Clown Wereld deel 1: ‘’Alles van waarde is weerloos’’

Voor een inleiding over de Clown Wereld-reeks, zie de inleiding.

We starten de Clown Wereld-reeks met de veel geciteerde uitspraak ‘Alles van waarde is weerloos’ van Lucebert.

Bestaan er uitspraken die nog bedroevender zijn en tot nog meer weekheid en minderwaardigheid oproepen? Is het mogelijk dat een uitspraak nog meer lijnrecht tegenover de natuur staat dan deze uitspraak? Alsof het eervol is om zwak te zijn!

Hoewel er geen argumenten zijn voor waarom alles van waarde weerloos zou moeten zijn is het een populair citaat bij cultuurmarxisten en soms ook bij bepaalde christenen. De uitspraak valt goed bij deze groepen omdat ze van mening zijn dat alles wat aan het lijden is of zwak is het etiket ”goed” moet krijgen en alles wat sterk, dominant en machtig is het etiket ”fout” moet krijgen. Dat laatste vooral als het blanke, heteroseksuele mannen betreft. De wereld wordt volgens hen verdeeld tussen deze kwaadaardige, dominante onderdrukkers en de goede, tere onderdrukten. Het inzicht dat de onderdrukten eventueel zelf ook zouden kunnen onderdrukken als ze hiervoor de kans krijgen zal nooit tot hen doordringen. De simpele onderverdeling geeft cultuurmarxisten het excuus om zogenaamd ‘op te komen voor de zwakkeren’, wat weer een middel is voor cultuurmarxisten om hun gevoelens van minderwaardigheid, schaamte en (zelf)haat kwijt te raken. Vandaar dus dat je cultuurmarxisten vooraan ziet paraderen bij alles wat tegen de natuur ingaat of enigzins het etiket minderwaardig of ongewenst zou kunnen krijgen van de door blanken opgebouwde, traditionele maatschappij. Voorbeelden: homofielen, transseksuelen, pedofielen, gehandicapten, drugsgebruikers, mensen met AIDS, asielzoekers, vluchtelingen, genderneutralen en andere minderheidsgroeperingen die zielig zouden kunnen zijn. Het gaat de cultuurmarxist in het opkomen voor deze groeperingen niet zozeer om die mensen zelf, maar belangrijker is dat de cultuurmarxist bevredigd wordt in zijn behoefte om uiting te geven aan zijn ‘deugen’. Het liefst gaat de cultuurmarxist protesteren in de vorm van een menselijke ketting om zijn weekheid (en dus ‘goedheid’) te kunnen uiten.

Het is trouwens niet zo dat alles wat weerloos is niet van waarde hoeft te zijn. Een gezond blank kind is in zekere zin weerloos, maar ongelofelijk kostbaar en zeer zeker de moeite waard om te beschermen. Hetzelfde kan worden gezegd over een trouw huisdier, een stuk natuur of een mooi landschap. De weerlozen hebben sterken nodig die hen beschermen. Datgene wat waard wordt gevonden om te beschermen wordt bepaald door de sterken. Er zijn daartegenover ook veel zaken die weerloos zijn en die ook niet van waarde zijn. Voorbeelden: allerlei soorten ongedierte of een boek van Arnon Grunberg.

Vorig jaar werd ontdekt dat wijlen Lucebert ‘fout’ was in de oorlog. Al kan hij dan nog in zijn leven zoveel degeneratieve kunst hebben gemaakt en ook nog flink tegen het – overigens prima functionerende – apartheidsregime hebben gestreden, deze fout vergeven cultuurmarxisten de weerloze Lucebert nooit. Vandaar dat zijn citaat de afgelopen anderhalf jaar aan populariteit iets lijkt te hebben ingeboet.

Wij van Erkenbrand zijn er in elk geval blij mee. Luceberts citaat gaat immers in tegen de oude Germaanse principes van ons volk. Het is een uitspraak die alles wat kwetsbaar en zwak is poogt op te hemelen en daardoor geclassificeerd kan worden als ongezond. In de Germaanse mythologie was er juist het concept van Walhalla; een speciale hemel, de hoogste eer voor de dappersten, voorbehouden voor de gesneuvelden in de strijd. Misschien komt er ooit weer een nieuwe tijd waarin weer echte inzichten en wijsheden worden gewaardeerd en zullen andere uitspraken veelvuldig worden geciteerd. Bijvoorbeeld: “Datgene wat ons ondermijnt en verzwakt moet vernietigd worden!”

Dan kunnen we die uitspraak in neonlicht boven op een gebouw gaan zetten.

2 thoughts to “Clown Wereld deel 1: ‘’Alles van waarde is weerloos’’”

  1. Erg knap dat je het lukt om in slechts enkele zinnen een zin van een gedicht op zodanige manier te duiden dat het perfect past in de standaard altright propaganda. Kan je ook een keer iets opschrijven over hoe – rechts en links – de wereld wel beter kunnen maken? Of kan dat alleen als eerst voorgoed wordt afgerekend met cultuurmarxisme etc.?

  2. Geachte heer van der Laarse,

    Dank voor uw reactie.
    Het veelgebruikte citaat is niet slechts een zin uit een gedicht, maar staat symbool voor een ontaarde ideologie die veel schade heeft aangericht. Zie andere artikelen op de site met suggesties voor een betere leefomgeving voor ons volk. De termen links en rechts zijn een beetje achterhaald. De strijd gaat tussen (ethno-)nationalisten, islamisten en globalisten.

Reacties zijn gesloten.