Charlie Kirk’s Turning Point USA versus de ware conservatieven van Amerika

0
1538

Charlie Kirk’s Turning Point USA versus de ware conservatieven van Amerika

Afgelopen najaar was de jonge Republikeinse cuckservative Charlie Kirk bezig met een rondreis door Amerika, genaamd The Culture War Tour, om zijn vorm van conservatisme te promoten. Kirk is de oprichter van Turning Point USA. Charlie Kirk heeft aan geld geen gebrek; hij wordt met miljoenen gesponsord en is bevriend met invloedrijke mensen zoals Donald Trump Jr. Dit is allemaal niet zonder reden. Charlie Kirk promoot een vorm van conservatisme dat het establishment welgevallig is. Zijn standpunten zijn onder andere:

 • Onvoorwaardelijk pro-Israël
 • Geen beleid speciaal gericht ter bevordering van blanke demografie
 • Lage belastingen voor grote bedrijven

Vragensessie (Q&A)

Tijdens de Culture Wars’ promotietoer van Turning Point USA werden enkele vragensessies gehouden. Een aantal moedige, waarlijk patriottistische Amerikanen legde Charlie Kirk het vuur aan de schenen. Deze vragenstellers worden ook wel Groypers genoemd.

De zoon van president Trump, Donald Trump Jr., was op het podium naast Kirk bij één van de evenementen. Bij deze bijeenkomst werd de vragensessie op het laatste moment afgelast, tot grote woede van het publiek. Kirk werd samen met Donald Trump Jr. weggewoven van het podium, terwijl de menigte schreeuwde: ‘’America First!”. Dit nieuws bereikte de landelijke Amerikaanse media.

Bij evenementen waar de Q&A sessies wel doorgingen zijn dit voorbeelden van vragen die door Groypers werden gesteld:

 • Waarom steun je de jaarlijkse Amerikaanse donatie van 3,8 miljard dollar aan militaire hulp voor Israël, terwijl in ons land gezondheidszorg voor velen onbetaalbaar is, Israël met voorbedachten rade de USS Liberty aanviel, ons nucleaire materiaal stal tijdens de Apollo-affaire en ons tot de dag van vandaag bespioneertt? Hoe stel je de belangen van Amerika op de eerste plaats als je voor het doneren van bommen aan Israël bent, welke Israël vervolgens gebruikt om kinderen mee op te blazen?
 • Hoe zie je het voor je als blanken de minderheid vormen van dit land? Hoe kan de Republikeinse partij in hemelsnaam nog ooit de macht verkrijgen als 80% van de niet-blanken op Democraten stemt? Als er in korte tijd miljoenen van dit soort mensen ongehinderd ons land binnenkomen? Is jouw beweging van Turning Point USA dan niet sowieso gedoemd te falen?
 • Cultuuroorlog is een term met een lange geschiedenis die eind 19e eeuw in de tijd van Otto van Bismarck geïntroduceerd werd (Kulturkampf). In de jaren 90 werd de term weer gebruikt door conservatieven. Een van hen was doctor E. Michael Jones. Doctor E. Michael Jones startte onder andere Culture Wars magazine en heeft met baanbrekend onderzoek aangetoond dat seksuele bevrijding een vorm van politieke controle is. Jij staat voor het accepteren van homoseksuele handelingen en activiteiten als iets dat normatief is voor de conservatieve beweging. Leg eens uit, hoe helpt het normaliseren van anale seks ons om de Cultuuroorlog te gaan winnen?
 • Wat doet jouw vorm van conservatisme om de christelijke moraal te behouden? Ware conservatieven kunnen toch geen ‘conservatieve’ beweging steunen wanneer deze zaken als het homohuwelijk en transseksualiteit promoot en normaliseert?
 • Luchtige vraag voor jou Charlie. Je gaf eens een speech in Jeruzalem waarin je zei dat je zo ontzettend veel van Israël hield. Ging je ook naar dansfeestjes in Israël? Ik hoorde dat het de beste dansers ter wereld zijn! Zoek het maar op als je me niet gelooft, google: ‘dansende Israëli’s’! De beste dansbewegingen ter wereld. Het is onze grootste bondgenoot!
 • Jouw interpretatie van conservatieve waarden stammen uit de jaren 60 ten opzichte van immigratie, ras en homoseksualiteit. Hoe lang moeten we nog wachten totdat ‘drag queen shows’ voor kinderen worden beschouwd als behorend bij traditioneel conservatisme?
Dancing Israelis

Stel er zou beleid mogelijk zijn dat enorm voordelig is voor Amerika maar wel nadelig voor Israël. Zou je voor zulk soort beleid zijn?

Het antwoord van Charlie Kirk op de laatste vraag was dan min of meer: Ik hou van Israël.

