Commentaar op de uitreiking van de Grammy Awards

3
168

Weinigen zal de uitreiking van de Grammy Awards zijn ontgaan. De NOS berichtte er hier al over en ook op het NOS-Achtuurjournaal lieten ze zich niet onbetuigd. De rapper Childish Gambino won maar liefst vier awards en dat terwijl de Grammy Awards hiphopmuziek – dit wordt nogal eens verward met rap – normaal nauwelijks een oor waardig keuren. De laatste keer dat een rapper Beste Album won was Outkast in 2004.

De NOS kan het uiteraard niet laten om wat verder in te gaan op de winnende clip ‘This is America’. Ik citeer uit het journaal: in de bijzonder heftige clip laat hij het brute wapengeweld zien tegen de zwarte bevolking in Amerika. Childish Gambino illustreert dit met het mitrailleren van een zwart gospelkoor en de karikaturale afbeelding van zwarten in een gospelkoor nemen we maar voor lief. Tenslotte mogen alleen blanken een dergelijke karikatuur niet tonen.

Moord onder de zwarte bevolking

Dat relatief veel zwarten worden doodgeschoten in de VS is een feit, en eenvoudig hier te verifiëren. In precies dezelfde paragraaf is te vinden: “[…] and 93% of African Americans victims were killed by African Americans.”

Ofwel: ja, er worden veel zwarte Amerikanen vermoord, maar dat gebeurt in 93% van de gevallen door zwarte daders! Zwarten zijn een minderheid van 12% in de VS, dus de zwarte Amerikaan is zelf zijn grootste vijand. Jammer genoeg rept de NOS niet over dit soort uitermate verhelderende feiten. Je kan natuurlijk aanvoeren dat het de Amerikaanse blanke politici of andere machtige mannen zijn die de randvoorwaarden scheppen waardoor zwarten elkaar gaan uitmoorden, maar dat is wel bijzonder vergezocht. Hoe zouden blanken in staat zijn de zwarten er toe aan te zetten elkaar te vermoorden en dat bovenal in wijken waar geen blanke zich ooit zou durven vertonen? Andere minderheden zoals Aziaten vertonen dit gewelddadige gedrag niet. Blanken zijn wel zeer selectief racistisch en bovendien zo sluw en gewiekst dat deze onderdrukking onder de radar blijft, hoewel de meest vergezochte feiten eraan worden toegeschreven. Ook met een zwarte president die gedurende acht jaar de macht had is er nauwelijks iets veranderd. Als Obama als president wellicht beperkte macht had kan je je afvragen wat het probleem is met Trump, die immers precies dezelfde positie bekleedt maar dan zonder een gegarandeerd contingent etnisch georiënteerde stemmers achter zich.

Rechtspraak racistisch

Uiteraard kan Childish Gambino het niet laten om het bekende vooroordeel te bevestigen dat zwarten worden gediscrimineerd door de politie en dit zou een pijler zijn onder de achterstandspositie van zwarten.

Allereerst is het een vooroordeel dat zwarten worden gediscrimineerd door de politie. Ja, de politie gebruikt relatief veel geweld tegen zwarten en ja, er zitten veel zwarten vast, zijn voorwaardelijk vrij of worden verdacht van een misdrijf. Het relatief hoge geweld van de politie tegen zwarten is eenvoudig te verklaren: zwarten zijn veel crimineler dan blanken en vooral Aziaten en ze verzetten zich ook veel vaker tegen arrestatie dan de andere etnische groepen. De politie volgt procedures en die procedures zijn gelijk ongeacht de huidskleur van de verdachte. Zwarte agenten zijn dan ook niet minder gewelddadig tegen zwarten dan blanken, maar dat doen ze natuurlijk om bij hun blanke bazen in een goed blaadje te komen toch? Omdat zwarten vaker misdrijven plegen zitten ze ook meer in de gevangenis. Daarnaast zijn zwarten dus ook vaker verdachte van een misdrijf waardoor ze op grond van een overeenkomstig signalement staande gehouden kunnen worden. Als dan per toeval drugs worden aangetroffen zijn ze gelijk nat, ook al zijn ze onschuldig aan het misdrijf waarvoor ze abusievelijk staande zijn gehouden. Die kans is voor een zwarte veel groter dan voor een blanke omdat zwarten vaker verdacht zijn. Misschien een aardig idee om de strenge Amerikaanse drugswetgeving maar wat beter te respecteren?

