Opnieuw ras en intelligentie

2
1189

Over het verband tussen ras en IQ

Het verband tussen ras en IQ is een van de controversieelste onderwerpen in de moderne tijd. Bijna niemand durft dit verband openlijk te leggen en zij die dat wel doen worden zorgvuldig uit het publieke debat gerangeerd. Dit kan zowel alledaagse burgers als de grootste namen binnen de wetenschap overkomen.

Een recent voorbeeld daarvan is James Watson. Deze zeer succesvolle wetenschapper ontdekte de structuur van DNA en staat daarmee aan de basis van enkele van de grootste wetenschappelijke doorbraken van de 20e eeuw. Toen hij echter terloops opmerkte dat uit testen bleek dat intelligentie van Afrikanen niet hetzelfde is die van ons (Europeanen, JdS) werd hij echter als een heipaal de grond in getrapt en werden direct zijn onderscheidingen en eretitels ingetrokken. Watson, die op het moment van schrijven nog herstellende is van een auto-ongeluk, is hetzelfde lot beschoren als bijvoorbeeld mensen met kritiek op de dominante geschiedschrijving van de holocaust of iemand die verkondigt dat de aarde plat is. Opmerkelijk genoeg ontspringen creationisten nogal eens de dans, maar dat komt doordat creationisme langdurig onderdeel van de westerse cultuur en algemeen aanvaarde denkbeelden is geweest. Zolang het niet hindert bij de uitoefening van een wetenschappelijk beroep knijpen we hiervoor dan maar een oogje dicht.

Yernaz Ramautarsing, zelf van Surinaamse afkomst, brandde zich hier ook al z’n vingers aan, zoals hier is terug te vinden. Hij spreekt hier echter iets politiek correcter over ‘volkeren’. Uiteraard viel heel deugend Nederland over hem heen in een massale pavlovreactie, en dat terwijl Ramautarsing niet eens blank is en daarmee geen voor de hand liggende kop van jut is. Dit toont maar weer eens aan hoe gevoelig en dubbel de materie is. Zo werden bijvoorbeeld na de Nashvilleverklaring conservatieve christenen de gezochte knuppelmagneet, maar wordt er verder nooit een onvertogen woord over moslims gezegd, die doorgaans toch veel conservatiever zijn.

Na nog een uitspraak in een besloten WhatsApp-groep – er kan blijkbaar nergens meer gewoon onder elkaar gediscussieerd worden – besloot Ramautarsing zich terug te trekken als kandidaat-raadslid. Hij was duidelijk een iets te hete aardappel geworden.

De Correspondent tracht het idee dat er een verband is tussen ras en IQ te kraken met een aan arrogantie grenzende vanzelfsprekendheid en beticht hun ideologische tegenstanders niet alleen van waanideeën maar schuwt ook een moreel oordeel niet. Hun tegenstanders zijn niet alleen fout, maar ook slecht. Overigens is er een reactie geschreven op dit stuk van De Correspondent, dat hier is te vinden. De auteur, dezelfde als die van dit stuk, heeft getracht om een reactie van de auteur van het oorspronkelijke stuk van De Correspondent los te wrikken, maar helaas zonder succes. Wellicht speelde mee dat Jan de Scherprechter zijn identiteit weigerde prijs te geven en leidde dit tot onbegrip bij Dimitri Tokmetzis, hoewel die zelf vurig bijdraagt aan het klimaat waaronder zogenaamde rechts-extremisten maar beter de veiligheid van de anonimiteit kunnen verkiezen. Wat wél uitermate bijzonder is, is dat Dimitri Tokmetzis ruiterlijk toegeeft dat er wel degelijk IQ-verschillen zijn tussen volkeren! Hij schrijft:

“Toch gaan ook sommige tegenstanders van Baudet in dit debat de fout in door te suggereren dat er géén IQ-verschillen zijn tussen volkeren. Want er ís een verschil in de gemiddelde uitkomst van IQ-tests tussen witte Amerikanen en zwarte Amerikanen. En er is een verschil in de uitkomst van IQ-tests tussen Europeanen en Afrikanen. De onderzoeken waar Ramautarsing zich op baseert, bestaan.”

Wie dus wil refereren dat volkeren wel degelijk verschillen vertonen in de resultaten van IQ-testen hoeft dus niet meer naar ‘obscure extreem-rechtse blogs’ te verwijzen, maar kan gerust naar De (buitengewoon linkse) Correspondent verwijzen.

Onderwerp van extreem-rechts

Vloggers die wel openlijk het verband leggen tussen ras en intelligentie worden door De Correspondent tot extreem-rechts gerekend. Voorbeelden hiervan zijn Stefan Molyneux en Jared Taylor. Dat die laatste ook gesproken heeft op Erkenbrandconventies maakt Erkenbrand dan ook direct verdacht. Sterker nog, een betere ‘smoking gun’ dan de binnen alt-rechtskringen zeer gewaardeerde Jared Taylor is haast niet denkbaar. De AIVD schrijft over Erkenbrand in hun rapport “Rechts-extremisme in Nederland – Een fenomeen in beweging”, te weten op pagina 8 en 9. Dit toont wel aan hoe ernstig het van staatswege wordt gevonden om te praten over rasgerelateerde zaken – behalve natuurlijk als een door Afrikanen gedomineerd voetbalteam wereldkampioen wordt, dan is het ineens geen enkel probleem.

