De grot met verloren zielen

2
169

Inleiding

Door de film ‘The Matrix’ is de term “red pilled”ontstaan. Je ziet in deze actie/sci-fi film dat de hoofdacteur (Reeves) de blauwe of de rode pil moet slikken met de waarschuwing van hackergroep leider “Morpheus” dat Reeves de werkelijkheid kan betreden met de rode pil; maar er is geen weg terug.

Met de blauwe pil blijft Reeves in de wereld zoals de mensheid deze beleeft maar feitelijk een projectie is van hogere machten. Gestuurde media en controle creëert werkgetrouwe mieren en daarmee relatieve zingeving en ontplooiing, recreatie en het naïeve vertrouwen in de overheid en de industrie, waarmee een vals gevoel van stabiliteit en zekerheid wordt gecultiveerd. Het leven wordt als vanzelfsprekend gezien en de illusie van vrijheid sterk gevoed door brood en spelen. Ignorance is bliss.

Met de rode pil kom je in de minder aantrekkelijke realiteit van de film, de grimmige ware wereld die verantwoordelijk is voor onze – bekende – wereld. Deze “real World” wordt gemaakt door kunstmatig-intelligente wezens die onze eigen – blauwe pil – wereld programmeren om de mensheid in de veronderstelling te laten dat ze vrij zijn. Zo leven ze in een wereld die aangenaam, maar niet oprecht is. Niet wíj maar zíj leven in de werkelijkheid. Een boeiend idee.

De thematiek van de Matrix is feitelijk een wat ruim genomen verfilming van Plato’s ‘Allegorie van de grot’. Deze filosofische verhandeling stelt kort gezegd dat geketende mensen in een spaarzaam verlichte grot in een schijnwerkelijkheid leven die bepaald wordt door schaduwen op de muur en echo’s. Slechts door het licht van een vuur wat achter hen brandt zien en horen zij vertekende waarden en suggesties op de grotmuur in silhouet.

Deze illusionaire werkelijkheid is een uiteraard suggestief beeld bepaald door de vrije mensen buiten de grot, die anders leven dan wat de gevangenen zien en horen. De schimmenwereld verwordt tot de wereld waarin de gevangenen leven.

Bij een eventuele bevrijding van deze gevangen zielen kunnen zij kiezen (de rode pil of de blauwe om het Matrixiaans te houden). Ze gaan ofwel naar de confronterende werkelijkheid buiten de grot, of dieper de grot in, vergroeid en vastgeroest met de schijnwereld die ze al jaren kennen.

De bevrijding na vele jaren geketend zitten in de grot betekent ook dat het pijn doet aan je ogen om het licht te zien buiten de grot en tevens zijn de lichamen van de geketenden gedurende de jaren verkrampt. De schaduwwereld is daarom een stuk gemakkelijker, die ken je immers.

De stap van het geloof in de schijnwereld die je sinds jaren kent, en vertrouwt, naar de harde realiteit is geen gemakkelijke stap en kost tijd en verdieping.

Jeugd

Mijn onbekommerde jeugd, opgegroeid in de jaren 80, was een wereld vol blauwe pillen, mijn maag werd ermee volgestopt door mijn linkse hoogopgeleide ouders. Het comfort van een goed gezinsinkomen, vrije sexuele moraal, een blanke wijk zonder problemen, de vele vakanties, de luxe en sociale cohesie van geleerde en invloedrijke vrienden om je heen, het heilige geloof dat de intellectuelen ‘wel weten hoe het plebs eronder gehouden moet worden’.

De Vrij Nederland lag op tafel met een houten bakje ernaast voor de kant en klare joints voor visite (kunstenaars en theater mensen), het PSP partijblaadje op de eettafel en natuurlijk de Volkskrant. Ja, mijn jeugd was vol ‘blauwe pillenslikkers’ om me heen. Mijn rotsvaste geloof in een linkse, en voor mij volstrekt logische en eerlijke wereld voelde comfortabel en als de absolute waarheid.

