Coronamaatregelen afdwingen met angstterreur, ook in Nederland?

1
1459

Gisteren brachten de Volkskrant en de NOS het nieuws dat de Duitse politiek heeft samengewerkt met verschillende wetenschappelijke instituten om de bevolking te kneden tot het accepteren van een harde lockdown en andere coronamaatregelen. Als reguliere media schrijven over psychologische oorlogsvoering van de overheid tegen de eigen bevolking, dan is er wat aan de hand. De urgente vraag is of in eigen land dezelfde soort verstrengeling gaande is? Sommige critici denken het het antwoord op deze vraag al te weten, maar laten we de aanwijzingen nagaan.

Omdat het artikel over de Duitse situatie achter een betaalmuur is geplaatst, worden de meest opmerkelijke passages uitgelicht:
De wetenschappers werd gevraagd om te helpen bij ‘het plannen van verdere maatregelen van preventieve en repressieve aard’. Dat klinkt als een bedenksel van een complotdenker, maar de passage stamt uit 200 pagina’s e-mailverkeer tussen het ministerie dat wordt geleid door Horst Seehofer (CSU), en een aantal wetenschappers. In de documenten die Die Welt na een lange juridische strijd verkreeg via een Wob-verzoek, zijn hun namen zwart gemaakt.”

De adviezen van de wetenschappers resulteerden in een geheim document, alleen bedoeld voor de inner circle van Seehofers ministerie, waarin ideeën staan over het opwekken van ‘angst en volgzaamheid’ onder de bevolking om het draagvlak voor harde maatregelen te verbreden. Die ideeën grenzen soms aan psychologische oorlogvoering: ‘Het sterk aanwezige gevoel van machteloosheid moet worden beteugeld door de indruk van een sterke staatsinterventie’, schrijft een van hen. Iemand anders suggereert ‘de gewenste schokwerking’ onder de bevolking te creëren met scenario’s waarin mensen met hun ernstig zieke familieleden tevergeefs op een ziekenhuisbed wachten, zodat die uiteindelijk een pijnlijke dood sterven. Op deze manier hoopte men op een brede acceptatie voor een ‘scherpe, maar korte’ lockdown.”

Het RKI, het Duitse RIVM wenste niet op de zaak te reageren omdat het een ‘interne discussienota’ betrof.”

De joodse gedragseconoom Richard Thaler en de joodse rechtsgeleerde Cass Sunstein publiceerden in 2008 het boek ‘Nudging: Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness’. Thaler heeft een leerstoel aan de Universiteit van Chicago, zijn werkgebied is de ‘behavioral economics’. Daarnaast heeft hij een firma voor vermogensbeheer. Sunstein was in het Obama tijdperk tussen 2009-2012 het hoofd van de afdeling Office of Information and Regulatory Affairs, dat toeziet op alle overheidsregulering in de VS. Net als Thaler is Sunstein een veel geciteerde wetenschapper. ‘Nudging’ bracht het tweetal wereldfaam.

‘Nudging’ is een onzichtbare manipulatietechniek om gewenst gedrag af te dwingen. Een bekend voorbeeld is om de orgaandonatie een ‘opt-out’ te maken, mensen moeten expliciet aangeven dat zij hun organen niet willen afstaan. De psychologie is dat je het ongewenste gedrag meer werk maakt (formulier invullen en opsturen), dan het gewenste gedrag, dat geen enkele moeite kost (in het voorbeeld: niets doen). Mensen zullen geneigd zijn om de weg kiezen van de minste weerstand. Belangrijk is dat bij ‘nudging’ het ongewenste gedrag weliswaar wordt afgeremd, maar wel wordt toegelaten. Er is geen hard verbod.

Een klein onderzoek leert dat de Nederlandse overheid gebruik maakt van zogeheten ‘nudging’. In september 2014 bracht de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid het rapport ‘Met kennis van gedrag beleid maken’ uit. Thaler en Sunstein worden expliciet en veelvuldig aangehaald in het rapport. Het doel is, zo betoogt de WRR, om gedragswetenschap structureel in te bedden in beleidsvorming. Uit het rapport: “Om gedragsveranderingen blijvend door te voeren, moet daarom veelal oud gewoontegedrag vervangen worden door, bij voorkeur, nieuw gewoontegedrag. Voordat ingesleten automatismen kunnen worden veranderd, moeten mensen zich echter eerst (opnieuw) ervan bewust worden dat ook een andere keuze mogelijk is. Eerst moet een teachable moment ontstaan (Havighurst 1953). Een verhuizing is bijvoorbeeld een goed moment om mensen opnieuw te laten nadenken over hun forensengewoontes, en een ernstige ziekte om hen opnieuw te laten nadenken over hun leefstijl.”

