De NOS slaat de plank nog verder mis in Minneapolis

0
896

Enkele dagen publiceerde Erkenbrand al een artikel waarin werd toegelicht waarom de berichtgeving van de NOS hierover de plank volledig missloeg. Het dieptepunt bleek hiermee echter nog lang niet bereikt te zijn! De NOS publiceerde kort erna een artikel dat nog veel ernstiger was. Wederom hebben wellicht miljoenen Nederlandse nieuwsconsumenten, die een nieuwsbericht over dit ‘hot topic’ wellicht gretig tot zich nemen, onjuiste en incomplete informatie voorgeschoteld gekregen. Dit zal hieronder verder worden toegelicht.

Racisme?

Allereerst een kolossale fout die de volledige berichtgeving van alle media al diskwalificeert: er is niet de geringste aanwijzing dat hier sprake is van een racistisch incident. Laat dit eerst even op u inwerken. De media, maar bijvoorbeeld ook de burgemeester van Minneapolis, gaan hier voetstoots vanuit op grond van slechts een enkel feit: de agent was blank en het slachtoffer zwart. Dus is het racisme, anders heb je geen knuppel meer om op die verderfelijke blanken in te beuken. De mogelijkheid dat het hier slechts een inschattingsfout van de agent betrof wordt nimmer benoemd. Het feit dat hij ook geen racistische taal uitsloeg of dat er geen verleden van racistisch gedrag naar boven is gekomen evenmin. Er zijn geen zwarte, of zelfs maar blanke, collega’s opgestaan die zeggen dat hij vaker in de fout ging tegen zwarte arrestanten of zelfs maar blijk gaf van een anti-zwarte overtuiging. Hij werd omringd door getuigen waarvan een deel de arrestatie met camera’s heeft vastgelegd. Desondanks heeft hij willens en wetens een arrestant gedood omdat hij zo graag een zwart mens wilde doden, en dat voor het oog van de hele wereld? Dit is zo absurd dat ik zelfs van de NOS niet had verwacht dat ze het zonder meer zouden publiceren, maar dat deden ze wel. En niet alleen zij, maar alle media in de wereld behalve een klein handjevol obscure media dat voortdurend belaagd wordt door deugmensen.

Deze man is door de media veroordeeld en door het politiekorps zonder enige vorm van onderzoek ontslagen. Dit zuiver en alleen omdat hij blank was en het slachtoffer zwart. Bij geen enkele andere rasverhouding, denk aan een zwarte agent die een blanke man doodt, zou dit het geval zijn geweest. Onze media zijn voor het overgrote deel ronduit racistisch omdat ze aan blanken slechte eigenschappen toekennen die ze aan zwarten niet toekennen, zoals het vermogen om zich aan discriminatie schuldig te maken. Zelfs als het zo overduidelijk wordt gepresenteerd als nu ziet bijna niemand het.

Problematiek onder de zwarte bevolking

De NOS citeert Sara Polak, universiteir docent Amerikanistiek (UL).

“Een groot deel van de zwarte bevolking in Amerikaanse steden leeft al generaties lang in armoede. Met weinig kansen om vooruit te komen”, zegt Sara Polak, universitair docent Amerikanistiek (UL). “De systematische onderdrukking van zwarte mensen is een landelijk probleem. Daarom kan overal in de VS de vlam in de pan slaan.”

Het is wel degelijk een feit dat zwarten het in de VS slechter doen dan blanken. Ze zijn lager opgeleid en verdienen minder, hebben een kortere levensverwachting, zijn vaker dader of slachtoffer van criminaliteit, gebruiken vaker drugs en ze zijn minder goed vertegenwoordigd op topposities. Hierover publiceerde Erkenbrand eerder al een uitgebreid artikel.

