De Nederlandse Kakistocratie

RTL Nieuws heeft onthuld dat voormalig Minister van Justitie Ivo Opstelten zich persoonlijk heeft bemoeid met de rechtsgang tegen Geert Wilders inzake het beruchte ‘Minder, minder, minder’. Ook hebben meerdere hoge ambtenaren invloed uitgeoefend op het rechtsproces. Nederland is nu officieel een bananenrepubliek.

Vooropgesteld, binnen de werkelijkheid waarin Wilders een proces is aangedaan, heeft hij precies gekregen wat hij wil. De zaak tegen hem is nu aantoonbaar een politiek proces gebleken. Het hele verhaal rondom ‘Minder, minder, minder’ wordt niet meer enkel in de rechtbank beoordeeld, maar ook wéér midden in de politieke arena geplaatst.

Erkenbrand vind het voor de betrokkenen als persoon niet relevant wat het vonnis zal zijn. Geert Wilders is in dezen slechts een radertje in het geheel. Ivo Opstelten, Joris Demmink, Ferd Grapperhaus en allerlei andere hooggeplaatsten binnen het Ministerie van Veiligheid & Justitie, het OM en onder de rechters? Allen vervangbare figuren. Zo nodig steekt iemand anders van de LSV Minerva zijn of haar hand op. Van groter belang is de vertrouwensbreuk die nu ontstaat onder de bevolking.

De bestuurderskaste, in het bijzonder de VVD heeft het ministerie van Veiligheid & Justitie al jarenlang gegijzeld. Gaandeweg heeft de VVD de scheiding der machten ondermijnt. De zelfbenoemde partij van orde & recht heeft van Nederland een crimineel en onveilig land gemaakt. De mensen die over de bevolking moet hoeden, leveren die bevolking uit.

In ons land lijkt de scheiding der machten nu opgeheven. Wat rest is een kakistocratie: een regering van de slechtsten. De minst competente en de meest gewetenloze bestuurders hebben de macht. Waarom is er sprake van een kakistocratie?

 • geen werkelijk leiderschap in spiritueel, intellectueel, moreel en maatschappelijk opzicht. Daarentegen is er een overdaad aan managers: mensen die verantwoordelijkheid dragen o.b.v. kunstmatig bedachte regels, types die een vriendschappelijke sfeer willen creëren op de werkvloer, maar zich tegen je keren wanneer je hen niet steunt en lieden die steevast behept zijn met een afschuifmentaliteit die gericht is op overleven en ellebogenwerk.
 • bureaucratisering van onze instituten en organisaties
 • uitholling van de rechtsstaat
 • politie die zich terugtrekt, ontdoet van haar veiligheidstaken en zegt dat burgers maar een hond moeten kopen
 • toenemende invloed van grote internationale bedrijven op wetgeving via lobbyisten en adviseurs, het beste aan te duiden middels Angelsaksische woordkeuze: Big Oil, Big Tech, Big Pharma, Big Tobacco. Verder zou ook gekeken kunnen worden naar de haute finance: de grootkapitalistische banken, de majeure accountancybureaus en invloedrijke consultancybureaus.
 • Nederland is een belastingparadijs waarin voor miljarden euro’s wordt doorgesluisd
 • Het tornen aan nationaliteit, nationale cultuur en nationale grenzen omdat de internationale bedrijven geen volkeren willen, maar consumenten binnen een afzetmarkt
 • schending van het openbare leven door verstorende invloeden zoals vreemde volkeren, religies, culturen
 • vriendendiensten, niet zelden over etnische scheidslijnen
 • afname van kwaliteit in het onderwijs
 • kartelvorming in het medialandschap
 • toenemende kloof tussen armen, modalen en rijken
 • versmelting van onder- en bovenwereld, vorming van narcostaat Nederland en grootschalige wapenhandel

