De instroom van migranten daalt als je de uitkeringen stopt (nu met bewijs)

3
2102

Er bestaat een rechtstreeks verband tussen de hoogte van de uitkeringen en de toestroom van migranten. Geld is immers een krachtige prikkel om menselijk gedrag te beïnvloeden: des te hoger de uitkeringen, des te meer gelukszoekers een land kan verwachten. Toch is de hypothese van de ‘aanzuigende werking van de uitkeringen’ nauwelijks onderzocht. Dat is opmerkelijk, want iedereen is het er wel over eens dat massa-immigratie onze samenleving diep raakt, zelfs de voorstanders. Hoe komt het dan dat niemand een onderzoeksvoorstel indient? En waarom laat de overheid niet de financiële prikkels onder hun migratiebeleid onderzoeken?

Een groep Deense onderzoekers verbonden aan Princeton University heeft als één van de weinigen precies dat gedaan: uitzoeken of de hoogte van de uitkeringen een effect had op de toestroom van migranten. Zij publiceerden hun studie in het tijdschrift ‘American Economic Review’ met als titel ‘The Welfare Magnet Hypothesis: Evidence From an Immigrant Welfare Scheme in Denmark’.

Denemarken is naar West-Europese maatstaven een land met een nog redelijk hoorbaar anti-immigratie geluid. Dankzij de druk vanuit de Dansk Folkeparti (DF) werden in juni 2002, kort na het aantreden van de nieuwe centrum-rechtse regering, de uitkeringen voor migranten van buiten de EU met de helft verlaagd. Deze maatregel werd teruggedraaid door de sociaal-democratische regering in 2012, maar opnieuw ingesteld door de centrum-rechtse regering in 2015 en opvallend genoeg in stand gehouden door de huidige pro-immigratie socialistische regering. Wat was het effect van deze maatregel op de migratiestroom?

Het effect van deze maatregel was dat de immigratie al direct na invoering drastisch afnam. Deze rem hield aan zo lang de maatregel van kracht was. Wat vooral afnam waren de aantallen asielzoekers en de migranten in het kader van de gezinshereniging, precies de groepen die je het meest graag wilt weren. Op de immigratie vanwege werk of studie had de maatregel nagenoeg geen effect. Na het tijdelijk opheffen in 2012 was de migratiestroom direct weer op haar oude niveau en hoger, om na het opnieuw van kracht worden in 2015 weer af te nemen.

Denemarken is een interessant land omdat het in veel opzichten lijkt op de onze. De Partij van de Vrijheid werd gemodelleerd op het succes van de Dansk Folkeparti. Echt een vuist hebben de Deense anti-immigratiepartijen echter niet kunnen maken. Het halveren van de uitkeringen voor migranten is een mooi wapenfeit die de instroom afremt, maar de lange termijn trend wijst nog steeds op omvolking. Volgens onze Deense vrienden is op dit moment Nye Borgerlige de partij om in de gaten te houden. Hun anti-immigratiegeluid is net wat scherper, zo willen zij de uitkeringen voor migranten niet verder inperken maar gewoon helemaal afschaffen. Gelet op dit onderzoek een doelmatig voorstel.

Ondertussen hebben we in eigen land een regering voor wie geen ambitie te groot is, zo willen ze de hoeveelheid CO2 in de lucht te verminderen en de verspreiding van een griepvirus stoppen. De toestroom van migranten beschouwen ze echter als een soort weersverschijnsel, een fenomeen wat buiten al hun sturingsmogelijkheden valt. Terwijl u afgelopen jaar verplicht thuis zat kwamen netto 59000 migranten over de grens, een aantal vergelijkbaar met het aantal inwoners van een stad als Nieuwegein. Om het beeld in stand te houden dat niets aan de migratie gedaan kan worden laat de overheid geen onderzoek verrichten naar de onderliggende financiële prikkels. Want dan zou blijken wat we al wisten, maar waar deze studie hard bewijs voor levert: migratie is een beheersbaar fenomeen, dat in stand wordt gehouden door de anti-blanke sentimenten en wilszwakte van politici.