Wie minder simplistisch denkt dan: ‘zwarten zijn gewoon mensen als blanken en als ze het slechter doen dan blanken is dat blanke onderdrukking’ zal tot een geheel andere conclusie komen. De zwarten hebben hun achterstandspositie aan zichzelf te wijten. Het begint al bij de geboorte, aangezien 80% van de zwarte kinderen buitenechtelijk wordt geboren. Eenouderschap, vrijwel altijd een gezin met alleen de moeder, is de norm onder zwarte gezinnen. Slechts een miniem percentage van de zwarte kinderen woont tot zijn volwassenheid bij beide biologische ouders. Zwarten stoppen ook vaker met school, zodat hun opleidingsniveau relatief laag is en daardoor verdienen ze later ook minder. Zwarten gaan ook veel eerder de criminaliteit in, waarbij zwarte slachtoffers ook nog eens oververtegenwoordigd zijn. Het is opmerkelijk dat deze agent nu zoveel ellende over zich uitgestort krijgt terwijl in 93% van de moordzaken met een zwart slachtoffer de dader eveneens deel uitmaakt van deze minderheid van 12% in de VS. De Black Lives Matter-beweging kan zich dan ook beter op hun eigen gemeenschap richten, maar je maakt je toch populairder door op blanken te hakken zeker aangezien die zo graag hun hoofd op het hakblok leggen.

Deze problemen worden niet veroorzaakt door een overschot aan huidpigment, de oorzaak ligt in miljoenen jaren evolutie. Zoals in dit artikel uitgebreid wordt toegelicht zal elke afgebakende groep mensen in de evolutie hun eigen kenmerken, inclusief een bepaald gemiddeld IQ, ontwikkelen. Het IQ van zwarten is gemiddeld lager dan dat van blanken, en die scoren weer lager dan bijvoorbeeld Japanners of Indiërs. Dat is ook te zien aan het maatschappelijke succes van deze groepen. Zwarten doen het, zoals reeds genoemd, notoir slecht. Aziaten daarentegen doen het gemiddeld weer beter dan blanken, maar omdat alleen blanken slecht kunnen zijn en Aziaten de raskaart zorgvuldig vermijden krijgen alleen blanken de schuld van problemen van zwarten. Welk mechanisme daaraan precies ten grondslag ligt wordt nimmer toegelicht, behalve met het noemen van misleidende cijfers zonder zorgvuldig te onderzoeken waarom die cijfers zijn zoals ze zijn.

Domme mensen doen vaker domme dingen, zoals kinderen verwekken zonder duurzame relatie en vaak op zeer jonge leeftijd, misdaden plegen die je maatschappelijke carrière nog tientallen jaren schaden, drugs gebruiken, met school stoppen en gezelschap van twijfelachtige figuren opzoeken. Meer voeten dan dit heeft het niet in de aarde. Zolang niemand dit echter durft te publiceren op een platform dat voldoende mensen trekt zullen de oorzaken van de problemen van zwarten altijd weer bij blanken worden gelegd. Dit maakt het alleen maar erger. Zwarten zullen zelf niet snel proberen hun positie te verbeteren als ze ervan overtuigd zijn dat ze gevangen zitten onder een racistisch plafond en vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap zullen niet trachten hun eigen gemeenschap tot de orde te roepen. Tot die tijd is het zinloos om te proberen de problemen op te lossen en het verklaart ook waarom het zo uitermate hardnekkig is. Geen enkele maatregel zal effect sorteren zolang het fundament onder de problematiek niet eerst benoemd wordt. Dat is geen olifant, maar een mammoet in de kamer! Desondanks weigeren mensen om die te zien.

Een ander citaat wil ik u niet onthouden:

Dit is het zoveelste voorbeeld van systematisch geweld tegen zwarten, zeggen boze actievoerders.

Dat systematische geweld heeft doorgaans zwarte daders, maar dat is dan vast ook de schuld van de blanken…

De demonstraties

Uiteraard gaan de zwarten, zorgvuldig opgestookt door zowel hun eigen burgemeester, de media, vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap en schuldbewuste blanken, de straat op. Dat er geen enkele aanwijzing is dat er sprake is van een racistisch incident houdt hen blijkbaar niet tegen. De ‘demonstranten’, zoals deze vandalen eufemistisch genoemd worden, hebben echter een buitengewoon opmerkelijke manier van demonstreren: zo steken ze auto’s in brand en en vernielen ze winkels nadat ze uiteraard eerst de inventaris ervan in veiligheid hebben gebracht. Dit zijn geen ideologisch bewogen demonstranten die trachten massaal een groot onrecht aan de kaak te stellen, maar ordinair straattuig dat van de gelegenheid gebruik maakt om te vernielen en te plunderen. Tenslotte hebben auto- of -winkeleigenaars part noch deel aan dit conflict. Dit doet denken aan de Rodney King-rellen, waarbij zwarten zich te buiten gingen aan een orgie van geweld waarbij ook talloze winkels van zwarten werden geplunderd. Met de beste wil van de wereld kan men geen sympathie opbrengen voor dit uitschot!