Mede gelet op de datum van publicatie in relatie tot de uitbraak van het coronavirus hebben we echter slechts rook, nog geen vuur. Nader onderzoek wijst uit:
RIVM: Wetenschappelijke Adviesraad Corona Gedragsunit
Catshuis briefing 1 november: Doorontwikkeling verhaallijn en toon
Rijksoverheid: Onderzoeken over gedrag en het coronavirus
EenVandaag: Je wordt gemanipuleerd! Maar wel om verspreiding van het coronavirus te voorkomen
RTL Nieuws: Premier Rutte: kabinet denkt na over indirecte vaccinatieplicht
Trouw: Meerderheid Nederlanders voelt veel voor een light-variant van de vaccinatieplicht
GeenStijl: Nudge, nudge. VVD overweegt een vaccinatieplicht
Sociale Vraagstukken: ‘Geef ruimte aan de creativiteit van mensen’
Tilburg University: Investeer in ‘nudging’ voor anderhalvemeter-samenleving
EUR: Werkt nudging om naleving van de coronamaatregelen te stimuleren?
HvA: 1,5 meter-samenleving: goed gedrag komt niet vanzelf

Het rapport van de WRR heeft zeker doorgewerkt in het huidige coronabeleid. Alleen al de slogan ‘Samen krijgen we Corona onder Controle’ is een ‘nudge’ van de sociale norm. Het suggereert dat een gezamenlijke strijd, waar iedereen aan meedoet, hoewel de maatregelen natuurlijk gewoon opgelegd zijn. Daarnaast bieden de uitzonderingen bij de coronaregels een ontsnapping voor ‘ongewenst gedrag’, zodat de dissidenten niet in verzet zullen gaan maar binnen het kader blijven.

De belangrijkste techniek die de Nederlandse overheid echter hanteert is de weg van de geleidelijkheid. Ze draaien de duimschroeven beetje bij beetje aan, waarbij gelet wordt de volgende aanpassing onder de grens van de rebellie blijft. Het is steeds nèt niet erg genoeg om in opstand te komen. Door de tijdelijkheid van de maatregel te benadrukken zingen mensen het ook liever uit, dan woedend de straat op te gaan, terwijl na die twee weken er weer een verlenging komt. De overheid weet hoe ver zij kunnen gaan door de feedback die zij krijgen over de frequentie en aard van de sociale media posts en andere bronnen. Als er veel woede leeft, doet de overheid het wat rustiger aan. Als de bevolking gelaten reageert, tuigt de overheid de politiestaat verder op. Het ging even mis bij de invoering van de avondklok, maar met een schaamte campagne van de media en de wapenstok van de politie wisten kon de overheid de opstand verder indammen.

In eigen land zijn met name het OMT en de RIVM de instituten die de overheid voorzien van de gewenste adviezen, met het predicaat van wetenschappelijke onderbouwing. Twee leden van de politieke kaste bleken alert:

De conclusie is dat de Nederlandse overheid dezelfde manipulatietechnieken inzet tegen de eigen bevolking als in Duitsland en deze instrumenten krijgt aangereikt door willige wetenschappers. Zo kunt u als burger vrijwillig, gemanipuleerd of gedwongen, meedoen aan het corona toneelstukje.

Isengrim

1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Joris Verweij
Gast
1 jaar geleden

De namen van alle wetenschappers die enthousiast meewerken aan de invoering van de politiestaat moeten niet zwart gemaakt worden, maar juist met een gele merkstift in het zonnetje worden gezet.
Ze ‘helpen’ de samenleving toch juist?
Of zijn ze zich bewust van hun bijdrage aan de invoering van ‘great reset’ dictatuur en zijn ze bang slachtoffer te worden van de volkswoede?
Ook alle Nederlanders die meewerken aan de knechting van de samenleving zouden openlijk over hun bijdrage moeten zijn.
De ambtenaren (of adviesbureaus) die de “doorontwikkeling verhaallijn en toon” hebben opgesteld, mogen best hun namen onder hun advies zetten. Ere wie ere toekomt.