De 17e IJzerwake – “Volk, word staat!”

0
102

Erkenbrand was dit jaar wederom aanwezig op de IJzerwake, dit jaar zonder woordvoerder of cameraploeg, maar slechts als bezoekers. We waren dit jaar wel in grotere aantallen, met groepen uit Groningen, Zuid Holland en Noord Holland, al met al een man of 25. Naast ons waren er zoals gewoonlijk weinig Nederlanders, buiten die Voorposters die uit Nederland waren af komen reizen en in uniform de gronden patrouileerden.
Ook liepen we een paar activisten van Identitair Verzet tegen het lijf. Maar al met al geen sterke aanwezigheid van de Nederlanders.

Allereerst een omschrijving van de kameraadschapsavond, door Marcus:

Op 25 augustus, de vooravond van de IJzerwake, hield Voorpost zijn kameraadschapsavond in West-Vlaanderen. Enkele leden van Erkenbrand die van plan waren om de IJzerwake te bezoeken waren ook hier aanwezig. De locatie was uitstekend versierd met diverse vlaggen, nationalistische posters en slogans van Voorpost en gelieerde groepen. Opvallend detail: bij het binnenkomen werd de Belgische vlag gebruikt als deurmat. Ook was er volop mogelijkheid om boeken, shirts en sieraden aan te schaffen. Er waren in totaal zo’n 150 mensen aanwezig uit o.a. Nederland, Vlaanderen en Duitsland.

Zoals de naam van het evenement impliceert, was het een goede kans om verder kennis te maken en banden op te bouwen met mensen uit andere groepen zoals Voorpost. Immers hebben deze groepen hetzelfde doel voor ogen als wij: een Nederlandse volksstaat.

Tijdens de avond was er volop gelegenheid voor samenzang; iets wat in de nationalistische kringen in Nederland weinig gebeurt. In dit opzicht kunnen we veel leren van de Vlamingen, die in tegenstelling tot de leden van Erkenbrand geen liedbundel met tekst nodig hadden om de meeste liederen mee te zingen. De zang werd uitstekend begeleid met gitaar en accordeon. Na de avond was het mogelijk om te kamperen op locatie, om zo de volgende ochtend door te kunnen naar de IJzerwake.

Graag wil Erkenbrand Voorpost bedanken voor de uitnodiging, en complimenten geven voor een uitstekend geregelde avond!

-Marcus

Dan een omschrijving van de dag zelf:

Het was iets minder druk bezocht dan vorig jaar, met ongeveer 3200 bezoekers, wat mogelijk te wijten was aan het regenachtige weer. Dit is uiteraard nog steeds vele, vele malen groter dan wat wij in Nederland hebben. Zelfs Wilders trok slechts 700 aanhangers tijdens zijn demonstratie in Rotterdam, FvD trekt rond de 500 bezoekers op hun JFVD evenementen en Erkenbrand, dat ideologisch het meest nabij de IJzerwake staat in Nederland, rond de 200 gasten. De IJzerwake is dus duidelijk een stuk imposanter. En beter georganiseerd en nog belangrijker, een samenwerking tussen diverse ideologische groepen. Men spreekt niet voor niets over de Vlaamse Beweging. Van een Nederlandse Beweging is vooralsnog geen sprake. Misschien ooit als alle groepen in Nederland eens zouden besluiten dat de grootste vijand niet hun voormalige kameraad is of de groep die ideologisch 0,3 graden inkser of rechtser van hen staat, maar de Globalistische Elite en de Marxisten die ons land in hun greep hebben.

Zoals gebruikelijk ving de IJzerwake aan met een mis.
Een katholieke mis, helaas wel conform Vaticaan II en niet in het Latijn en dus ook niet volledig een traditionele mis, maar een goede herinnering aan onze Christelijke tradities en cultuur desalniettemin. Er zijn altijd wel een aantal priesters en vertegenwoordigers van de Katholieke Kerk op de IJzerwake, typerend voor een traditionalistische beweging in een land dat van origine katholiek is.

Na de mis kwam een lezing over de Vlaamse Beweging, met een ludiek aspect: leden van de VNJ (Vlaams Nationaal Jeugdverbond), die ook de muziek spelen en de vlaggenparade leiden, bouwden in vol uniform een muur van blokken met daarop de belangrijkste gebeurtenissen in de Vlaamse Beweging, van het begin in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog tot heden. Aan het eind van de presentatie plaatste een verhulde vorkheftruc plots een laatste blok op de muur, met daarop “Volk word Staat!”, het thema van de IJzerwake van dit jaar. Het was een zeer indrukwekkende presentatie.

Na deze presentatie starte men de vlaggenmars.
Voorop marcheerde de VNJ in haar uniformen als band in fomatie richting het podium, terwijl van beide zeiden vlaggendragers het podium bestegen. Voorpost stond er in hun uniformen met vlaggen die hun regio demarkeerden, studentverenigingen stonden er met hun regionale vlaggen van de K.V.H.V. en NSV en zo paradeerden meerdere groepen hun vlaggen. Vooraan, voor een zee van Vlaamse vlaggen stonden de jongste leden van de VNJ in uniform, de kinderen onder de 10 jaar oud.
Na een moment van stilte leide de band van het VNJ de massa aan vlaggen richting de uitgang en rond het terrein.