Van de NOS is echter geen spoor van een oordeel terug te vinden, integendeel. De NOS citeert Mitchell Esajas, die je kan omschrijven als een vertegenwoordiger van de zwarte gemeenschap1. Hij zegt:

“Het geweld dat je nu ziet, is eigenlijk niets anders dan wat mensen hebben geleerd van de Amerikaanse staat”, zegt Mitchell Esajas. Hij heeft contact met demonstranten in de VS en is mede-oprichter van The Black Archives, een archief rondom zwart erfgoed.

en

Tel daarbij op het hardnekkige probleem van buitensporige politiegeweld tegen minderheden en dan is het volgens Esajas niet vreemd dat het tot actie komt. “Het is een begrijpelijke en natuurlijke tegenreactie voor mensen die geen andere uitweg zien.”

Als blanken massaal zwarte wijken met de grond gelijk zouden maken, hun winkels zouden plunderen en hun auto’s in de fik zouden steken nadat een blanke arrestant onder de knie van een zwarte agent was overleden zou iedereen er schande van spreken. De zo zwaar onderdrukte zwarten worden hier niet eens moreel veroordeeld! Alsof hun ras ze vrijwaart van moraal en geweten. Dat is een van de meest racistische stellingen die je maar kan bedenken en de realiteit van de berichtgeving van de NOS.

Misleidende berichtgeving

Uiteraard grossiert de NOS weer in misleidende berichtgeving. Het is zelden noodzakelijk om ronduit te liegen om te kunnen misleiden, dat zal elke journalist, advocaat en politicus je kunnen vertellen.

Dat praat het geweld niet goed, maar verklaart wel waar het vandaan komt. “Historisch zijn zwarten van de ene vorm van onderdrukking in de andere overgegaan”, beargumenteert Polak. “Van de slavernij, naar de rassenscheiding, tot de huidige situatie waarin heel veel zwarte mannen al op jonge leeftijd terechtkomen in de gevangenis.”

De slavernij telt wel degelijk als onderdrukking van zwarten, daar kan geen twijfel over bestaan. Nu is deze alleen al ruim 150 jaar geleden afgeschaft. Ook bij de rassenscheiding kan er van systematische onderdrukking worden gesproken. In één adem, dus uitermate suggestief, wordt hier het feit naast gezet dat veel zwarte mannen op jonge leeftijd in de gevangenis komen. Dit is niet meer dan logisch, aangezien zwarten ook veel crimineler zijn. Daarnaast is criminaliteit in de zwarte gemeenschap een groot probleem, dus je zou verwachten dat de zwarten een krachtig politieoptreden verlangen om zo de veiligheid te vergroten. Veel zwarte slachtoffers van criminaliteit zijn slachtoffer van zwarte daders, zoals niet minder dan 93% van de moordslachtoffers. Als je ziet hoeveel zwarte criminelen er nog op straat lopen en hoeveel ellende die veroorzaken in zwarte gemeenschappen is het een gotspe om het relatief grotere percentage gedetineerden onder zwarten te zien als een teken van onderdrukking. Het is juist een teken dat criminaliteit binnen de zwarte gemeenschap wel degelijk aangepakt wordt en dat deze mensen niet zonder meer aan hun lot worden overgelaten.

Misschien moeten we maar eens voorstellen om zwarte criminelen direct terug op straat te laten. Einde onderdrukking en de zwarte gemeenschap zal floreren!

Ook blijkt uit onderzoek dat Amerikanen met een donkere huidskleur zwaardere straffen krijgen voor dezelfde misdaden.