Verder kan je je natuurlijk afvragen waarom dit vermeende racisme van de politie wel slecht zou zijn, als het daadwerkelijk had bestaan. Als hier – ik noem iets – voetbalsupporters zich misdragen zal de samenleving ook roepen om een harde aanpak. Dit is natuurlijk niet om de criminaliteit onder voetbalsupporters te verhogen maar om die te verlagen. Onschuldige supporters hebben niets te vrezen maar ze zouden blij zijn als de rotte appels onder hen verwijderd zouden worden, aangezien ze iedereen een slechte naam geven. De zwarte gemeenschap in de VS gaat in zeer ernstige mate gebukt onder criminaliteit en een krachtig politie-ingrijpen zou dan meer dan welkom zijn! Het tegendeel is echter het geval: de zwarte gemeenschap beklaagt zich op luide toon dat de politie ze maar al te vaak op de korrel heeft, al komt dat omdat ze zelf zo crimineel zijn. Dergelijke details en nuances gaan helaas nogal eens verloren. Ik betwijfel of figuren als Childish Gambino tevreden zouden zijn als de politie zich zou terugtrekken uit de gewelddadigste zwarte gemeenschappen zodat ze eens wat minder vaak achter tralies belanden. De zwarte bevolking lijkt opmerkelijk veel sympathie voor de zwarte criminelen onder hen te hebben en veel minder voor blanken die niet crimineel zijn, maar qua huidskleur niet deugen.

Vuurwapengeweld

Gambino benoemt ook impliciet het vuurwapengeweld (“Guns in my area (word, my area)”), naast dat hij in de clip op zwarten schiet met een pistool en een kalasjnikov. De etniciteit van de daders laat hij daarbij helaas onvermeld. Gelukkig heeft Jared Taylor daar een mooi vlogje over gemaakt, en zoals we al eerder in dit artikel zagen, de schietgrage kwajongens met zwarten in het vizier zijn zelf doorgaans zwart. Ironisch genoeg gebruikt Childish Gambino hier de hiphopmuziek als middel om maatschappijkritiek te spuien terwijl in de zogenaamde ‘gangsta rap’ dit geweld juist verheerlijkt wordt. Het is jammer dat Childish Gambino niet gelijk van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om zijn rasgenoten ervan te overtuigen wat minder vaak op elkaar te schieten. De grootste vijand van de zwarte is de zwarte jongeman, niet de KKK of de alt-rechts of een verdwaald groepje neonazi’s.

Simpele baantjes

Childish Gambino deelt ook een sneer uit naar het feit dat zwarten in de VS minder goede banen hebben en lager betaald worden dan blanken – en Aziaten, maar die tellen niet. Uit ‘This is America’:

“You just a Black man in this world
You just a barcode, ayy
You just a Black man in this world
Drivin’ expensive foreigns, yeah”

De cursivering is van de auteur van dit artikel. Het feit dat zwarten minder goede banen hebben en minder betaald worden volgt doodeenvoudig uit het feit dat zwarten ook minder hoog opgeleid zijn dan blanken. Dat wordt ook normaal gesproken aan discriminatie toegeschreven, maar maatregelen als ‘affirmative action’ (een zuiver racistische maatregel overigens) en het gedwongen mengen van scholen hebben de problemen zeker niet minder ernstig gemaakt. Hoog opgeleide zwarten verdienen zelfs meer dan hoogopgeleide blanken omdat ze aantrekkelijke werknemers zijn. Je kan er quota mee vullen en je personeelsbestand diverser mee maken, iets waarmee links-progressieven natuurlijk met vreugde coquetteren. Daardoor konden ze hogere salarissen eisen dan een blanke met dezelfde achtergrond maar de verkeerde huidskleur. De vraag of zwarte werkgevers hun zwarte werknemers ook onderbetalen wordt noch gesteld noch beantwoord.

