Boekbespreking: Hear the Cradle Song van O.T. Gunnarsson

0
1157

Ga je dit jaar op vakantie of heb je gewoon zin in een fascinerend en prikkelend stukje fictie tussendoor met veel actie en avontuur? Download dan vooral eens dit controversieel werk waarin overlevingstechnieken, Germaans heidendom en maatschappijkritiek samenkomen. Ook de rol van de vrouw in de samenleving is een belangrijk thema. De link naar het boek staat weergegeven onder het artikel.

Los Angeles in een niet al te verre toekomst: wat ooit bekend stond als de globalistische liberale democratie van de V.S. is totaal ineengestort. In deze chaos van vernietigde infrastructuur, onveiligheid en barbarisme maken we kennis met één van de hoofdpersonen: Gwendolyn York. De wat naïeve maar bloedmooie blonde twintiger is de turbulente periode redelijk ongeschonden doorgekomen en woont in een mooi appartement in Orange County, in het zuiden van de stad. Doch dan krijgen alle blanken in Orange County, dat deel uitmaakt van het onlangs uitgeroepen “Kingdom of New China” en waar Chinese milities onder de naam “Tiger Claws” de dienst uitmaken, een ultimatum te horen: vrijwillig vertrekken binnen 5 dagen of bezoek krijgen van de militie.

Gwendolyn en haar familie en vrienden, waaronder haar vader Howard York en lokaal gemeenteraadslid Ed Finley, beraden zich wat te doen en besluiten de vijfde dag van het ultimatum per automobiel te vertrekken. Het probleem is echter, waarheen te reizen? Territorium gedomineerd door blanken is kilometers verwijderd, in het noorden van de stad ter hoogte van Beverly Hills. Om hier te komen dient eerst het Rijk der Aztlan te worden doorkruist, het gebied dat beheerst wordt door Latijns-Amerikaanse bendes onder de supervisie van de bloeddorstige Commendeur Paez. Wat volgt is een barre, met vlagen ook humoristische tocht door vijandig gebied waar het gezelschap, dat inmiddels is gegroeid tot een tiental personen, direct geconfronteerd wordt met een zeer luguber tafereel. Ternauwernood krijgen ze steun van een blanke militie die zich diep in vijandelijk territorium begeeft…

Deze bijzondere strijders, onder leiding van Styrbjorn Tagesson, hangen de voorchristelijke, Germaanse traditie aan met de daarbij behorende normen en waarden als trouw, kracht, eer en broederschap. We beleven nachtelijke marsen door vijandelijk gebied, met enkele bijzondere dialogen tussen de strijders en de vluchtende burgers. Met name het component van de invloed van vrouwen in de maatschappij komt in deze gesprekken uitgebreid aan bod. De decadente staat van de beschaving wordt in deze gesprekken feilloos blootgelegd en de lezer ervaart in de loop van het boek een proces waarin de personen, door realisatie en inzicht, afstand nemen van het oppervlakkige en materialistische westerse leven en hernieuwd inzicht krijgen van hun ware identiteit, en van wezenlijke waarden en normen, zoals dat generaties lang is doorgegeven.

Zonder al te veel van het scenario en het plot te verklappen kan worden gesteld, dat de schrijver deze militie als voorbeeld wil portretteren. Dit geldt onder andere als de strijders filosofische en religieuze gesprekken hebben met leden van het vluchtende gezelschap. Dit geldt ook bij de beschrijving hoe ze omgaan met moeilijke situaties in een groepsdynamiek en bij externe dreigingen. Dit geldt ten slotte, als op niet mis te verstane wijze orde op zaken dient te worden gesteld in Hollywood en Beverly Hills, waar veel bewoners ondanks alles nog steeds geloven dat het multiculturele ideaal alsnog kan slagen.

In de welhaast profetische introductie van dit boek schetst de schrijver een beeld dat vrijwel geheel overeenkomt met de ontwikkelingen van de laatste decennia, hetgeen des te verwonderlijker is gelet op het feit dat dit boek reeds meer dan 20 jaar geleden, in 1993, geschreven is. Letterlijk citaat uit de introductie van het boek:

Things really came together for both groups of planners and promoters of New World Order. With the world “safe for democracy”, a massive drive for third world immigration into white nations got started in earnest. Under campaigns with slogans like “Help the Underprivileged”, “Assist the Emerging Peoples”, “Universal Brotherhood”, “Equality for All”, and countless others, waves of negro, asian, oriental and breed-Indian immigrants began pouring into America, Canada, the European countries, and other areas of the world where white nations existed. While this unarmed invasion of the white areas of the world was taking place, the planners and promoters began another series of maneuvers designed to sink nationalism, racial and cultural awareness and pride, and sense of community. These entailed the forced integration of schools and with this came the lowering of educational standards so that the third world types could fit…”