Dit zou feitelijk correct kunnen zijn en aangezien ik niet de mogelijkheid heb dit voldoende zorgvuldig te valideren zal ik de schrijver hiervan het voordeel van de twijfel geven. De vraag hier is uiteraard eveneens: is er sprake van onderdrukking? Zo krijgen mannen ook veel hogere straffen dan vrouwen, ook als gecorrigeerd wordt voor zaken als een strafblad of leeftijd. Desondanks worden vrouwen niet als onderdrukkers gezien en mannen juist te allen tijde. Het zou hier kunnen dat rechters, die uiteraard zeer bekend zijn met het geweld en de misdaad in zwarte gemeenschappen, de daders van misdaden in die gemeenschap onbewust harder aanpakken. Bovendien betreft dit misdadigers. Vinden de zwarten dat ze onderdrukt worden omdat ze hun misdadigers wat langer opsluiten2? Zoiets zou immers geen effect moeten hebben op het eerlijke deel van de zwarte bevolking en slechts een klein effect op het misdadige gedeelte. Hoe dit kan verklaren waarom zwarten bijvoorbeeld minder verdienen, vaker crimineel zijn (!), vaker slachtoffer van criminaliteit zijn (!) of niet zelden in de tienerleeftijd kinderen hebben wordt uiteraard niet toegelicht. Dit is puur om aan te tonen dat blanken niet deugen en zwarten slachtoffer zijn.

De ongelijkheid is volgens Polak ook te zien op het gebied van onderwijs en de woningmarkt. “Doordat zwarte mensen met een prima inkomen geen gunstige hypotheek konden krijgen, waren ze aangewezen op de wijken waar de huizenprijzen lager waren. Zo is er in praktisch alle steden een rassenscheiding ontstaan, met zwarte en witte wijken.”

Hier wordt beweerd dat banken blijkbaar geen hypotheek verstrekken aan mensen die wel de inkomenstoets kunnen doorstaan maar wat te donker van huid zijn. Daar waar banken altijd van inhaligheid worden beschuldigd gebeurt hier precies het tegenovergestelde: ze zijn bereid winsten op te offeren zodat zwarten geen hypotheek kunnen krijgen, en daarbij wordt er blijkbaar ook vanuit gegaan dat ze die ook niet bij een andere bank kunnen krijgen anders zou er geen sprake zijn van een probleem. Nooit geweten dat de banken van de VS gezamenlijk in het geniep hebben afgesproken om zwarten geen hypotheek te verstrekken zodat ze in arme wijken moesten blijven wonen. Dat dit schandaal nog nooit aan het licht is gekomen terwijl iedereen het weet is een van de grootste mysteriën van de 21e eeuw!

De rassenscheiding wordt veeleer door iets heel anders veroorzaakt, en dat is de menselijke natuur. Mensen zoeken mensen uit die op hen lijken. Dit houdt niet in dat ze anderen haten, maar alleen dat ze een voorkeur voor de eigen groep hebben en dit is onder zwarten ook gewoon duidelijk zichtbaar. Er zijn muziekvormen zoals hiphop die direct vanuit de zwarte gemeenschap komen en die maar weinig blanke artiesten of luisteraars hebben. Het is onder zwarten niet ongebruikelijk elkaar met ‘brother’ of ‘sister’ aan te spreken en ze zijn ook de enigen die ongestraft het N-woord mogen gebruiken. Ook na politiegeweld zie je hoe sterk verbonden het zwarte deel van de bevolking is.

Progressieve propaganda ten spijt hebben mensen een voorkeur voor hun eigen kring. Zo segregeren wijken niet omdat de racistische blanken geen zwarten als buurtgenoten accepteren, maar omdat zowel de zwarten als de blanken de neiging hebben elkaar op te zoeken. Wat daarbij ook niet helpt is de hoge criminaliteit onder zwarten, zodat blanken een nog sterkere voorkeur voor blanke buurtgenoten krijgen. Er wordt ook nooit met een woord gerept over de verhouding tussen zwarten en ‘native Americans’ of Chinezen en latino’s. Daarnaast wordt niet toegelicht waarom deze segregatie eigenlijk een probleem is. Als blanken zulke wrede onderdrukkers zijn zou segregatie toch juist een positieve ontwikkeling zijn? Hier wordt gesuggereerd dat zwarten alleen tussen blanken succesvol kunnen zijn. Een uitermate racistisch standpunt dat hier merkwaardig genoeg van een zwarte activist-publicist afkomstig is.