Terug naar het Wilders-proces. Het blijkt in toenemende mate een politiek showproces. Vandaag, 25-06-2019 heeft het Gerechtshof geoordeeld dat het rechtsproces doorgang moet vinden. Het OM is ontvankelijk verklaard. De rechters van het Gerechtshof wensen niet te wachten op de uitspraak van een andere rechter inzake een Wob-procedure van RTL Nieuws. Opvallend was het bij tijd en wijlen felle betoog van het OM in de richting van de verdediging van Geert Wilders, zijnde het team van advocaat Gert-Jan Knoops. Knoops heeft namens zijn cliënt enkele toezeggingen gekregen van de rechters:

 • de anonieme getuigenis van een justitieambtenaar, die een overleg tussen Minister Opstelten en toentijdig Secretaris-Generaal van Justitie, Joris Demmink hoorde, wordt opgenomen in het dossier. Onduidelijk is hoe de rechters die mogelijke bewijsstuk wegen.
 • van drie aanvullende getuigen wordt in een later stadium beoordeeld of ze van toegevoegde waarde zijn voor de waarheidsvinding is dit proces
 • een extra regiezitting om mogelijke nieuwe feiten uit de zaak die RTL Nieuws heeft aangespannen is niet ingepland, maar het doen van nieuw verzoek wordt wel geboden

Wat gaat waarschijnlijk volgen:

1. Minister van Veiligheid & Justitie Ferd Grapperhaus moet onder het mom van ministeriële verantwoordelijkheid aftreden.

2a Minister-President Mark Rutte zal tot het uiterste moeten gaan om zijn politieke carrière te redden. De vernieling van de scheiding der machten is een voorval dat van dusdanige ernst is dat het een kabinet zou kunnen laten vallen. Krijgt de minister-president dan eindelijk een motie van wantrouwen die niet weggelachen kan worden maar omarmd wordt door een groot genoeg deel van de Tweede Kamer?

2b De coalitie heeft nog altijd de meeste zetels in de Tweede Kamer. Het is goed mogelijk dat de politici van de coalitie vooral aan hun eigen toekomst denken en Rutte beschermen. In dat geval treed enkel Grapperhaus af en zal de VVD een ander partijlid naar voren schuiven.

3. De mogelijkheid dat Ivo Opstelten en de hoge ambtenaren die invloed hebben uitgeoefend op het rechtsproces zelf een rechtsproces tegemoet kunnen zien is gering. Dit is echter zeer afhankelijk van de ernst van hun optreden.

4. Hoe dan ook zal er aangedrongen worden op een parlementaire enquête, een zwaar middel binnen onze democratie.

In alle mogelijke scenario’s is er sprake van een enorme schade in het vertrouwen in het gezag van de Nederlandse overheid. Waarom zou u nog parkeerboetes betalen? Waarom zou u nog belasting betalen? Waarom zouden er geen bordjes op de deur van uitgaansgelegenheden mogen hangen met daarop de tekst: enkel voor blanken? Waarom zouden we nog toestaan dat de Nederlandse overheid voor vele euro’s uitgeeft aan klimaatmaatregelen en ontwikkelingshulp vergeeft aan hopeloze landen, waar we qua rechtssysteem steeds meer op gaan lijken? In een land zonder scheiding der machten, stelt de grondwet niets meer voor. Dat land is een ‘failed state’, dat land is Nederland.

Daarom zegt Erkenbrand tegen u: eis uw ultieme recht op. Eis de volkssoevereiniteit op, zoals zij in de Staatsregeling van 1798 bekrachtigd werd in de Bataafse Republiek middels de volgende woorden: “De oppermagt berust in de gezamenlijke leden der Maatschappij, Burgers genoemd.” (art. 2)

We willen weer baas in eigen bastion worden.

