De Amerikaanse Nietzsche

0
1525

William Gayley Simpson (1892 – 1991) publiceerde zijn Magnum opus Which Way Western Man? in 1978. Onlangs werd het boek opnieuw uitgebracht, inmiddels de derde editie, door de uitgeverij verbonden aan National Vanguard. De meer dan duizend pagina’s is het resultaat van een 40 jaar durende zoektocht naar waarheid en blanke identiteit. Simpson leefde om te denken, tot zijn dood heeft hij aan zijn ideeën gewerkt. Deze nieuwe editie bevat de aantekeningen en voorgestelde wijzigingen die Simpson na overlijden in 1991 achterliet, goed voor ruim 200 extra pagina’s.

Het boek begint met een diepgravende uiteenzetting van de levensfilosofie van Jezus Christus. Vervolgens behandelt de auteur de Weltanschauung van Friedrich Nietzsche en vergelijkt deze met die van Jezus, waarna Simpson zijn eigen visie op spiritualiteit in drie hoofdstukken uiteenzet.

Naast deze spirituele dimensie bevat het boek een meer prozaïsche verhandeling over de basis van een functionerende maatschappij, de contrasten tussen democratie en aristocratie, de vrouw en het huwelijk, pacifisme, industrialisatie en de effecten ervan op de maatschappij en de kwaliteit van het ras. Het boek eindigt met een beschouwing over de toestand van de wereld na de twee wereldoorlogen en de crisis waar westerlingen vervolgens in terecht zijn gekomen. Which Way Western Man? is een schitterende introductie voor iemand die geïnteresseerd is in een raciaal georiënteerde filosofie. Ook al ben ik al jaren actief in de blank-nationalistische beweging, toch gaf het boek mij veel nieuwe inzichten. Wat mij betreft hoort het bij iedere dissident op de boekenplank te staan.

Zie voor meer informatie tevens Revilo Oliver’s recensie uit 1979.