…”The second group of utopia promoters and planners who totally controlled the T.V., radio, and publishing media in every invaded white country, pushed distorted information on all aspects of normal life in the past and present while constantly portraying white historical figures as corrupt and ruthless fiends, or degenerate imbeciles. They relentlessly instilled a feeling of guilt in white people, guilt because white people were the supposed oppressors and repressors of all other races who were themselves portrayed as noble, righteous and innocent by the media masters. White people were to feel ashamed because everything that was wrong on earth was, according to those in the media, due to the white race….”

.”As time wore on, the rise of the degenerate elements reached its maturity in the various white societies. Rabid lesbian feminists crawled out of the woodwork and their leaders felt that it was the purpose of their “movement” to destroy the family unit, push the split between the sexes into a war between the sexes, and destroy the white birthrate by convincing healthy women that a lesbian relationship was a means to “higher love”. And as time passed they became more and more active. The homosexuals also organized and began forcing their wishes on the crumbling societies as well. Since they helped weaken the family, destroy morals, slander white culture, and push “universalism” and “brotherly love”, the queers and dykes were allowed full reign and were helped by politicians and bureaucrats as well as the media masters. The queer agenda was added to school curriculums and the concepts of the “alternative lifestyles” were preached to young, impressionable children…”

De door de schrijver hierboven geschetste toekomstvisies waren voor die tijd, begin jaren negentig, wellicht duister en vergezocht, vandaag zijn ze reeds door de actualiteit ingehaald. Het homohuwelijk is er sindsdien in vrijwel alle West-Europese landen gekomen onder het motto “huwelijk nieuwe stijl”, homo´s mogen zelfs in sommige landen kinderen adopteren, er is de laatste jaren veel te doen over de overdreven en schadelijke aandacht die zelfs al vanaf basisonderwijs wordt besteed aan homosexualiteit en om de haverklap is er weer een krantenkop over een homo die is afgewezen bij een sollicitatiegesprek. Het kan nog absurder: Een gerenommeerd en beschouwend instituut Eerste Kamer, dat erom bekend staat afstand te nemen van de dagelijkse hectiek, moet zich bezighouden met een wetsvoorstel dat discriminatie van transgenders en intersekse personen verbiedt en zal deze wet normaliter gewoon goedkeuren. We zijn inmiddels dieper beland in het moeras van beledigde clubjes dan de schrijver ooit had kunnen bevroeden.

De aandacht die homosexuelen en andere verongelijkte groepen als minderheid, ja bijna als “stam” opeisen gaat zelfs zo ver dat een wetenschapper als Francis Fukuyama ze, naast andere boze minderheden zoals zwarten en moslims, uitgebreid beschouwt als zijnde een bedreiging voor de democratie in zijn laatste werk “Identity, the demand for dignity and the sentiment of resentment”. Het liberaal-democratische einde van de geschiedenis en de laatste mens lijkt plotseling ver weg, Fukuyama is een illusie armer…

Feit is, dat de bedreigingen die Fukuyama ziet vanuit zijn ideaal van een globalistische, liberale democratie, en de consequenties ervan, in het boek van O.T. Gunnarsson verder worden uitgewerkt en een logisch vervolg krijgen. In dat kader is het boek een uitstekend werk voor mensen die graag voorbereid willen zijn op crisissituaties. Zaken als het provisorisch vervaardigen van schoeisel, het zo stil en onopvallend mogelijk manoeuvreren en het (over)leven in vijandig gebied komen uitgebreid aan bod.

Als de verdere voorspellingen in “Hear the Cradle Song” voor wat betreft het verloop en het resultaat van de catastrofale globalistische liberale politiek ook uitkomen, kunnen we onze borst maar beter natmaken… en ons tussendoor vermaken met dit vlot geschreven en uitermate spannende boek, wat naast een spectaculaire en soms bizarre verhaallijn ook enkele malen een verbluffende diepgang toont.

Kvasir

Verwijzingen:

Boek: https://ia800306.us.archive.org/17/items/Hear_the_Cradle_Song/HearTheCradleSong.pdf

Interview met de schrijver, O.T. Gunnarson: https://www.youtube.com/watch?v=54vvUDUBmcc&bpctr=1551819627