De Nederlandse Haat

Over de Tachtigjarige Oorlog

Hij zat hun niet in het bloed,
Hij kwam bij hen heel laat,
Door onrecht lang gevoed:
De Nederlandse haat.

Geen mens brengt hem van de wijs
En kil en afwachtend staat
Tot overvloed aan bewijs,
De Nederlandse haat.

Zijn ogen zijn klaar en koel
En rustig is zijn gelaat.
Zijn stem toont geen gevoel:
De Nederlandse haat.

Hij schreeuwt niet van de daken,
Hij wordt verzwegen door de staat.
Geen geruchten zal hij maken,
De Nederlandse haat.

Als een storm is hij opgebouwd,
Die ons niet snel verlaat.
Nu wacht de tijd, guur en koud,
Die de dagen tellen gaat
Vanaf de komst van deze haat.

Dit is een bewerking van het gedicht ‘The Wrath of the Awakened Saxon’, van Rudyard Kipling