Daadwerkelijke oorzaken

De daadwerkelijke oorzaken van de criminaliteit onder zwarten mogen niet worden genoemd en dat is zelfs strafbaar. Zwarten hebben een gemiddeld IQ van rond de 85, althans in de VS. In Afrika ligt het nog lager, zeker bezuiden de Sahel. Mensen met een laag IQ zijn eerder crimineel omdat ze de gevolgen van hun daden slechter kunnen inschatten, vooral op de korte termijn denken – snel geld! – en geen goede opleidingen kunnen afronden en dus ook in laagbetaalde banen terechtkomen. Bovendien gedragen laag-intelligente mensen zich vaker onverantwoordelijk, zoals ook is te zien bij roken, drinken en drugsgebruik, om maar te zwijgen van een twijfelachtige partnerkeuze. Het gros van de zwarte Amerikaanse kinderen – zo’n 80% – wordt inmiddels geboren in een eenoudergezin, normaal gesproken met alleen een moeder. De vader is doorgaans niet in beeld als opvoeder, als de moeder al weet wie het is! Bij blanke kinderen werkt een dergelijke situatie rampspoed net zo goed in de hand, maar het percentage kinderen dat in een dergelijk gezin opgroeit is veel lager, al is het helaas al geruime tijd stijgende. Maatregelen als ‘affirmative action’ en het geforceerd mengen van scholen hebben geen enkel resultaat gehad omdat het fundamentele probleem – het lage IQ – daarmee niet wordt opgelost.

Hoe nu verder?

De zeer bittere conclusie is dan ook dat de problemen binnen de zwarte gemeenschap niet op te lossen zijn en dat veel maatregelen juist averechts werken. Hulp aan tienermoeders heeft de noodzaak van een werkende man om voor een inkomen te zorgen weggenomen waardoor in het luchtledige kinderen verwekken is gestimuleerd. Andere vormen van financiële hulp aan armen hebben de zwarte gemeenschap van nature hard getroffen en hetzelfde in de hand gewerkt. Ook het sociale stigma van gescheiden ouders is nauwelijks nog een factor van betekenis en als er niet eens wordt getrouwd kan er zelfs niet worden gescheiden. Door steeds de schuld van de problemen onder zwarten bij de blanken te leggen worden de groepen juist tegen elkaar opgezet en wordt rassenbewustzijn in beide etniciteiten juist opgewekt!

De zwarten zouden de hand in eigen boezem moeten steken en de schouders eronder moeten zetten om hun eigen problemen op te lossen. Dat kunnen de blanken niet voor hen doen. Krijg alleen kinderen met een fatsoenlijke man waarmee je duurzaam kunt samenleven, rapporteer criminelen direct aan de politie zodat ze van de straat gehaald kunnen worden en hou op met steeds wijzen naar de blanke man, die immers niet schuldig is aan de problemen. Hou op geweld te verheerlijken en ga geen gangs vormen, maar goed je best doen op school zodat je een goede baan krijgt. Zwarten als Childish Gambino zorgen voor een misplaatst schuldgevoel onder gretige blanken en een misplaatst slachtofferschap onder evenzeer gretige zwarten. Een oplossing voor de problemen komt daarmee niet dichterbij, maar raakt steeds verder uit het zicht.

