Bijzonder onderwijs in opmars

4
1001
De NOS komt weer met een alarmerend artikel van het type dat de NOS, toch een soort nationaal nieuwsplatform, zo eigen is. Het bijzonder onderwijs is in opmars in Rotterdam. Hoewel het aantal basisscholen landelijk spectaculair daalt, doen schoolvormen als Montessori, Jenaplan en de vrije scholen het juist goed. Het zijn vooral hoogopgeleide ouders die kiezen voor deze scholen.

Dit hoeft in zichzelf natuurlijk geen probleem te zijn. Iedereen, en bovenal hoogopgeleide ouders, wil het beste voor zijn kind toch? Door wat meer soorten onderwijs aan te bieden naast het reguliere onderwijs is er meer te kiezen en deze keuzevrijheid kan voor veel mensen juist een uitkomst zijn. Wat echter als een probleem wordt weergegeven is dat de tweedeling in het onderwijs steeds groter wordt. Uit het artikel van de NOS:

Een onbedoeld bijeffect daarvan is dat de tweedeling in het onderwijs steeds groter wordt. Tussen rijk en arm, hoogopgeleid en laagopgeleid, en in de praktijk ook tussen wit en zwart.

De Onderwijsinspectie waarschuwde in 2018 al dat Nederland bij de meest gesegregeerde landen ter wereld hoort. En die ontwikkeling zet door. “Leerlingen gaan steeds meer in hun eigen bubbel naar school. Ze zitten in de klas bij gelijkgestemden en komen anderen niet meer tegen”, zegt Inge de Wolf van de Inspectie.

Verderop in het artikel worden meerdere voorbeelden van deze segregatie gegeven waarbij deze segregatie soms zelfs plaatsvindt in hetzelfde gebouw, als daarin meerdere scholen met elk hun eigen signatuur zijn gevestigd. Reden dus om alarm te slaan?

De gedroomde smeltkroes

Volgens de gemiddelde links-progressief uiteraard wel. Nederland is een multiculturele samenleving en scholen moeten een afspiegeling zijn van de bevolking. Door samen met kinderen met een volstrekt andere achtergrond in een schoolklas te zitten wordt wederzijds begrip gecreëerd en leren deze leerlingen met elkaar om te gaan, hetgeen ze later in de multiculturele samenleving ook moeten doen. Een positief bijeffect is dat ook de profeet Mohammed niet meer mag worden beledigd, net als in hoogontwikkelde landen als Pakistan en Saudi-Arabië.

Onderzoeker Guido Walraven van de regelmatig in opspraak geraakte hogeschool InHolland zegt:

Scholen moeten samenwerken en proberen leerlingen goed te mengen. Want het wordt steeds erger.
Wat opvalt bij het lezen van het artikel is dat de onwenselijkheid van deze segregatie niet in het minst wordt betwist. Het verschijnsel wordt geconstateerd en verwordt direct tot een probleem. Waarom dat zo is wordt echter volstrekt niet toegelicht.

Associatie met gelijken

Wie wat beter bekend is met de menselijke natuur en zich niet door links-progressieve xenofiele dogma’s laat ketenen weet dat mensen de neiging hebben zich te associëren met mensen die op hen lijken. Een hersenchirurg zal weinig optrekken met ‘outlaw bikers’, Jehova’s getuigen weinig met hardrockliefhebbers en conservatieve christenen weinig met fundamentalistische moslims of homoseksuelen. Jammer genoeg voor de links-progressief – die zich weer weinig zal ophouden met nationalisten en PVV’ers – zien veel oorspronkelijke Nederlanders immigranten toch niet als mensen die veel op hen lijken. Zo hebben deze een andere etniciteit, bijna altijd een andere religie, spreken ze van huis uit nogal eens een andere taal, komen ze vanuit een andere cultuur en hebben ze andere gebruiken. Dat maakt hen niet tot mindere mensen, maar wel tot mensen die maar weinig verwant – in ruime zin – zijn met autochtonen. Dat betekent dus dat beide groepen de neiging hebben zichzelf op te zoeken, maar in veel mindere mate elkaar. Dat blijkt overigens ook uit het artikel. Het staat de ouders van allochtone leerlingen vrij hun kinderen naar blanke scholen te sturen zo zij dat wensen, maar ze lijken zelf net zo zeer de vertrouwdheid van de eigen kring te verkiezen. Zoals in dit artikel is te lezen is het een mythe dat deze scholen leerlingen weigeren op grond van hun achtergrond, dus die vlieger gaat al bij voorbaat niet op.

Verder moet opgemerkt worden dat het artikel specifiek gaat over de situatie in Rotterdam, een stad die bekend staat om zijn problemen met allochtonen. Dit zal de neiging van blanke ouders om hun kinderen naar gemengde of zelfs zwarte scholen te sturen bepaald niet stimuleren. ‘Put your money where your mouth is’, zeggen de Engelsen zo mooi. In weerwil van alle progressieve en van zelfopoffering doortrokken taal die de blanke ouders uitslaan houden ze de eigen kinderen liever onder eigen beschermende paraplu. Pas echt diep zinken de ouders die hun kinderen aan sociale experimenten opofferen en ze op zwarte scholen zetten.

De multiculturele samenleving is mislukt

Dit verschijnsel is het zoveelste bewijs dat de multiculturele samenleving is mislukt, en dat o.a. om redenen die niet genoemd mogen worden. Het multiculturele ideaal gaat ervan uit dat alle mensen gelijk en gelijkwaardig zijn en dat migranten gewoon Nederlanders zijn, maar dan van oorsprong uit een ander land of met ouders die daar uit afkomstig zijn. Zolang deze mensen niet worden gediscrimineerd zullen ze volwaardig in de samenleving meedraaien en zelfs voor een culturele verrijking zorgen, een heel bijzonder soort van verrijking die nooit door Westerlingen ergens gebracht kan worden maar die het Westen wel altijd verrijkt. Daarin slagen zelfs migranten uit de achterlijkste gebieden ter wereld!