Hier zijn een paar neem-mee-naar-huis-boodschappen:

  • Een hoorbaar anti-immigratiegeluid leidt tot maatregelen die realistisch gezien effect kunnen hebben.
  • Een verlaging van de uitkeringen voor migranten is makkelijk in te voeren en levert direct een kostenbesparing op.
  • Lagere uitkeringen laten al snel een merkbare afname zien van de instroom van nieuwe migranten.
  • Centrumpartijen zullen de maatregelen tegen immigratie in stand houden als zij genoeg druk ervaren.
  • Door lange tijd op een concreet punt te hameren (uitkeringen omlaag!) kan het Overton Window verschoven worden naar een scherpere positie (uitkeringen stoppen!).
  • Lange termijn trends van omvolking kunnen niet gekeerd worden met het wegnemen van financiële prikkels maar vereisen blank-nationalisme.

3 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Ambtenaar Willem
Gast
1 jaar geleden

Alhoewel ik hardere maatregelen preferreer is het korten van uitkeringen altijd nog beter dan de ellende hier in NL waar migranten met miljoenen worden verrijkt door wob boetes! Een schande!!

Leraar Jan, (die op school zijn mening niet durft te geven)
Gast
1 jaar geleden

Het is volkomen terecht als de regering valt over het dossier inzake de fraude met de toeslagen. Het laat zien hoe ver de overheid zichzelf boven de bevolking heeft geplaatst. Er is geen binding meer met de bevolking.
De Tweede Kamer laat zich gebruiken als een applausmachine voor de regering, in de hoop om bij de volgende verkiezing weer op een verkiesbare plaats te komen en is niet in staat geweest om in te grijpen. In vroegere tijden waren de Kamerleden de vertegenwoordigers van het volk. Nu hebben ze het volk alleen nog nodig om op hun zeteltje te komen.

Nog kwalijker is dat de rechterlijke macht geen weerwoord kan of wil geven en slaafs de regering volgt.

De bevolking staat buitenspel.
En zo is het ook in het migratiedebat, voor zover dat bestaat. Ieder onderzoek wijst uit dat een grote meerderheid van de bevolking tegenstander is van de (ongecontroleerde) migratie. Uit een onderzoek van de Telegraaf bleek dat 91% van de bevolking vindt dat Nederland vol is. Toch vindt de stem van de bevolking geen gehoord.
Zelfs FvD, die zegt tegen de massa-immigratie te zijn, komt niet verder dan het ‘Australische model’ waarbij we zelf kiezen wie we binnenlaten. Het tempo van de omvolking wordt hierdoor afgeremd, en de kwaliteit van de immigranten zal stijgen, maar de Nederlandse cultuur is ook bij FvD niet in goede handen.
We moeten stoppen op deze ondermijnende weg. We moeten radicaal veranderen. De grenzen moeten dicht en alle energie moet worden gestoken in maatregelen die allochtonen prikkelen om naar hun thuislanden te migreren.
Nu heeft ruim een kwart van de bevolking een migratie-achtergrond. Het doel moet zijn om dit percentage jaarlijks te laten afnemen.

Omvolking is geen natuurlijk verschijnsel; het is doelbewust beleid.
Gast
1 jaar geleden

Ik kan me nog herinneren dat NGO’s in 2015 kaarten met een routemap uitdeelden aan Afrikaanse gelukszoekers met alle rechten waarop ze zich in West-Europa konden beroepen.
Opportunistische weg-met-ons advocaten stonden klaar om die rechten af te dwingen.

De Russische president Putin heeft dergelijke NGO’s verbannen omdat ze naties ontwrichten.
Dat voorbeeld moeten wij volgen.
Mensensmokkel is officieel verboden, maar de NGO schepen op de Middellandse Zee kunnen ongehinderd hun veerdienst tussen Europa en Afrika uitvoeren.