Daar ligt trouwens ook het probleem bij de – linkse – jongeren met hersenen die simpelweg nog niet ’af’ zijn en niet in staat zijn de waarheid te absorberen. Alles is een kopie van een kopie van een kopie.

De waarheid is echter een interpretatie’ zoals Nietzsche terecht stelt, dus er is nog veel werk aan de winkel.

Mijn ontwaking kwam zo rond mijn 18e – en niet chronologisch weergegeven – door mijn constatering dat alle geweldsincidenten door links werden gepleegd. Ook de militante retoriek tegen de rechtse burgers en het venijn, inclusief de algehele indoctrinatie kwam uit die hoek. Van de nertsen-bevrijders van het Dierenbevrijdingsfront, het doorsnijden van tankslangen van SHELL-stations door Milieudefensie, de agressie van krakers tegen politie en de burger, Antifa die constant met geweld en nep-anarchisme hun punt wil(de) maken en daarbij vrijheden juíst inperkten maar dan wél contant hun uitkering ophaalden bij de sociale dienst. De Greenpeace boten vervuilden genoeg om honderden walvissen te vergiftigen. De linkse doctrine op scholen bestond (en bestaat) uit opdringen van een geforceerde maakbaarheid van een multiculturele, feministische, LGBTFGDUBGHJJ ‘vriendelijke’ wereld. De overheid bepaalt geheel wat onze kinderen móeten leren. Als je er goed bij stilstaat kan het niet anders zijn dat je de waanzin ervan in gaat zien.

Staatspropaganda werd in onze hoofden gestopt zoals de “SamSam”; een verplicht te lezen magazine op de basisscholen die oikofobische retoriek hanteerde en vooral negers en moslims vertoonden en ik besefte eigenlijk al toen ik 12 was dat er iets niet aan klopte.

De onvolledige (marxistische) geschiedenis lessen die vanuit een weinig kritische hoek je wereldbeeld bepaalden en ons slechts stuurden in de schijnwereld van links. Er was aandacht en begrip voor de aanslagen van Rote Armee Fraction, de militante RaRa en de communistische propaganda van CPN, PSP, en PPR (nu dus GroenLinks) die geen stelling namen tegen het horrorregime van Stalin en Mao maar wél Solzjenitsyn (overlevende uit Goelag archipel) lazen als ware het een orakel. Socialisme was altijd het ultieme systeem. Bij nationalistische geluiden komt men nooit verder dan de termen racisme, Anne Frank en Auschwitz. Ik ontdekte dat het aangaande nationalisme wel een heel stuk genuanceerder ligt. Overigens ben ik me daarin pas veel later gaan verdiepen.

Ik zag dus vooral ook de toenemende, perverse hypocrisie van mijn linkse jonge vrienden en de media die zogenaamd stonden voor milieubehoud en gelijkheid, maar ze logen consequent.

Met een moreel kompas van nul komma nul reden deze elitaire kinderen al met 18 jaar een dikke Volvo van papa en kochten ze milieuonvriendelijke outdoorkleding en gingen met een vliegtuig onderzoek doen in Costa Rica naar de blauwgekleurde blote kont gifkikker. Fietsen was ineens niet hip meer en onnodig, maar blowen was wel OK en flink rondneuken ook.

Het linkse lullen en het rechtse vullen. Al snel hadden deze jongens topbanen bij adviesbureaus en op universiteiten . Ze vlogen met hun gezin (na tientallen partners en inmiddels al de 40 jaar gepasseerd) met hun 4 kinderen (één geadopteerde natuurlijk) met een Boeing 747 naar Zuid-Amerika om schildpadjes te helpen in de Galapagos, met milieuonvriendelijke goederen gingen ze op stap en over een ecologische voetprint werd niet gerept. Het was immers voor een goed doel.

Ze kochten een groot ‘eco’huis in een elitewijk, soms op een locatie waar vlak ervoor nog een bos stond. Met goedkope Poolse illegale bouwvakkers die maanden met milieuonvriendelijke verf, luxe verlichting, tuinafgravingen en dubbele garages bezig waren creëerden ze hun utopia. De kinderen gingen naar elite scholen, meestal Montessori of Vrije School. Ze hadden dubbele namen of heetten “Mees”, “Merel”, “Jasmijn” en “Fleur” of “Anne–Janneke”.