Isengrim

Bronnen (aanvullend op oranjegekleurde hyperlinks in de tekst)

https://nos.nl/artikel/2290640-hoger-beroep-in-minder-marokkanen-zaak-gaat-door-wilders-wraakt-niet.html

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4758276/wilders-wil-einde-aan-proces-maar-om-wil-daar-niets-van-weten

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4753586/wilders-opstelten-pvv-grapperhaus-openbaar-ministerie

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4748941/wilders-minder-marokkanen-knoops

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4743791/wilders-opstelten-pvv-grapperhaus-openbaar-ministerie

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4742246/geert-wilders-vraagt-steun-fractievoorzitters-voor-parlementaire

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4740401/geert-wilders-parlementaire-enquete-ivo-opstelten-proces-minder

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4739121/wilders-pvv-opstelten-marokkanen

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/stop-de-heksenjacht-op-wilders-zegt-wilders-pvv-leider-volhardt-dat-zijn-zaak-een-politiek-proces-is~b9247e8d/

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/advocaat-wilders-wil-uitstel-minder-marokkanen-zaak~bafb845e/

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/25/geen-wraking-de-zaak-tegen-geert-wilders-gaat-door-a3965040

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/12/hoger-beroep-zaak-wilders-kamer-laat-vragen-over-politiek-proces-tegen-wilders-liever-aan-de-rechter-a3963344

https://www.ad.nl/politiek/getuige-in-wilders-zaak-durft-niet-meer~a5ad96ae/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web

12 thoughts to “De Nederlandse Kakistocratie”

 1. Tja die managerscultuur zie je overal helaas. Van de hoogste regionen tot op basisscholen.
  De Anglo-Amerikaanse managerscultuur. Deze managers doen zich voor als redelijke, moderne mensen die “tussen hun mensen” staan, als een soort vriend. Het zijn meestal mensen die zelf niet uit het werk komen dat op hun afdeling (of “team” zoals dat nu heet) gedaan wordt en daar ook niets van weten of willen weten.
  Bijgevolg sturen de uitsluitend op cijfertjes (die meestal zwaar gemanipuleerd worden) of nog erger, op persoonlijke voorkeuren. Ze sturen “het team” met enige regelmaat op “teambuilding” dagen, die als doel hebben alle neuzen dezelfde kan op te krijgen (ofwel willoze schapen kweken). Wie daar niet aan meedoet (ik vond en vind dat altijd verschrikkelijk) heeft een probleem. Ook wie te ambitieus is en dermate een bedreiging voor de manager en de kring rond hem, kan rekenen op represailles. Streden de pre-manager chefs nog met open vizier en waren deze streng doch rechtvaardig, de moderne manager bedient zich van liegen, bedriegen en smerige spelletjes om mensen onderuit te halen en hun positie te handhaven.
  Daar is als medewerker niet veel tegen te doen. Zeker niet als je zelf wél normen en waarden hebt en integer bent, dan delf je gegarandeerd het onderspit.
  Alle managersstreken worden uitgelegd in het boekje “Hoe word ik een rat, de kunst van konkelen en manipuleren” van Joep Schrijvers.

  De managersstreken vind je ook in de kringen van de regering, want eigenlijk zijn onze kleurloze en redelijk onbekende ministers en staatssecretaressen gewoon managers. Ook daar is liegen, bedriegen en smerige streken de norm.

 2. “In een land zonder scheiding der machten, stelt de grondwet niets meer voor. Dat land is een ‘failed state’, dat land is Nederland.”

  Gesproken als een goede liberaaldemocraat. Rare opvatting echter voor diegenen die met het fascisme flirten.

  1. Onjuist, als volgt:
   1. Het Nederlandse fascisme komt voort uit steeds meer reactionair wordende liberalen. De eerste fascistische partijen in Nederland hadden zeer liberale trekken. Leestip: In de Ban van een Beter Verleden, van W. Huberts.
   2. Filosofisch liberalisme is iets anders dan politiek liberalisme. Desiderius Erasmus, niet bepaald een randfiguur in de Nederlandse canon, kan ik met de beste wil geen politiek denker noemen.
   3. Het gaat bij de grondwet om interpretatie, een voorbeeld: Thorbecke dacht echt niet aan islam toen hij godsdienstvrijheid verankerde in de grondwet. De godsdienstvrijheid had als doel om de vele twisten tussen religies die zich al langer in Nederland gevestigd hadden, op te lossen.

   1. In zoverre dat er al zoiets als een “Nederlands fascisme” bestond, was dit veelal een marginaal gebeuren met veel verschillende opvattingen.

