordt opgeslagen en bestudeerd, en genialiteit een hoger aanzien geniet, heeft de kleine natie in de Alpen magnitudes meer bijgedragen aan de menselijke verwezenlijking dan het enorme continent Afrika.

In een maatschappij met een IQ van 70 zal een genie waarschijnlijk gewoon de hele dag de boerderijen ploegen – als hij niet door zijn gelijken wordt uitgescholden omdat hij “blank doet”, wat het geval is in de zwarte Amerikaanse maatschappij met een IQ van 85.

Als het IQ wereldwijd tot zulke dieptes zakt, zal de beschaving ineenstorten en zal zich een nieuw duister tijdperk ontvouwen. Dat is de weg die we op dit moment opgaan.

Er is een sterke omgekeerde correlatie tussen de opleiding van een vrouw en haar vruchtbaarheid. Hoe hoger ze is opgeleid, hoe minder kinderen ze zal krijgen tegen de tijd dat ze 45 is. Intelligente vrouwen in ontwikkelde landen besteden hun vruchtbare jaren meestal aan studeren en carrière maken; minder intelligente vrouwen met minder vooruitzichten zijn meestal vruchtbaarder.

In China trekken slimme mensen naar steden met een vruchtbaarheid van minder dan 1, terwijl de zwaksten in de dorpen blijven met een bijna-vervangende vruchtbaarheid. In Duitsland is de helft van de wetenschappers kinderloos. In Japan woont een kwart van de bevolking in Tokio – zeker alle ambitieuzen. Daar hebben ze een vruchtbaarheid van minder dan 1, terwijl de eenvoudigere dorpsboer meer kinderen krijgt. Grote steden fungeren effectief als IQ versnipperaars. Zij nemen de beste mensen van het land op en onderwerpen hen aan feminisme, hypergamie, extreme levenskosten en de ratrace van de “vrije markt”.

Blanken in Amerika, Brahmanen in India, Duitsers in Brazilië, Chinezen in Maleisië. …de lijst gaat maar door. In elk land verspillen de beste mensen zich aan materiële bezigheden.

Dan is er nog de Afrikaniseringfactor. Geboortecijfers dalen wereldwijd, maar blijven torenhoog in Sub-Sahara Afrika. De liberale gevestigde orde promoot rasvermenging met zwarten. Pornografie en media portretteren de zwarte man als een soort heldhaftige halfgod. Men hoeft alleen maar naar Noord-Brazilië te kijken om te zien waar dit toe leidt.

De wereld lijkt dus af te stevenen op een grote reset: een scenario waarin de intelligentie daalt tot een stadium waarin de beschaving niet langer in stand kan worden gehouden. Dan stort ze in, en de mensheid wordt teruggebracht naar Darwinistische selectie. Hopelijk kunnen ze deze keer de plaag van semitisch liberalisme vermijden.

Er zit echter een addertje onder het gras. In één scenario zou het intellect van de mensheid kunnen instorten, maar de beschaving en haar tirannie zien voortduren: de opkomst van de machinegod.

We zien nu al een enorme automatisering op elk gebied. Tegen 2035 of 2040, zal er geen fysieke arbeid meer zijn. Alles zal worden overgelaten aan machines die veel efficiënter zijn. Maar wat als dit nog verder gaat?

Sommige cognitief belastende maar repetitieve banen, zoals kassawerk, zullen binnenkort ook geautomatiseerd worden. We hebben al AI die spraak censureert, autonome drones die naar believen militaire doelen aanvallen, en AI die de aandelenmarkt runt. Hoe lang duurt het nog voordat algoritmen en AI zich ontwikkelen tot een stadium waarin ze industrieën en toeleveringsketens zelfstandig kunnen beheren en goederen en diensten naar behoefte onder de bevolking kunnen distribueren?

Een door AI bestuurd machineleger kan gemakkelijk elke bevolking controleren. Een door AI bestuurd leger zou wel eens efficiënter kunnen blijken te zijn dan welke menselijke strijdkracht dan ook. DARPA creëerde onlangs een AI die in staat was een Amerikaanse luchtmachtpiloot te verslaan in een gesimuleerd luchtgevecht met de F-16.

Een door AI bestuurde samenleving kan de beschaving bijna oneindig in stand houden. Ja, het kan de beschaving niet verder ontwikkelen, maar het kan de bestaande samenleving in stand houden. De hele bevolking zou nauwelijks menselijk kunnen zijn, met een IQ van 70, die de hele dag naar rap luisteren en watermeloenen eten, en de beschaving zou nog steeds voort kunnen bestaan.

De treinen zouden worden onderhouden en op tijd rijden door algoritmes. Drones zouden recht en orde handhaven volgens programmering, industrieën zouden draaien volgens algoritmes, goederen zouden worden geleverd volgens behoefte, en alles zou kunnen worden georchestreerd door een centrale AI. De meeste van deze technologie bestaat al in een of andere vorm. De enige beperking is de vereiste bandbreedte en de weerstand van het publiek.

Dankzij de vooruitgang op het gebied van kwantumcomputing wordt dit in toenemende mate realiteit. Nu al beheert een AI die eigendom is van Goldman Sachs de NYSE, ‘s werelds grootste effectenbeurs, een onderneming van onpeilbare complexiteit.

Als dit het geval is, zijn we dan gedoemd tot een eeuwige hel? Een waarin deze verrotte beschaving voor altijd kunstmatig in stand wordt gehouden en niet mag instorten en terugkeren naar Darwinistische selectie?

Ik zie dit in wezen als een race tegen de klok. Zullen de mensen dommer worden tot een kritische drempel voordat de machine-god opduikt? Of zal de machine-god eerst opduiken en een eeuwige babysitter worden?

Waar zullen Gods dobbelstenen vallen?

Dir artikel is een vertaling en een bewerking van een artikel dat op Counter-Currents verscheen. De link vindt u hier.

2 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Anoniem
Gast
5 maanden geleden

Quote uit het gelinkte artikel. Is hier een verklaring voor?

“De oorzaak? Voorlopig wijst het megaonderzoek slechts uit wat die níet is. Zo heeft de daling niets te maken met het feit dat laagopgeleide mensen gemiddeld meer kinderen krijgen.

Dat zag het Noorse duo doordat die daling standhield binnen families zelf. Als zoon minder slim is dan vader, terwijl ze voor een groot deel dezelfde genen hebben, dan kun je niet volhouden dat de landelijke daling door grote laagopgeleide gezinnen komt.”

Klaus Schwab
Gast
5 maanden geleden

De suggestie dat door beleid van de Katholieke kerk onze IQ punten stegen – wat door velen zal worden opgevat als christendom maakt slimmer dan dharmische samenlevingen – vind ik nogal kort door de bocht. B.v de klassieke Grieken, een dharmische samenleving, scoorde naar schatting zeer hoog. Wat b.v. de Scythen, de Kelten of andere Noord-Europese stammen scoorden voor het christendom is onbekend, maar de onderlinge genetische verwantschap doet vermoeden dat dit ongeveer hetzelfde moet zijn geweest.

Hetzelfde geldt voor de hier gesuggereerde oorzaak dat we zinnig overleg vaker zijn gaan verkiezen boven redeloos onbeheerst geweld. Een beetje een vooringenomen insteek vind ik.

Christendom, en je ook de katholieke kerk, heeft Europeanen wel een stuk lauwer gemaakt en op een foute manier passief gemaakt ten aanzien van het behoud van het eigen ras. Dat is belangrijk om te beseffen.