Iedereen in het gezin had een eigen iMac en Iphone – die vol goud zitten uit Afrikaanse mijnen – en de trouwring voor hun vriendin, met bloeddiamant, was dan “toch wel een uitzondering”. Het was een schaamteloze vertoning van ultieme hypocrisie.

Hun quasi-gezellige feestjes met bellenblazende hippies die bij benefietfeesten hun morele waarden potsierlijk toonden en hun schuld afkochten door – extra goed zichtbaar – 10 gulden te stoppen in een collectebus voor Live Aid of PLAN, en vervolgens allerlei luxe eten verorberden en kilo’s over hielden voor in de groenbak. Ze gingen skiën op gesloopte berghellingen, de decadente bezoeken aan het gesubsidieerde concertgebouw, de subsidie die is betaald door het weggezette “plebs” die zelf niet eens geld hebben om de foyer maar te betreden. Hans Wiegel zei ooit: “links is luxe”. KVP-politicus Joseph Luns, stond ooit aan de waterkant, toen een groot en luxueus motorjacht voorbij voer. Op het dek stond de verzamelde partijtop van de PvdA, aan de borrel. Luns lichtte zijn strooien hoed en riep met gevoel voor dramatiek: ‘Salve, verworpenen der aarde!’

Uit de schaduw, in het licht

Salonsocialisten is de zuiverste vorm van hypocrisie, volksverraad, minachting en leugenachtigheid. Aldus zag ik steeds meer dat de invloedrijke linkse elite elkaar in stand houdt en er spelen dus zuiver hedonistische en egoïstische belangen.

Als iemand me nu vraagt waaróm links nu zo verweven is met massa-immigratie, Islam-knuffelen en het weggooien van oude idealen zeg ik dit:

De kinderpsychiater heeft baat bij ‘getraumatiseerde’ immigrantkinderen, de architect moet asielzoekerscentra bouwen, de arts heeft baat bij internationale samenwerking en dus EU en steunt de inentingsplannen, de farmacie ook weer blij, de bankier heeft al helemáál baat bij de zieligheidindustrie, de advocaat behandelt de asiel aanvragen en de strafzaken, de rechter heeft daardoor werk, de politie en justitie houden werk met criminaliteit door immigranten en 3e generatie moslims, de concertgebouwen blijven goed bezocht en zo is het systeem compleet verweven en stabiel. Daarnaast hebben de grote jongens en de Deepstate elite (Bilderberg o.a) veel meer aan een volk (moslims) met een reproductiegraad van 3.6 kind per gezin dan de magere westerse 1.6. Een direct gevolg van feminisme. Meer zielen, meer afzet.

De ‘Cabal’, de resolutie van Lissabon en de verdragen van Maastricht en Marrakech en het Kalergiplan (1923) zijn dus vol op stoom en de facto leidend. Dat de ‘Balfour declaration’ de geopolitieke koers heeft bepaald is veelzeggend over de crises in het Midden-Oosten en de migratie uit deze landen stond feitelijk dus al vast.

Een kritische rode pil slikker (zoals een EU-criticus of nationalist) is daarbij hinderlijk en kan dus beter zo snel mogelijk worden gekleineerd, genegeerd en buiten spel worden gezet. Zie daar onder andere de huidige tweestrijd, mentale burgeroorlog in feite, tussen de “rechts populistische politici” versus de Eurofielen. Nog nooit heb ik ook maar één mediakanaal “links populisme” horen zeggen. Dat is ook weer zo opmerkelijk.

Ik walgde steeds meer van de leugenachtige hypocrisie die links typeert. Ze staan open voor íedereen; blank, zwart, rijk, arm, lelijk, homo etc. echter níet voor andersdenkenden! Andersom ligt dat anders; in mijn “rechtse” kring is iedereen welkom en gaan we met respect om met andersdenkenden, al is de kans op consensus niet groot als het gaat om politieke visies; maar we gaan in ieder geval beschaafd om met elkaar. Links staat dat niet toe door collectieve domheid, preoccupatie en agressie uit frustratie.