Het moge duidelijk zijn dat het etiket ‘extreem-rechts’ bepaald nog geen geuzennaam is. Veel aanhangers van de PVV van Geert Wilders zullen daar al niet openlijk voor uitkomen, en de PVV is niet eens radicaal. Het is dan ook begrijpelijk dat sympathisanten van Erkenbrand, dat door de AIVD als een groot gevaar wordt gezien, hun voorkeuren zelden buiten zeer besloten kring kenbaar maken en dat schrijvers op de website pseudoniemen genruiken. De overheid laat zich, met als instrument de AIVD, bepaald niet onbetuigd en dit staat nog even los van de zogenaamde antidiscriminatiewetgeving die bepaalde groepen bevoordeelt ten opzichte van vooral blanke mannen.

Intuïtief lijkt dit ook hout te snijden. Bij het benoemen van welk kenmerk van ‘ras’ dan ook – behalve misschien huidskleur en haarstijl – lijken de laarzen van de bruinhemden weer over het asfalt te stampen en ook beelden van de Apartheid doemen direct op. De gruwelen van de Tweede Wereldoorlog liggen nog niet ver achter ons en toen zei Europa collectief: ‘Dit nooit meer!’. Mensen die dat toch lijken te proberen moeten monddood gemaakt, genegeerd, bekritiseerd, zwart gemaakt (no pun intended) en de grond in getrapt worden, toch? Met andere woorden: alle rassen hebben precies dezelfde aanleg voor intelligentie en alle zichtbare verschillen komen door omgevingsfactoren zoals discriminatie door blanke mannen en armoede, om maar wat voor de hand liggende – en gretig door links-progressieven omarmde – oorzaken te noemen. Toch is de stelling dat er geen enkel verband tussen ras en IQ bestaat een overduidelijke absurditeit. Zo’n zeer vergaande stelling zou anders toch eenvoudig te bewijzen of te ontkrachten moeten zijn? Het is opvallend dat de tegenstanders van het verband tussen ras en IQ niet met onderzoeken komen waarin wordt bewezen dat alle rassen precies even intelligent zijn. Hoe kunnen ze het dan zo zeker weten? Of roepen ze maar wat politiek correcte mantra’s om aan te tonen dat ze tot de juiste groep mensen behoren?

Ras en intelligentie: IQ naar ras

Een zinvol lijstje is te vinden op dit YouTube-filmpje. Ik zal het hier maar gauw reproduceren, voordat de censuur toeslaat.

115 Jewish Ashkenazi
105 Asian (Japan, China, Korea)
100 Caucasian/White
89 Native American/Including native “Latin” peoples
85 American Negroid/Black (who average 20% Caucasian DNA)
70 Pure Negroids/Natives of sub-Saharan Africa

Voor lieden die zich al langer met het onderwerp ‘rasrealisme’ (volgens de AIVD is dat dus puur racisme ongeacht de ingenomen stellingen en voorgedragen argumenten) bezighouden is dit lijstje niet nieuw. Mensen’rassen’ als pygmeeën ontbreken in dit lijstje nog, maar die staan bepaald niet bekend om hun intellectuele vaardigheden. Er lijkt zo op het eerste gezicht meer bewijs te zijn voor de stelling dat ras en IQ een link hebben dan dat het IQ voor alle mensenrassen in de wereld precies hetzelfde, laten we zeggen precies 100, is.

Oorzaken

Tegenstanders van de stelling suggereren dat het de omgeving is die een groot deel van het IQ bepaalt en dat raciale aanleg er in het geheel niet toe doet*. De reeds genoemde onderdrukking en armoede zorgen ervoor dat intelligentie zich niet goed kan ontwikkelen en dat de resultaten van IQ-testen gedrukt worden. Dit kan vergeleken worden met een individu dat veel talent heeft voor voetbal maar zich geen beter schoeisel dan klompen kan veroorloven. Hij zal net zoveel potentie hebben als iemand met hetzelfde talent maar met op maat gemaakte voetbalschoenen, maar hij zal op latere leeftijd toch beduidend minder goed kunnen voetballen. Dit is een redelijk argument, maar snijdt het wel voldoende hout?