Historicus en amerikanist Maarten Zwiers legt uit dat een tweet van president Trump gisteren nog eens olie op het vuur heeft gegooid. Daarin zei de president: “Als het plunderen start, begint het schieten”.

Trump is blijkbaar fout geweest met zijn uitspraak, hoewel er niets raars aan is om aan te dringen op een krachtig politie-ingrijpen als ongecontroleerde bendes relschoppers complete stadswijken tot oorlogsgebied maken. Hierin worden de ‘demonstranten’, oftewel gewoon dieven, vandalen en ander gespuis, afgebeeld als arme en zielige onderdrukten. In de VS hebben ze, net als hier, het volste recht om te demonstreren maar uiteraard niet het recht om winkels te vernielen en te plunderen en branden te stichten. Trump is blijkbaar een van de weinigen met een publieke functie die wel durft te roepen dat deze rellen in de kiem gesmoord moeten worden. Het zou de reputatie van de zwarte bevolking goed doen als ze allen rustig gingen slapen. Als ze echter artikelen zoals deze van de NOS zouden lezen staan ze morgen allemaal op de barricades! Het lijkt de NOS te ontgaan dat ze zelf olie op het vuur gooien door dit soort gedrag goed te praten en – zoals verderop zou blijken – zelfs te verheerlijken.

De klap op de vuurpijl

Wie had gedacht dat het dieptepunt hiermee wel bereikt zou zijn zit er echter naast. Zie onderstaand citaat:

“Martin Luther King was voor vreedzaam verzet, maar hij werd wel vermoord.”

Hij verzuimt te melden dat hij is vermoord door een blanke, maar dat weet toch iedereen. Hij is gedood door een eenling terwijl hier gesuggereerd wordt dat hij door ‘de blanken’ is gedood. Als hier Marokkanen misdaden plegen ‘moeten we ze niet allemaal over een kam scheren’ en ‘dat een paar rotte appels het voor de rest verpest’3. Ook een bekende moordenaar als Volkert van der Graaf, die om puur ideologische redenen Pim Fortuyn doodschoot, is geen vertegenwoordiger van links Nederland maar een eenling. Wie een zwarte opwerpt als voorbeeld voor zijn groep omdat hij een blanke heeft doodgeschoten is direct een racist en neemt geen weloverwogen standpunt in. Draai de rassen om en je mag je verhaal vertellen op de NOS.

Nou de ergste (ik heb het vetgedrukt zelf toegevoegd):

Esajas noemt de huidige onrust liever een opstand dan een rel. In zijn ogen is het een legitieme manier om in verzet te komen, zelfs als het leidt tot vernieling en brandstichting. “Panden kun je weer heropbouwen, maar mensenlevens kun je niet terugbrengen.”

Dus een zwarte activist, vertegenwoordiger van de zwarte gemeenschap in Nederland, vindt brandstichten en vernielen een legitieme manier om in verzet te komen tegen een systeem dat zwarten zou onderdrukken hoewel de slachtoffers van die vernielingen en brandstichtingen met het conflict niets van doen hebben. Dit terwijl deze onderdrukking een zuivere samenzweringstheorie is en de zwarten echt zelf schuld zijn aan hun eigen problemen. Daarnaast is er geen enkele aanwijzing dat hier sprake is van een racistisch incident.

Dat de NOS dit publiceert is werkelijk onbegrijpelijk. Dat niet meer mensen dat zien eveneens. We hebben nog veel werk te doen.

Jan de Scherprechter

1:    Ik concludeer dit op grond van zijn omschrijving op zijn website. Opmerkelijk is wel dat zijn lijst met publicaties leeg is.

2:    Het gequote artikel spreekt van zo’n 20% hogere straffen.

3:    In de grote steden betreft dit ‘paar rotte appels’ de helft van de Marokkaanse jongemannen.