Ook de verminderde bereidheid of onmogelijkheid een middenweg te vinden is een van de grootse uitdagingen in het huidige (mondiale en supranationale) politieke klimaat. Het is daarmee ook een gevaar om de “rechtse populisten” te negeren, wat we zagen met de verkiezingsuitslag in Frankrijk die van alle kanten stinkt, het onder druk zetten van het Verenigd Koninkrijk i.v.m. Brexit, het diskwalificeren van iedere beslissing en heldendaden van Trump en de ongebreidelde en totaal bizarre NAVO agressie tegen Putin.

Het beleid van Orban in Hongarije en de anti immigratie koers van Balkan landen en onlangs nog Italië speelt een grote – haast metaforische – rol als het gaat over falend Europees immigratie beleid en de ongegeneerde EU-behoefte aan totale cultuurrelativering en doorgeslagen denazificatie politiek, ten faveure van een kleine en in essentie zeer gevaarlijke repressieve elite; Brusselse technocraten. De kritische leiders en denkers worden stelselmatig weggezet door de machtige Brusselse elite – met mainstream media als wapen – als onacceptabel en verderfelijke personen.

Een rode pilslikker is al snel een idioot, een xenofoob, een rechtse tokkie, fascist, aluhoedje, nazi, zwakbegaafd, staatsgevaarlijk, slecht belezen, ultra rechts, racist etc. Het wordt een geuzennaam inmiddels en het zal me worst wezen.

De -linkse- waarheid is slechts de ‘waarheid’ zoals de grotbewoners van Plato die kenden, nu bepaald door de mainstream media die zijn werk – helaas – perfect doet.

Ze geven het volk wat ze willen horen, laten weg wat een volksopstand kan provoceren, ze maakt bang omdat dát de enige emotie is die een mens niet kan controleren, ze laten de doos van Pandora dicht en geven het volk series op TV, afgezwakte beelden op journaal, recenseren ieder kritisch boek als slecht, bieden geen platform aan anti-EU sentiment, noemen anti-EU’ers fascistisch en dom, en dat wil niemand zijn, dus het gros gaat weer mee met de EU-stoomwals “rupsje nooit genoeg”.

Met voetbal op TV en wanstaltige Gayparade-hysterie en abjecte oneerlijke en onvolledige journalistiek en linkse praatprogramma’s beheers je de blauwe pillen wereld. Effectief en vóoral voor de grote globalistische architecten een doeltreffende strategie gebleken.

Slot

Verdeel en heers, waar hebben we dat eerder gehoord…

De reeds 25 jaar die ik nu besteed aan mijn nieuwe inzichten, overtuigingen en persoonlijke strijd, ergo, de zoektocht naar de werkelijkheid maakt duidelijk dat ik de rode pil nam. Een bittere rode pil. Misschien was ik beter af met de blauwe.

Ik citeer graag de Amerikaanse cabaretier George Carlin:

Forget the politicians. The politicians are put there to give you the idea you have freedom of choice. You don’t. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land, they own and control the corporations that’ve long since bought and paid for, the senate, the congress, the state houses, the city halls, they got the judges in their back pocket, and they own all the big media companies so they control just about all of the news and the information you get to hear. They got you by the balls. They spend billions of dollars every year lobbying to get what they want. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else. But I’ll tell you what they don’t want; they don’t want a population of citizens capable of critical thinking. They don’t want well informed, well educated people capable of critical thinking. They’re not interested in that. That doesn’t help them.”

Morpheus

2 COMMENTS

  1. Ongeveer weinig tot niets aan toe te voegen, enkel, is er genoeg touw en kunnen we zo snel mogelijk beginnen ONZE wereld terug te nemen?

    Duchesne, onwillig eigendom van de staat der Nederlanden

  2. Een hele bibliotheek in een stuk, ik vind het briljant! Maureen Bot, facebook vriendin van Morpheus.

Comments are closed.