De Club van Tien Miljoen allochtonen

0
427

Wat heb je aan een club die de overbevolking van Nederland problematiseert, maar weigert om de omvolking van de blanke Nederlander te erkennen? Het is een oprechte vraag.

De Club van Tien Miljoen is een stichting die het inwonertal van Nederland omlaag wil brengen, zodat ons kleine land beter leefbaar wordt. Zij leggen de arbitraire grens bij – zoals hun naam al aangeeft – tien miljoen inwoners. Dit doel willen zij bereiken door de immigratie grotendeels aan banden te leggen en geboortebeperking te stimuleren.

Wat bij het lezen van hun website direct opvalt is dat zij vooral in de verdedigingsstand staan. Meermalen benadrukken zij geen racisten te zijn. Niet dat ze aanwijsbaar onder vuur liggen, maar het is beter om de verdediging al klaar te hebben nog voor de aanval begint, moeten ze gedacht hebben. Als visuele vrijwaringsclausule hebben zij afbeeldingen geselecteerd met niet-blanken er in.

Uit hun manifest en andere documenten valt niet af te leiden dat zij onderscheid maken tussen de groep oorspronkelijke bewoners – blanke Nederlanders en zeg, een Somaliër die vorige week een vergunning voor permanent verblijf heeft gekregen. Zo lang deze Somaliër legaal verblijft in Nederland, is het voor de Club van Tien Miljoen allemaal prima. Afkomst maakt voor hen niet uit.

Wat je deze club moet nageven is dat zij het grote publiek bereiken met relevante vragen. Lees dit opiniestuk in de Trouw maar eens. Wanda Nikkels, een lid van de Club van Tien Miljoen, stelt de terechte vraag hoe de doelen van de regering, zoals ten aanzien van het milieu, gerealiseerd kunnen worden als dezelfde regering jaarlijks honderdduizend migranten toelaat. Het argument van de grote bevolkingsdichtheid van Nederland wordt relatief weinig ingezet als argument tegen immigratie, het is goed als de massa’s dit vernemen.

Wie lid wordt van Club van Tien Miljoen moet ergens de notie hebben dat een vreedzaam, milieuvriendelijk, veilig, bestuurlijk goed functionerend Nederland alleen mogelijk is met een overwegend blanke bevolking. Met die honderdduizenden Somaliërs, Pakistani’s en wat al niet meer is toegelaten, gaat Nederland eenvoudigweg steeds meer lijken op Somalië of Pakistan of een willekeurig andere gefaalde staat. Wanda Nikkels weet het, net als de rest van haar club, maar ze spreken het niet uit.

Wat je deze club het meest kwalijk moet nemen is dat zij weglaten dat onder de autochtone bevolking van Nederland helemaal geen sprake van overbevolking, maar een neergaande trend. Onze populatie krimpt met ongeveer 0,6% per jaar, wat ongeveer gelijkstaat aan een verlies van circa 70.000 personen per jaar. Onder normale omstandigheden zou de bevolking krimpen tot er weer voldoende ruimte ontstaat. Huizenprijzen dalen bijvoorbeeld als het aantal inwoners afneemt, waardoor jonge stellen eerder een eigen plek kunnen veroorloven. Uiteindelijk zal de populatie stabiliseren, mogelijk zelfs rond de tien miljoen inwoners. Onder het huidige regime worden alle vrijkomende plekken echter gevuld met migranten, waardoor de beschikbare ruimte afneemt en de prijs voor een eigen woning blijft stijgen.

De overbevolking van Nederland is dus een relatief probleem, in de eerste plaats het product van langdurige, schadelijke immigratie. Wie weigert om de omvolking te erkennen, zoals de Club van Tien Miljoen, dient dan nog slechts als een spons voor de onvrede, maar doet net zo hard mee aan de anti-blanke agenda.