Nick Fuentes

De aanjager van dit alles is Nick Fuentes. Hij is de oprichter van de America First-beweging en presenteerde tot voor kort een Youtubeshow. Deze show is onlangs verbannen van YouTube. Fuentes gaf in 2018 op 19-jarige leeftijd een imponerende speech op de American Renaissance-conferentie over de strijd van de zoomergeneratie met de boomer-generatie. Fuentes is een katholieke nationalist en vindt dat de belangen van zijn land door de overheid altijd op de eerste plaats moeten worden gezet. Hij ambieert geen puur blanke etnostaat, maar onderschrijft uiteraard wel het enorme belang van dominante blanke demografie en dominante christelijke cultuur. Fuentes is verder fel gekant tegen het in de tang zitten van zijn land bij Joodse miljardairs en de Israëllobby. Ook al legt Fuentes veel energie in zijn shows, een minpunt vinden sommigen dat zijn show iets te veel komedie en puberaal gedrag bevat. Sommige mensen twijfelen daarom aan zijn integriteit. Fuentes zegt hierop dat hij de taal van ironie gebruikt welke zijn generatie wel verstaat. Bekende video’s van Fuentes waarbij komedie en ironie worden gebruikt zijn onder andere ‘The Cookie Question’ en ‘The African Population Explosion’.

Wat je ook van Fuentes vindt, het ondermijnen en ontregelen van het doorsnee moderne conservatisme door groypers is zeer positief aangezien het leidt tot het ontwaken van mensen.

Over Charlie Kirk zegt Fuentes het volgende:

“Charlie Kirk is geen ware patriot maar een landverrader. Kirk stelt dat hij voor vrijheid van meningsuiting staat en voor conservatisme is. Dat hij tegen de cultuurmarxisten strijdt. Kirk wil echter graag dat de discussie niet al te veel afwijkt van socialisme versus kapitalisme. Dat het debat blijft gaan over economische onderwerpen zoals belastingen. In de vragensessies stelt Kirk het niet op prijs als hem wordt gevraagd waarom hij mensen als vervangbare, economische eenheden ziet; Waarom hij gelooft dat ras een sociale constructie is; waarom hij gelooft dat homoseksualiteit niet simpelweg een afwijking is die je kan tolereren, maar iets dat volkomen geaccepteerd, verwelkomd en zelfs gepromoot moet worden; Hoe hij dit allemaal kan rijmen met het christelijke geloof.

America First staat echter wel voor het ware conservatisme. Wij vinden het onacceptabel als blanke Amerikanen een minderheid gaan worden. Wij weten dat traditionele christelijke waarden niet samengaan met de progressieve jaren-60-ideeën. Wij vinden verder dat het afgelopen moet zijn met het stellen van de Israëlische belangen op de eerste plaats in plaats van de Amerikaanse belangen.

De strijd binnen de conservatieve wereld kan dus min of meer worden samengevat als volgt:

Waarlijk conservatief:

Christelijk, blank, Amerika éérst, handelsprotectie, non-interventionisme, blanke demografie is van belang.

Tegen

Modern neo-conservatief:

Joods, Joods, Israël éérst, vrijhandel en globalisering, oorlogen voor Israël, alleen bruto nationaal product en winsten zijn belangrijk.

Groypers in Nederland?

Uit Amerika komen vaak fenomenen overwaaien. Vaak is dit niet zo positief, echter zou het een goede zaak zijn als ook in Nederland bijvoorbeeld mensen als Thierry Baudet en Geert Wilders kritisch worden ondervraagd, juist vanuit de nationalistische beweging.

Thierry Baudet heeft bijvoorbeeld ooit verklaard dat hij onvoorwaardelijk Israël steunt en Geert Wilders houdt misschien wel meer van Israël dan van Nederland. In Vlaanderen kan een Dries van Langenhove tenminste nog vraagtekens zetten bij de dubbele loyaliteit van joden in zijn land. Wat zou het mooi zijn als er iemand zou zijn die aan Baudet en Wilders het volgende kan vragen:

Steun je Israël onvoorwaardelijk als:

 • Israël belang heeft bij een onstabiel en onontwikkeld Midden-Oosten, terwijl het voor Europese naties het beste is als het Midden-Oosten stabiel blijft, met bijvoorbeeld Assad aan het roer in Syrië?
 • Israël een buurland platbombardeert waarna vervolgens Europese landen mogen betalen voor de wederopbouw?
 • Israël asielzoekers en vluchtelingen exporteert naar Europese landen zodat Israël wel een etnostaat kan blijven en Europese landen hiermee verzwakt worden?
 • Israël ons bespioneert en Israëlische software vitale Nederlandse ICT-infrastructuur gijzelt?
 • Tot op de dag van vandaag onophoudelijk dubieuze holocaustcompensatiegelden naar Israël vloeien?
 • Israël geen criminele burgers wil uitleveren?
 • Het niet in het Nederlandse belang is om Israël te steunen?

Het is niet ondenkbaar dat deze vragen ooit aan Baudet en Wilders gesteld worden en dat er langzaamaan een einde gaat komen aan het merkwaardige filosemitisme van zogenaamde nationalisten. Ook zou het goed zijn als conservatieve partijen stoppen met het verdedigen van progressieve gedegenereerde jaren-60-idealen. Het tij moet keren en het momentum moet hiervoor komen. Wat in Amerika gebeurde tijdens de Groyper Wars is in elk geval veelbelovend.