CW reeks deel 2: Klimaatstaking, -crisis, -oorlogen en -migranten

De CW reeks wordt voortgezet met een volgend onderwerp van waanzin: het klimaat. Er worden vier voorbeelden van klimaatwaanzin benoemd.

Klimaatstaking

Het eerste voorbeeld betreft de klimaatstaking. Op vrijdag 27 september 2019 verzamelden zich meer dan 30.000 mensen in Den Haag om te staken voor het klimaat. Dit ondanks het feit dat de Nederlandse overheid met het klimaatakkoord al een van de meest ambitieuze doelen ter wereld heeft opgesteld qua reduceren van de CO2-uitstoot. Waarom dan toch de klimaatstaking? Dit was een verklaring van een van de organisatoren:

Omdat het klimaatakkoord nog lang niet ver genoeg gaat, omdat het niet eerlijk genoeg is en omdat de Nederlandse regering het vonnis in de Urgendaklimaatzaak niet respecteert. Wij zijn voor een Green New Deal met eerlijk en ambitieus klimaatbeleid dat ook echt genoeg is om de klimaatcrisis te beteugelen.

Alleen in een Clown Wereld geloven burgers dat als de Nederlandse regering het vonnis van de Urgendaklimaatzaak wèl zou volgen en dat dit van enige noemenswaardige en meetbare invloed is op het wereldwijde klimaat. Zelfs als alle landen het Parijse klimaatakkoord navolgen zal dit tussen de 0,05 en 0,17 graden celsius minder opwarming leiden in 2100, afhankelijk of na 2030 wordt doorgegaan met de klimaatmaatregelen. In een Clown Wereld is men bereid hiervoor de enorme kosten van tussen de 1000 en 2000 miljard dollar per jaar te betalen, in plaats van dat men afweegt of een hogere inzet op een eventuele adaptatie niet verstandiger zou zijn.

Klimaatcrisis

Het tweede voorbeeld van waanzin betreft het gebruik van de term ‘klimaatcrisis’ als een vaststaand feit. Enkele dagen voor de staking stelde een groep van 500 prominente klimaatwetenschappers een verklaring op voor de secretaris-generaal van de VN waarin werd gesteld dat er absoluut geen sprake is van een klimaatcrisis. Deze wetenschappers willen op basis van de ware cijfers een rationeel debat voeren over klimaatverandering.

‘Klimaatwetenschap behoort minder politiek te zijn en het klimaatbeleid behoort meer wetenschappelijk te zijn. Wetenschappers zouden openlijk de onzekerheden en overdrijvingen in hun voorspellingen over klimaatverandering aan de orde moeten stellen. Politici zouden onpartijdig de kosten en baten van adaptatie moeten kunnen afwegen ten opzichte van mitigatie.’

De wetenschappers benadrukken dat het essentieel is dat politici niet meteen geld over de balk smijten voor allerlei klimaatmaatregelen zonder dat de waarheid hierover bekend is. ‘Er is geen statistisch bewijs dat opwarming van de Aarde ergere orkanen, overstromingen, droogte en andere natuurrampen veroorzaakt of vermeerdert. De CO2-beperkende maatregelen zijn net zo schadelijk als dat ze kostbaar zijn. Zo doden bijvoorbeeld windturbines vogels en verwoesten palmolieplantages de biodiversiteit van regenwouden.’

‘Er is geen klimaatcrisis. Daarom is er geen reden voor paniek en alarm. Wij verzetten ons krachtig tegen het schadelijke en onrealistische ‘nul CO2-uitstootbeleid’ dat voor 2050 wordt voorgesteld. Er is meer dan genoeg tijd om ons aan te passen aan een mogelijke klimaatverandering. Het is wreed om biljoenen te verkwisten voor onnodige klimaatmaatregelen.’

Alleen in een Clown Wereld is er sprake van een klimaatcrisis, worden rationele argumenten opzijgezet en worden de apocalyptische toespraken van een 16-jarig kind serieus genomen.

Klimaatoorlog

Het derde voorbeeld van gekte is als mensen denken dat de Syrische burgeroorlog werd veroorzaakt door klimaatverandering. Deze mensen claimen dat klimaatverandering tot verwoestijning leidde, waardoor oogsten mislukten en conflicten ontstonden om schaarse goederen. Deze veronderstelde invloed van de opwarming van de Aarde op de verwoestijning in Syrië is echter marginaal en hoogst onzeker.

De onrust in Syrië in 2011 werd eerder mede veroorzaakt door het snoeien in landbouwsubsidies door de Syrische overheid, wat tot hogere voedselprijzen leidde. Bovendien kampten de Syrische boeren al sinds de jaren negentig met droogte, door slecht waterbeheer van de Syrische overheid en door het stilleggen van irrigatieprojecten. De bevolking in Syrië was daarnaast ook nog eens verdrievoudigd in 35 jaar waardoor de druk op de schaarse vruchtbare grond toenam. Daarbovenop is er nog de context van radicale Irakese strijders op Syrisch grondgebied, de Arabische Lente, Koerdische opstandigheid, alsmede diverse religieuze en etnische spanningen. Al met al kan men stellen dat de Syrische burgeroorlog een sektarische oorlog is.

Alleen in een Clown Wereld is klimaatverandering de oorzaak van sektarische burgeroorlogen zoals de Syrische.

Klimaatmigranten

Het laatste voorbeeld van gekte is als mensen denken dat een CO2-neutrale wereld een belangrijke oorzaak van massa-immigratie naar het Europese continent weg zal nemen. Ze geloven dat er dan minder droge periodes komen waardoor minder oogsten zullen mislukken. Tegelijkertijd negeren ze de echte factoren van migratie naar het Europese continent.

Ware oorzaken zijn onder meer: overbevolking gekoppeld aan hoge bevolkingsgroei van mensen met een laag IQ, armoede, honger, lage economische groei, hoge werkloosheid, wanbestuur, export van bevolkingsoverschotten, gewapende (etnische) conflicten, vervolgingen, globalisering en toenemende mobiliteit.

Volgens prognoses zal in 2100 het Afrikaanse continent 4,2 miljard mensen tellen. Alleen in een Clown Wereld is klimaatverandering de oorzaak van het ongekende aantal migranten dat klaar zal staan om op ons af te komen.

Deel 1 van de serie kunt u hier lezen.