Na de mars hield de voorzitter een toespraak en ten slote zong men tezamen een aantal liederen. In het licht van de recente polemiek rond Zuid Afrika, waar jaarlijks honderden Boeren van Nederlandse afkomst worden vermoord en waar de overheid nu dreigt hen te onteigenen, had men een Zuid Afikaans lied op het programma gezet. 3000 stemmen hieven nabij Ieper tezamen het lied “Die Stem van Suid Afrika” aan.

Na dit steunbetoon aan Zuid Afrikaanse Boeren, hief men het Vlaamse Volkslied, “De Vlaamse Leeuw” aan, waar wij Nederlanders enigzins wijffelend aan mee probeerden te zingen, met regelmatige vluchtige blikken naar de tekst om het te kunnen volgen. Maar tot slot kregen wij het ons vertrouwde Wilhelmus, dat wij uit volle borst meezongen.

Na deze liederen over Vlamingen, Afrikaners en Nederlanders allen verenigd als Diets Volk, was het officiële gedeelte van het programma over.
De rest van de middag spendeerde men bij de vele boekenkramen en kraampjes die nationalistische shirts, vlaggen, kettingen, standbeelden en ander materiaal verkochten. Maar vooral de boekenkramen vielen op, zowel in kwantiteit als kwaliteit. Er was een selectie van antieke boeken, waaronder authentieke eerste drukken van klassiekers en verzamelingen tijdschriften die allang uit de druk zijn, maar er waren ook uitgeverijen aanwezig die hun materiaal verkochten. Daar kon men vanalles vinden van de Nouvelle Droit, materiaal van Generation Identitaire, auteurs uit de Vlaamse Beweging en zelfs werken van conservatieve Nederlandse auteurs, zowel oudere als hedendaagse. Er was opvallend genoeg, relatief weinig te vinden van de Duitse kant van de Identitairen zoals Verlag Antaios, of van de Anglosfeer zoals van Arktos Publishing.

Uit de boeken kon men een groot verschil in de focus van de Vlamingen en de Nederlanders bemerken. De Vlaamse Beweging heeft duidelijk veel meer eigen materiaal en een rijker verleden om zich op te beroepen en richt zich meer op eigen land en op Frankrijk. Ook hebben de Vlamingen een waardering en interesse in Nederland die denk ik niet erg beantwoord wordt, getuige ook het geringe aantal Nederlanders dat op de IJzerwake afkomt. In Nederland, ook onder Nationalisten, is de focus veel internationaler. Men houd zich in Nederland in mijn ervaring veel meer bezig met wat er in Europa gebeurt en de VS, veel van ons richten zich op de Anglosfeer en sommigen ook op Duitsland. Maar het aantal Nederlandse Nationalisten dat zelfs maar de namen van de politieke partijen in “België” kent, of een beeld heeft van de politieke beweging daar, is zeer gering. Alleen Voorpost houdt zich daar actief mee bezig. En dat terwijl zowat elke Nationalist die ik ken een voorstander is van een verenigd Dietsland.

Op de IJzerwake voelt men veel meer een echt Diets nationalisme. Overal is de Dietse vlag te zien, naast de Vlaamse. In de toespraken heeft men het over de Nederlandse taal, vallen er referenties naar een verdeeld land, naar verenigde Nederlanden en een gezamenlijk volk. Men is duidelijk veel actiever bezig met, en bewuster van, het feit dat Vlaanderen en Nederland één Volk met één Land zijn. Als men dit de gemmiddelde Nederlander verteld, ook de Nationalisten, zijn zij meestal verbaasd. Wij denken helemaal niet zo veel na over Vlaanderen. Impliciet nemen wij allemaal aan dat Vlaanderen bij Nederland hoort en dat zij bij ons Volk horen, maar we denken er niet echt over na. Nederlandse nationalisten hebben het meer over Trump, over Salvini, over AfD, over de Identitairen in Oostenrijk of over de Alt Right in de VS.

Ook bij Erkenbrand maken wij ons al langer hieraan schuldig. Wij hebben betere contacten met Nationalisten in het Verenigd Koninkrijk, Estland en Finland dan met enige Vlaamse groep. Bij deze wil ik oproepen om daar wat aan te doen. Laten wij als Nederlandse Nationalisten ons wat meer richten op de Vlamingen, op hun politiek en banden met hen smeden. Zij zijn sowieso een voorbeeld voor ons om te volgen en om van te leren.

Dus volgend jaar, laten we er met 100 Nederlanders staan. Dat klinkt misschien als niet veel, maar dat is zeker het dubbele van wat er dit jaar aanwezig was.

En voor de Vlamingen die dit lezen: komt allen naar onze conferentie om onze aanpak in Nederland te zien. Het is hier allemaal wat meer besloten, wat geheimzinniger, wat meer gericht op lobbyisme dan op activisme. Maar beiden aanpakken hebben hun nut.

-Éordred & Marcus