~ Jan de Scherprechter

3 COMMENTS

 1. Dit probleem zien we ook in Nederland. Ook hier worden VMBO-scholen (met name de richtingen basis en kader) bevolkt met allochtone kinderen, zowel negers als Arabieren.
  Daar is het beslist een hel kan ik uit nabije waarneming bevestigen. Wanorde in de lessen, geweld, drugs, wapens en ongekende brutaliteit tegen het schoolgezag.
  Vaders van negroïde kinderen zijn vrijwel nooit in beeld. Die zitten in de cel of waren alleen geïnteresseerd in een snelle wip. De gevolgen daarvan zijn voor de vrouw. Deze moeders laten hun kinderen lekker aan de straat over en liggen tot ver in de middag in bed of zijn liever aan het “chillen” met vriendinnen uit dezelfde setting. Ondertussen komen er de nodige mannen over de vloer met nog meer kinderen tot gevolg en veel geweld tegen de vrouw en de eerdere kinderen. Deze kinderen (zowel de jongens als de meisjes, hoewel de meisjes wat minder) krijgen geen enkele correctie op hun gedrag en gaan gegarandeerd op het verkeerde pad, met herhaling van alle ellende met de volgende generatie tot gevolg.
  Bij islamitische kinderen (vooral de Noord-Afrikaanse) ligt het anders. Dat zijn meestal complete gezinnen, maar daar worden de jongens als prinsen behandeld en beslist niet gecorrigeerd. Aldus kunnen ze zich ontwikkelen tot criminelen en gangsters en kiest helaas slechts een kleine groep voor een verstandige toekomst. Niet voor niets zijn de Nederlandse gevangenissen gevuld met vooral allochtone mannen.

  Dit alles is een enorm taboe. Mag niet genoemd worden en het wordt heftig ontkend. Als het in debatten door de feiten echt niet meer te negeren of ontkennen is, volgt onherroepelijk het beschuldigen van de “witte mannen” die deze wantoestanden veroorzaakt zouden hebben met hun racisme en discriminatie. Hoe blanken zwarte eenouder-gezinnen kunnen veroorzaken en Noord-Afrikaantjes de gangsterkoers opduwen is mij een raadsel, maar om feiten gaat het ook niet in Links-progressief Nederland. Zolang de feiten maar zo lang mogelijk onder het tapijt kunnen verdwijnen en de schuld vooral niet bij de betrokkenen zelf gelegd hoeft te worden, is het goed.

  Als er niets verandert is de westerse wereld over 25 jaar veranderd in dezelfde hellholes als we in Afrika en West-Azië aantreffen. Hooguit in Oost-Europa is het dan nog leefbaar voor ons.

  • Bedankt voor je uitgebreide reactie!

   De grote hoogte van criminaliteit onder allochtonen hangt rechtstreeks samen met hun lage IQ. Zeker onder Marokkanen, waarbij er generatie op generatie binnen de familie werd getrouwd, komt veel zwakbegaafdheid voor. Die zijn gemakkelijk door foute figuren te beïnvloeden. In een cultuur waar binnen elke familie wel criminaliteit plaatsvindt is er natuurlijk nauwelijks een taboe op misdaad.

   Onder Surinamers was het al niet ongebruikelijk voor vrouwen om kinderen te krijgen van verschillende mannen zonder dat er enige duurzame relatie in beeld was. De Nederlandse staat ondersteunde dit in de praktijk ook, want alleenstaanden krijgen meer hulp dan gezinnen waarin de man werkt. Maar dat begint in onbruik te raken.

   We moeten af van het idee dat iedereen precies hetzelfde is en dat alle verschillen worden veroorzaakt door de maatschappij. Dat zet groepen alleen maar tegen elkaar op, en figuren als Childish Gambione zijn het ergste. Iemand die zijn niveau kan bereiken moet toch zelf ook weten dat hij de schuld bij de verkeerde partij legt?

   Alleen de alt-rechts komt met een fatsoenlijk weerwoord, maar velen zullen het stilzwijgend met ons eens zijn!

 2. Overigens hebben studies bewezen dat de politie in Amerika juist eerder op een blanke man schiet. Bij zwarten zijn ze voorzichtiger, om de lokale chimpouts en sociale media rellen te voorkomen.

Comments are closed.