Cultuurrelativisme en de Vlaamse DENK

1
273
studio of Sir Joshua Reynolds, oil on canvas, (1767-1769)

Bij onze zuiderburen in Zuid Nederland (ookwel bekend als “België”) is er recentelijk een rel uitgebroken over de burkini. Vooraanstaande leden van Vlaams Belang pleitten voor een verbod. De zogenaamde conservatieven van de N-VA jeugd keerden zich onder de hashtag #WijzijnConservatief tegen het burkini verbod. Hun logica was dat in een liberale democratie er vrijheid van godsdienst en maximale keuzevrijheid moet zijn. Nu is een liberaal sowieso al geen conservatief. Ze hanteren hun termen dus al vrij onzuiver. Ze beroepen zich op Edmund Burke, de grondlegger van modern Angelsaksisch conservatisme. Maar Burke was een christen, een man die niet deed aan cultuurrelativisme, die leefde ten tijde van het wereldwijde Britse koloniale rijk. Een man die weinig moeite had met hiërarchie en culturele suprematie. Burke heeft zelfs een beroemd debat gevoerd tegen Richard Price, die juist wel cultuurrelativisme en universalisme bepleitte. Burke was er fel tegen en verwierp de notie van Price dat een Engelsman zich niet als inferieur of superieur aan andere volkeren moet voelen, en dat zijn wetten en gebruiken gelijkwaardig zijn aan die van alle andere volkeren. 

De N-VA jeugd haalt een aantal van Burkes uitspraken uit de context en schrijven er vervolgens een uiterst Frans soort liberalisme aan. Burke haatte de Fransen en verwierp liberalisme. Hij beschouwde het als atheïstisch, anarchistisch, het vernietigen van de orde en hiërarchie die God had geschapen. In zijn eigen woorden:

“The French had shown themselves the ablest architects of ruin that had hitherto existed in the world. In that very short space of time they had completely pulled down to the ground, their monarchy; their church; their nobility; their law; their revenue; their army; their navy; their commerce; their arts; and their manufactures… [there was a danger of] an imitation of the excesses of an irrational, unprincipled, proscribing, confiscating, plundering, ferocious, bloody and tyrannical democracy… [in religion] the danger of their example is no longer from intolerance, but from atheism; a foul, unnatural vice, foe to all the dignity and consolation of mankind.”

Wat mij het meest opviel was echter de retoriek van een van de “conservatieven” die het #WijzijnConservatief manifest ondertekende. Een islamiet onder de naam El Hammouchi Othman. Het deed mij heel erg denken aan ons eigen DENK hier in Nederland. Net als DENK weet Othman zeer vaardig liberale waarden tegen liberalisme te keren, door haar eigen tolerantie en cultuurrelativisme te gebruiken. DENK en Othman pleitten beiden voor meer tolerantie voor Islam, dat in een liberale democratie iedereen keuzevrijheid moet hebben. Gezien geen enkele cultuur of religie inferieur of superieur is aan een ander, zou men islamitische gebruiken moet toestaan. Zo veroveren zij voor hun ideologie steeds een klein beetje acceptatie, langzaam normaliseren zij de Islam.

N-VA zal dezelfde pijnlijke les moeten leren als Leefbaar Rotterdam, toen een Marokkaans raadslid van de partij overliep naar NIDA. Dezelfde les als de PvdA, toen Özturk en Kuzu zich afsplitsten, met behoud van zetel, om DENK te vormen. De loyaliteit van een moslim is boven alles aan de islam en aan zijn eigen groep. Tribale instincten zegevieren altijd over liberalisme. 

Conservatieven hebben nooit iets geconserveerd, dat is al bijna twee eeuwen de stelling van reactionairen. We zien in deze rel weer duidelijk dat conservatieven slechts de waarden die links 20 jaar geleden had verdedigd of zelfs moderne linkse waarden omarmen, zoals cultuurrelativisme. Burkiaans conservatisme is overigens ook niet meer wat het geweest was, ze hebben in het verleden zelfs Joshua Livestro benoemd als directeur van de Edmund Burke Stichting. We weten allemaal wat voor soort open grenzen, pro-multiculturalisme activist Livestro is. Ik denk niet dat Burke ooit zou hebben geaccepteerd dat de bevolking van Londen zou veranderen totdat er slechts 40% van inwoners van Engelse komaf zou zijn. In zijn eigen woorden:

“The very idea of the fabrication of a new government, is enough to fill us with disgust and horror. We wished at the period of the Revolution, and do now wish, to derive all we possess as an inheritance from our forefathers. Upon that body and stock of inheritance we have taken care not to inoculate any cyon [scion] alien to the nature of the original plant..”

Dit klinkt mij vrij Volksnationalistisch in de oren. Bloed op bloed. De diepe wortelen die een volk heeft in haar aarde. Dit klinkt niet als iemand die vreemde volkeren en vreemde gebruiken zou toelaten.

Een meer passende slogan voor de N-VA jeugd zou zijn #WijzijnCuckservatives. En het bewijst maar weer dat conservatisme en liberalisme altijd zullen buigen voor islam en cultuur-marxisme. Zij hebben de ruggengraat niet om onze cultuur te verdedigen. Alleen reactionairen kunnen Europa behouden en herstellen.

-Éordred.

1 COMMENT

  1. Dit is geweldige site en een prachtig stuk. Precies. Conservatief en Liberaal zijn niet hetzelfde. Vlaams Belang is geweldig. Vlaanderen is Nederlands.

Comments are closed.