    Kijken we echter naar naties waar het fascisme (of het nationaalsocialisme) zich wel manifesteerde, werden deze ideologieen over het algemeen genomen gekenmerkt door een fel anti-liberalisme en het concept van de totale staat, waarbinnen vanzelfsprekend geen plaats was voor een “trias politica” ofwel de “scheiding van machten”.

    Het lijken mij dus twee compleet verschillende wereldbeschouwelijke concepten die erg moeilijk met elkaar te verenigen zijn.

   2. Wederom onjuist. In de Ban van een Beter Verleden is een boek met als centrale these: heeft er zoiets bestaan als Nederlands fascisme? Het antwoord bleek een volmondig ja. Marginaal? Dat is betrekkelijk. Tienduizenden Nederlanders noemden zich in de jaren ’20 en ’30 van vorige eeuw zonder enige schaamte fascist. Mussolini werd in 1924 in een verkiezing van een groot Nederlands dagblad uitgeroepen tot Man van het Jaar. Dat fascisme uiteindelijk niet is doorgebroken in Nederland moge duidelijk zijn, dat er veel marginale groepjes en partijtjes waren idem. Het idee dat fascisme per definitie moet leiden tot een totale staat, waarbij er middels revolutionaire maatregelen de bestaande maatschappelijke orde omver moet worden geworpen is echter ontkracht in meerdere standaardwerken over fascisme. Trias politica kennen we in de huidige vorm weliswaar van de liberaal Montesquie, maar bestond al in de Griekse en Romeinse oudheid, ook de Germanen hadden een verdeling van machten. Op dat moment had geen sterveling van liberalisme gehoord. Tot slot, Erkenbrand bestrijkt een brede nationalistische ideologie.

   3. Komt nog bij dat de auteur het belang van de zaak Wilders mijn inziens wat overschat.

    Natuurlijk is dit de zoveelste nagel in de doodskist van de gevestigde orde en past het in een langere tendens waarin het vertrouwen in de politiek afneemt. Maar ik zou niet gelijk morgen een volksopstand verwachten.

    Zolang de gemiddelde Nederlander het nog relatief goed heeft en zijn “brood en spelen” heeft, zal het hun de reet roesten dat de gevestigde partijen het justitie apparaat misbruiken om met de concurrentie af te rekenen.

    En laten we eerlijk zijn; de trias politica is sowieso niet meer dan een valse droom om de ware dictatoriale aard van de liberale orde te verbergen. Laat daar geen illusies over bestaan (Carl Schmitt heeft er boeken over vol.geschreven).

   4. De auteur stelt nergens dat er een volksopstand uitbreekt of moet uitbreken.

 3. Niet in letterlijke zin, maar de auteur roept in feite het volk op om in verweer te komen tegen een vermeende ‘failed state’ cq ‘bananenrepubliek’, omdat het liberale beginselen als de ‘trias politica’ verkwanseld. Mijn inziens een erg liberaal uitgangspunt dus.

  Maar hoe zit het dan met de fascistische (of nationaalsocialistische) staat? Die waren immers niet op de grondwet gebaseert, maar op de volkswil. Dit waren totale staten, die hun invloed uitoefenden op alle aspecten van het leven – zowel op politiek, maatschappelijk als economisch vlak. Een alomvattende staat in de meest letterlijke zin van het woord dus. Het hele concept van de scheiding der machten druist in tegen het concept van het totalitarisme.

  Zijn de fascistische staten dan ook ‘failed states’ of ‘bananenrepublieken’? Ik betwijfel het, zeker gezien de massasteun die deze regimes genoten.

  Of is wellicht de scheiding der machten binnen het liberalisme per definitie een illusie? Zijn liberale concepten als de ‘trias politica’, de ‘rechtsstaat’ en ‘(mensen)rechten’ enkel rechtvaardigingen voor de gevestigde oligarchische burgerlijke orde die erachter steekt (de nieuwe burgerlijke klasse die dmv de vrijmetselarij met de Franse revolutie haar macht consolideerde – wat zich in Nederland als de Bataafse republiek manifesteerde, waar de auteur notabene naar verwijst)?