Verschijnselen als de hoge criminaliteit en het relatief lage opleidingsniveau zijn binnen die context een anomalie, iets dat niet zou moeten kunnen bestaan – maar waar we wel dagelijks allemaal onder lijden. Dat deze hoge criminaliteit en het lage opleidingsniveau inherent zijn aan de achtergrond van migranten is misschien wel het grootste taboe van de moderne tijd! In dit artikel tracht ik een steentje bij te dragen aan het slechten van dit taboe.

De praktijk is helaas weerbarstiger dan rozerode linkse idealen, waar de gemiddelde progressief overigens zelf ook van wegvlucht zo hij die kans heeft. De goedheid van de deugmens wordt immers niet afgemeten naar hetgeen hij doet, maar naar hetgeen hij roept. Op deze manier kan elke deugmens zijn eigen morele zelfbevrediging tentoonspreiden zonder daar daadwerkelijk iets voor te hoeven doen en ze zijn het er allemaal over eens dat de slechteriken in de samenleving rechts-reactionaire racistische blanken zijn. Over de slechtheid van bijvoorbeeld Marokkanen, die vijf keer zo crimineel zijn als Nederlanders, rept hij met geen woord tenzij hij het als voorbeeld gebruikt om de slechtheid van de Nederlander aan te tonen die dit natuurlijk veroorzaakt heeft met zijn racistische levensvisie*.

Een doodlopende weg

De multiculturele samenleving en de plotselinge aanwezigheid van grote groepen migranten met een andere etniciteit, cultuur, religie, taal en levensvisie leidt tot steeds meer frictie. Van integratie tot een gemeenschappelijk volk met een gemeenschappelijke achtergrond en gedeelde waarden is geen sprake, hetgeen ook zichtbaar is op de scholen die in het artikel worden genoemd. Verdergaande migratie van cultuurvreemde individuen is dan ook niet wenselijk en zelfs uitermate contraproductief. Ik durf zelfs te stellen dat migratie de grootste bedreiging is voor het Europa van deze tijd! Het volk van Europa – en Nederland in het bijzonder – moet zich bewust zijn van zijn achtergrond en uniciteit in de geschiedenis. Dit is geen Europees voorrecht en ik raad elke burger in de wereld aan hetzelfde te doen. We dienen ons geen schuldgevoel te laten aanpraten als we trots zijn op onszelf en hetgeen we, na vele eeuwen ontwikkeling, geworden zijn. Daarop moeten we trots en zuinig zijn!

Jan de Scherprechter

* Van criminaliteit onder jongens krijgen meisjes genoeg vreemd genoeg dan weer niet de schuld.

4 COMMENTS

 1. Als je weet dat de westerse beschaving steunt op de prestaties/uitvindingen van slechts enkele honderden, mogelijke duizenden, maar zeker niet meer, hoogbegaafden, dan zou je denken dat we juist alles moeten doen om deze elite te stimuleren in plaats van gedwongen in de middenmoot en met behulp van adhd medicatie onder ‘controle’ te houden.

 2. Dat ben ik met je eens. Het huidige schoolsysteem is gemaakt om het minimale in hun leerlingen te stoppen maar niet om er het maximale uit te halen. Veel grote wetenschappers deden het slecht op school omdat ze liever hun eigen weg gingen en het intellect hadden om daarin succesvol te zijn. Maar dat mocht niet.

  Het onderwijssysteem moet hervormd worden om daar beter mee om te gaan. Het gedwongen mengen van scholen werkt zeer contraproductief omdat dan niemand nog op de plek zit waar ze het beste gedijen, linkse theorie ten spijt. Sommige leerlingen moet je vrij laten, anderen vereisen een strakke discipline. Voor beide soorten leerlingen werkt de huidige tussenweg niet goed.

 3. Het onderwijs systeem zal falen zo lang er sprake is van schoolplicht. Thuisonderwijs dient als acceptabel alternatief aangeboden te worden. Alleen zo kunnen ouders zich weren tegen een al te dominante staat die kinderen indoctrineert over welk onderwerp dan ook, zoals de multikul of het promoten van homosexualiteit.

  Thuisonderwijs, en eventuele varianten hierop zoals buurtonderwijs en andere lokale initiatieven, kan prima worden gecombineerd met een jaarlijkse controle c.q. certificering door een onafhankelijk en deskundig bureau dat de voortgang meet. Op basis van de resultaten kunnen ouders dan besluiten hun kind verder thuis te onderwijzen of toch naar een school van hun keuze te sturen.

  • @Natascha
   Zal het niet zo zijn dat thuisonderwijs net zo goed tot indoctrinatie leidt? Door de ouders? Het zal niet meevallen als ouder je kind neutraal te onderwijzen en zelf leren denken zonder vooringenomenheid. Bovendien is contact met leeftijdgenoten heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind en met thuisonderwijs ga je dat niet bereiken.
   Ik heb mijn kinderen (nu jongvolwassenen) geleerd zelf te denken, een eigen mening te hebben (met respect) en niet alles wat docenten roepen zomaar klakkeloos aan te nemen. Dat heeft gewerkt. Het zijn welbespraakte jongeren geworden, met een duidelijke mening, fatsoenlijk gedrag en een gezonde dosis wantrouwen tegen “officiële” standpunten.

Comments are closed.