Aristocraten versus Plebejers

1
1414

Hoe moet je het huidige systeem aanpakken? Academic Agent herkent binnen de discussie over de strategie op dit moment twee zijdes, die heeft gedoopt tot ‘de aristocraten’ en ‘de plebejers’. De aristocraten willen een eigen elite creëren, buiten het huidige, allesoverheersende globohomo systeem. Zij kiezen daarmee voor een meer indirecte strijd. De plebejers vinden dit laf, zij zijn voorstanders van een directe, activistische strijd, gestuwd van onderaf.

In dit filmpje zet Academic Agent de posities uiteen. Volgens hem is het zaak eerst te herkennen dat de verschillen tussen links en rechts niet uitmaken, het is één pot nat. De plebejers willen dit bestaande systeem veranderen van binnenuit, door druk uit te oefenen van onderaf. Academic Agent acht de kans van slagen niet groot, omdat historisch gezien een beweging doodloopt als het niet gesteund wordt door een elite.

Hij rekent zichzelf tot de groep van de aristocraten. Zijn plan van aanpak is als volgt:
1) Dissidenten zijn schaars, misschien maar 1-2 op de duizend. Verbind je daarom met andere dissidenten, vorm een netwerk.
2) Word de beste versie van jezelf, zowel op intellectueel gebied als in toewijding aan de zaak.
3) Leef in totale afwijzing van de leugens van het systeem. Doe geen poging om de geprogrammeerde massa te overtuigen.
4) Vergroot de samenwerking tussen dissidenten door een internationaal netwerk te vormen van decentrale nodi.
5) Maak kunst en cultuur met elkaar, alleen voor elkaar. Lever goederen en diensten aan elkaar.

Om af te sluiten met een citaat van Pareto.

“The world has always belonged to the stronger, and will belong to them for many years to come. Men only respect those who make themselves respected. Whoever becomes a lamb will find a wolf to eat him.”

1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
The Natural World Order
Gast
1 jaar geleden

De afstand tussen de huidige machthebbers en de volken van de wereld is nu groter dan ooit.
De corona-angst is gecreëerd om het volk steeds docieler te maken en op te sluiten in hun huizen. Wetten worden steeds draconischer. Straffen steeds absurder. Grote groepen politiemensen, verkleed als Robocops, en steeds vaker voorzien van Boston Dynamics robothonden, dwingen de wetten op steeds brutere wijze af. Binnen afzienbare tijd zullen de politiemensen ook worden afgedankt en kunnen de robothonden iedere klus zelf uitvoeren.
Mensenrechten zijn verworden tot een papieren letter.

Bijna iedereen werkt, bewust of onbewust, mee aan de ‘great reset’. Een deel van de bevolking, laten we ze groen kleuren, gelooft werkelijk dat de wereld dan beter zal zijn.
De elitaire vijand van de mensheid, in Nederland vertegenwoordigd door pionnen als Rutte en Kaag, is de vijand van rood, de vijand van blauw, èn de vijand van groen.
Er is een nieuwe elite nodig. De paar rode mensen in de zee van tv-kijkend blauw.

Toch, lijkt mij, kan top-down en bottom-up prima naast elkaar werken aan de omverwerping van de huidige macht. Niet iedereen is een ’10’ of kan een ’10’ worden. Dankzij de corona-dictatuur begrijpt de helft van de bevolking inmiddels wel dat de elite streeft naar onze ondergang. Laat deze helft elkaar versterken.
Op het moment dat er dan een internationaal sterk netwerk is van ’10’ mensen, zal deze helft als vanzelf de autoriteit van de nieuwe elite erkennen.

We zullen het samen moeten doen. De klus is te groot om groepen mensen uit te sluiten.