  Ik denk het tweede. Dat is problematisch omdat het liberalisme een a-politiek systeem is en de feitelijke macht bij private kapitaalgroepen ligt (economische krachten). De politiek dient die belangengroepen. Alleen al om die reden is de in de discussiesectie beschreven ‘managerscultuur’ inherent aan het liberalisme.

  De liberaaldemocratie is bovendien bij voorbaat een tegenstrijdigheid, omdat het principe van individuele gelijkheid indruist tegen het democratische principe van de dictatuur van de meerderheid. Tegenover deze illusie van de liberale democratie zetten fascisten (nationaalsocialisten) de totale ‘democratie’, gebaseert op de complete homogeniteit van de volkswil. Enkel door het liberalisme te overkomen en haar illusies te doorprikken, kan een totale staat de macht weer terug aan het volk geven.

  1. Verder is het natuurlijk maar net de vraag welke standaardwerken mbt ‘fascisme’ je wilt gebruiken. Feit is dat er ook nu nog geen eenduidige definitie bestaat over wat het fenomeen ‘fascisme’ nu precies was en is.

   Fascisten zoals Mussolini en Gentile zelf waren echter zeer duidelijk over het karakter van de totalitaire staat in hun ideologische werken. Hetzelfde kan gezegt worden over de nationaalsocialisten. Dat het Polderfascisme uitblonk in meer kleinburgerlijke interpretaties daarvan, doet aan dat gegeven verder niet zoveel aan af. Je kunt daarvoor nu eenmaal het beste naar de bron kijken: daar waar het zich succesvol manifesteerde.

   Nu is er niets mis met het “bestrijken van een brede nationalistische ideologie”, maar uiteindelijk zal daar toch een coherente wereldbeschouwing uit gedestilleerd moeten worden. Of zoals een grote Duitse denker in zijn grote standaardwerk al uiteen zette; de grootsheid van een politieke beweging wordt bepaald door hoe zijn aanhangers hun wereldbeschouwing compromisloos als de enige echte waarheid verdedigen tegenover alle andere wereldbeschouwingen.

   1. Dit bevreemd mij wat, nu zegt u weer dat er geen standaarddefinitie is van fascisme, terwijl u eerder daartoe wel een poging deed (waarvoor op zich complimenten). Wellicht is er iets voor te zeggen dat Erkenbrand het poldermodel eert door een brede nationalistische ideologie te bestrijken. Dat is wellicht uw smaak niet, maar het staat ieder vrij om een poging te wagen om het beter te doen.

  2. De volkswil? Daarmee doelt u hopelijk niet op de volonté générale van de klassiek liberale filosoof Rousseau? Verder deel ik de analyse in uw post, met uitzondering van dat fascisme en een grondwet elkaar uit zouden sluiten.

   1. Mijn punt is dat de fascisten zelf hun definities gaven, maar haar politieke tegenstanders na de val ervan het op 1001 manieren herdefinieerden zoals hen dat goed uitkwam. Daarom lijkt het mij vanzelfsprekend bij de bron zelf te kijken om tot een definitie te komen.

    Ik onderken het kleinburgerlijke karakter van het polderfascisme, maar objectief bezien was het tot de Duitse bezetting nooit een macht van belang. Een slecht voorbeeld dus om op verder te bouwen.

    Met volkswil doel ik niet op de algemene wil van Rousseau, maar de wil van het volk dat door de haar aanvaarde leider belichaamd wordt. Enkel de leider heeft het vermogen de volkswil te doorgronden en deze door te zetten. Dat is een mythisch/romantisch leiderschap, niet gebaseert op rationaliteit of rede zoals liberalen bepleitten, maar op de scheppende kracht van mythologie.

    En inderdaad ik ben geen fan “brede ideologieen” wat vaak synoniem is voor een breed en onsamenhangend scala aan verschillende, vaak tegenstrijdige, ideeen. Een allegaartje, een beweging van compromissen. Daar hebben we de democraten al voor.

Reacties zijn gesloten.