De aanval op Frank Magnitz en verdere dreiging richting AfD

0
143

Op 08-01-2019 heeft er in Bremen een laffe aanval plaatsgevonden op Bondsdaglid Frank Magnitz van de partij Alternatieve für Deutschland AfD. Frank Magnitz is daarbij zwaargewond geraakt. De schokkende afbeeldingen die GeenStijl hierbij publiceerde spreken boekdelen. Het staat inmiddels buiten kijf dat Frank Magnitz doelbewust is aangevallen met een politiek motief. Magnitz werd opgewacht en aangevallen door drie gemaskerde mannen toen hij zijn partijkantoor verliet na een nieuwjaarsborrel. Zelfs om een man van 66 jaar op laaghartige wijze aan te vallen had de moedige dader blijkbaar twee handlangers nodig. Deze aanslag volgt slechts vier dagen na een bomaanslag op een AfD-partijkantoor in Döbeln.

Erkenbrand veroordeelt deze aanslagen uiteraard ten stelligste. In een beschaafde samenleving worden conflicten niet op de vuist uitgevochten, waarbij het recht van de sterkste geldt, maar met woorden en argumenten. Tegenstanders worden niet bedreigd, achterna gezeten, opgewacht, afgetuigd of zelfs vermoord. Ongeacht hoe abject je iemand of iemands mening vindt, het gebruik van geweld is een principiële grens die niet overschreden mag worden.

Het moge duidelijk zijn wie de vijanden van deze beschaafde samenleving zijn, te weten de linkse tegenstanders van de AfD! Binnen rechtse kringen – en vooral binnen kringen rond de AfD – zullen de emoties zeer hoog oplopen. Wellicht zullen er zelfs al enkelen zijn die een gewelddadige reactie hierop plannen met geen ander voornemen dat deze daadwerkelijk ten uitvoer te brengen. Hoe begrijpelijk deze emoties ook zijn, er mag onder geen beding aan worden toegegeven. Wij zijn allen inwoners van een westers land en deelgenoot van de westerse beschaving. Het gebruik van geweld is slechts voorbehouden aan de politie of in het geval van zelfverdediging.

Van zelfverdediging is bij een wraakactie geen sprake en dus is geweld ongeoorloofd. Hoewel de westerse rechtsstaat niet volmaakt is en niet in alle gevallen een bevredigend antwoord op weerzinwekkende daden zoals deze heeft is er geen beter alternatief. We moeten juist elke dag blij zijn met een rechtssysteem waarin onafhankelijke rechters naar recht en wet vonnissen conform wetten die vanuit de samenleving komen. Soms loopt de dader van een misdrijf snel weer vrij rond omdat hij weliswaar schuldig is, maar de Officier van Justitie het bewijs niet rond kan krijgen. In uitzonderlijke gevallen komt het voor dat een onschuldige, ondanks de zorgvuldigheid van de rechtsgang, ten onrechte jarenlang wordt opgesloten. Voor het systeem zelf is echter geen alternatief. In plaats van woedend de straat op te gaan op zoek naar een kop van Jut dienen wij de reactie van de samenleving over te laten aan politie en justitie. Laten wij vertrouwen hebben in deze bastions van beschaving en vooruitgang en met afgrijzen de rechtssystemen van derdewereldlanden aanschouwen, waar deze verworvenheden vrijwel geheel onbekend zijn.

Erkenbrand distantieert zich dan ook nadrukkelijk en bij voorbaat van elke gewelddadige tegenreactie.

Boven alles betuigt Erkenbrand zijn diepste medeleven aan Frank Magnitz en hopen wij allen dat hij zonder blijvend letsel van deze afzichtelijke daad zal herstellen. Wij wensen hem en zijn familie veel sterkte in deze moeilijke tijden!

Mogen de daders snel opgespoord, berecht en veroordeeld worden met een straf die recht doet aan hun laffe daad!

Jan de Scherprechter

https://nos.nl/artikel/2266652-om-afd-politicus-niet-geslagen-met-balk-motief-blijft-onduidelijk.html

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/01/04/bom-ontploft-bij-kantoor-afd-politie-houdt-rekening-met-aanslag-a3127889

https://nos.nl/artikel/2266541-afd-politicus-halfdood-geslagen-bij-mishandeling.html

https://www.geenstijl.nl/5145668/foto-afd-politicus-halfdood-geslagen-in-bremen/

https://fenixx.org/2019/01/11/video-bewijst-dader-sloeg-met-voorwerp-op-afd-politicus-magnitz/

https://fenixx.org/2019/01/11/video-van-de-aanval-op-afd-politicus-magnitz-werd-gesneden-een-analyse-op-het-scherm/

https://fenixx.org/2019/01/09/antifa-bremen-bekent-aanval-op-afd-politicus-magnitz/

https://www.breitbart.com/europe/2019/01/10/alleged-antifa-confession-to-attack-on-german-populist-mp-emerges-online/