De Joodse Schildwachter

1
2779

Vandaag zal de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding van start gaan. Dit is een nieuwe functie, in het leven geroepen door de Minister van Veiligheid en Justitie. Het idee is dat deze persoon (er is nog geen naam bekend gemaakt) een jaar de tijd neemt om een advies te schrijven hoe antisemitisme strafrechtelijk vervolgd kan worden. Ferd Grapperhaus maakte het nieuws half december zelf bekend tijdens een Chanoeka viering (Joods feest die de ondergang van de Hellenistische cultuur viert in 165 voor Christus) op de Joodse sportvereniging Makkabi. Grapperhaus noemde antisemitisme:

“…een veelkoppig monster die de laatste tijd overmoedig begint te worden. Soms verpakt als anti-zionisme, soms onder de noemer van anti-globalisme. (…) Politiemedewerkers worden getraind om antisemitisme te herkennen, en antisemitisme kan nu zwaarder worden bestraft. We zijn ook in gesprek met de grote techbedrijven over het beperken van de verspreiding van kwaadaardige boodschappen”.

Antisemitisme is een reëel fenomeen. Het is zelfs een universeel fenomeen te noemen, want het komt door alle tijden voor, onder vrijwel alle culturen. Zelfs een cultuur die nog nooit in aanraking is gekomen met Joden heeft het vermogen om antisemitisme te ontwikkelen. In 2008 streek een groep van 200 orthodoxe Joden neer in een uithoek van Guatamala, waar alleen Maya indianen woonden. Deze groep Joden was vertrokken uit Canada, waar zij zich niet langer welkom voelden na beschuldigingen van kindermisbruik. Maar ook in de binnenlanden van Guatamala bleken zij niet veilig. In 2014, nog geen zes jaar na hun aankomst, werden zij verjaagd door de lokale bewoners.

In ons eigen deel van de wereld is antisemitisme een fenomeen omdat de media elke snipper van vermeende jodenhaat tot enorme proporties opblazen. Dit is Ferd Grapperhaus zelf ook bekend, hij moest niet zo lang geleden nog toegeven dat eerdere incidenten, door de gevestigde media opgeklopt als antisemitische aanslagen, dat bij nader inzien niet waren geweest.
Daarnaast is antisemitisme een fenomeen omdat de drempel voor antisemitisme laag ligt. Er blijkt weinig voor nodig te zijn om tot een jodenhater bestempeld te worden. In zijn toespraak zei Grapperhaus dat anti-globalisme een uiting van antisemitisme is. Ofwel, als iemand zich tegen globalisme uitspreekt, bijvoorbeeld omdat hij ziet dat het Nederlandse gezondheidsbeleid door de WHO wordt aangestuurd, dan is dat kennelijk al antisemitisch.

Joodse organisaties hebben zelf een definitie samengesteld van wat zij onder antisemitisme scharen, de zogenaamde IHRA definitie. Volgens deze definitie is kritiek op Israël of zelfs het aanduiden van Joden als een aparte groep al een vorm van antisemitisme. Maak daarbij niet de vergissing te denken dat het slechts om een papieren formulering gaat. Grapperhaus liet al weten aan de Tweede Kamer dat deze IHRA definitie te hebben rondgestuurd aan de politie en het OM om deze te laten “meewegen” bij het instellen van strafrechtelijke vervolging. Voor het vaststellen van groepsbelediging van Joden is dus niet meer het Wetboek van Strafrecht leidend, maar de hypergevoelige definitie die de Joden zelf hebben aangedragen.

De derde, misschien wel belangrijkste reden dat antisemitisme voorkomt is omdat Joden een uitzonderingspositie innemen in onze samenleving, met speciale rechten, zonder daar rekenschap over af te leggen. Het mogen bepalen wat de kaders zijn van belediging van de groep waar jij toe behoort is een speciaal voorrecht dat Joden kennelijk wel bezitten maar andere groepen niet. Daar blijft het niet bij. Joden hebben in Nederland hun eigen Joodse scholen, hun eigen Joodse mediakanalen en hun talloze invloedrijke belangenorganisaties. Ferd Grapperhaus hield zijn toespraak nota bene bij een Joodse sportorganisatie, die alleen Joden verwelkomt. U kunt het zelf lezen op hun website; de gevechtstraining is alleen voor Joden toegankelijk. Hoe vaak bent u een sportschool tegengekomen met een raciaal toelatingsbeleid?

Om de zaak in één zin te vatten: we hebben een minister die vanuit een sportclub die alleen Joden toelaat, ons gaat vertellen dat hij op kosten van de samenleving een speciale coördinator voor Joden zal aanstellen, die de minister gaat adviseren over speciale wettelijke bescherming voor Joden, om te voorkomen dat Joden beledigd worden, vanwege het feit dat zij speciale rechten hebben.

Hoe groot is dat bord voor het hoofd van deze minister wel niet? Door zo opzichtig een Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding te benoemen verbijzondert hij de positie van Joden verder, terwijl dat precies het onderliggende probleem is. Het rapport moet nog geschreven worden, maar de uitkomst ligt al vast: ook in 2021 is het antisemitisme toegenomen. De redenen die in het rapport worden opgenomen zullen slechts een weergave zijn van de blinde vlek waar Gapperhaus zelf ook last van heeft.

1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Gabriele van toorn
Gast
1 jaar geleden

Waarom hebben joden eigen sportclubs maar bekritiseren ze mensen (niet-joden) die eveneens een voorkeur hebben voor hun eigen soort?