Wie nog eens naar bovenstaand lijstje kijkt en studies erop na slaat die vergelijkingen maakt tussen etnische groepen met dezelfde afkomst maar verspreid over verschillende landen leven, zal tot de ontdekking komen dat bovenstaande tabel grosso modo stand houdt. Omgevingsfactoren blijken in nagenoeg elke studie aangaande IQ voor minder dan 50% verschil te kunnen verklaren. Hierover echter blijft er een oorverdovende stilte bestaan in media als De Correspondent…

Goed onderwijs wordt wel als argument genoemd, hoewel zelfs voetbaltraining van de beste en meest gedreven voetbaltrainer ter wereld geen voetbaltalent kan creëren maar dit hooguit kan ontwikkelen. Wie geen talent heeft zal nooit de Eredivisie bereiken, al traint hij 16 uur per dag. Hetzelfde geldt voor goed onderwijs. Iedereen die in een schoolklas op de lagere school heeft gezeten, zoals alle Nederlanders, weet dat intelligentieverschillen op jonge leeftijd al groot zijn. Sommigen worden naar speciaal onderwijs gestuurd, anderen gaan naar plusklassen speciaal voor hoogbegaafde leerlingen. Als dit niet het resultaat is van het onderwijs dat de leerlingen kregen, hetgeen voor iedereen vrijwel hetzelfde is, zijn die verschillen te wijten aan talent. Indien dit argument wordt gebruikt moet worden betoogd dat Oost-Aziaten beter onderwijs krijgen dan Amerikaanse zwarten en indianen die er al tienduizend jaar zitten. Ze krijgen ook beter onderwijs dan de blanken die er de baas zijn, toch? We mogen ook niet onvermeld laten dat zo’n 75 jaar geleden alle Japanners geïnterneerd werden in concentratiekampen, maar dit lijkt een veel minder groot effect te hebben gehad dan de reeds lang geleden afgeschafte segregatie en slavernij.

Verder is het opmerkelijk om te zien dat zwarten in de VS een stuk hoger scoren dan zwarten in sub-Sahara Afrika, waar er geen blanken zijn om ze te onderdrukken (stammentwisten met alleen zwarte stammen tellen niet als onderdrukking).

Ras is een sociale constructie

Tegenstanders van de link tussen ras en intelligentie beweren vaak dat ‘ras’ een ‘sociale constructie’ is en dat het geen enkele biologische geldigheid heeft. De verschillende ‘rassen’ verschillen genetisch zo miniem van elkaar dat het begrip ‘ras’ volkomen betekenisloos is.

Dit is echter bepaald niet het geval en tracht hier even decennia van staatsindoctrinatie en gelijkheidsmantra’s te negeren en te kijken naar de feiten. Op Erkenbrand werd hierover al gepubliceerd in Een realistische visie op menselijke rassen. Enkele citaten uit dat artikel:

“Volgens Trouw, en die hebben het weer van Nature, zijn de overeenkomsten in DNA tussen mensen en bonobo’s zelfs 98,7%. Ondanks de zeer grote overeenkomsten spreken we hier van compleet verschillende diersoorten.”

Ofwel: kleine verschillen kunnen wel degelijk zeer grote gevolgen hebben.

“De resultaten van de genetische verschillen tussen groepen mensen zijn ook duidelijk zichtbaar. Zo zijn mensen van Afrikaanse afkomst – zwarten – gemiddeld gespierder dan mensen van Europese afkomst – blanken – of vooral Aziatische afkomst. Zo is driekwart van de Amerikaanse professionele basketballers zwart en slechts 0,2% Aziatisch. Dit wijten aan culturele of maatschappelijke factoren is absurd: deze verschillen zijn direct het resultaat van aan afkomst gebonden genetische verschillen.”

Deze verschillen mogen gewoon benoemd worden. Aziaten weigeren koppig de raskaart te trekken dus die kan je gewoon bekritiseren en omdat zwarten hier gespierder zijn wordt de blanke juist negatief afgeschilderd en dat mag wel gewoon.

“Mannen en vrouwen zijn genetisch volledig identiek op slechts één enkel verschil na. Een mens heeft 46 verschillende DNA-strengen of chromosomen die zijn erfelijk materiaal bevatten. […] De 22 andere paren doen er wat het geslacht betreft in het geheel niet toe, het is het 23e paar dat bepaalt of het mens mannelijk of vrouwelijk is. Eenieder kan zien dat dit relatief zeer kleine genetische verschil bijzonder verstrekkende gevolgen heeft! Zo hebben vrouwen organen die mannen niet hebben, zoals ovaria en een baarmoeder, en zullen vrouwen borsten ontwikkelen. Mannen hebben een penis en zullen geen borsten ontwikkelen.”

Ofwel: het kleine genetische verschil tussen mannen en vrouwen leidt tot zeer grote verschillen in uitkomst.

Er is geen enkele fundamentele reden om aan te nemen dat er slechts één menselijk ras is met gelijkelijk verdeelde eigenschappen, waarbij pygmeeën gemakshalve over het hoofd worden gezien. Volgens die gedachtegang zouden Aboriginals die al 40.000 jaar in Australië wonen precies blanke West-Europeanen zijn, maar dan in Australië? Zwarte slaven werden pas laat in de menselijke geschiedenis naar de VS getransporteerd, maar desondanks waren ze in alles precies identiek als de indianen die er al woonden en de blanken die er net waren gearriveerd? Welke vorm van tovenarij – een ander woord is er stomweg niet voor – zorgt ervoor dat het evolutionaire pad voor iedereen gelijk is en dat zelfs de vermenging van Europese homo sapiens met de neanderthaler geen invloed heeft gehad op de ontwikkeling van mensenrassen of bepaalde groepsgebonden kenmerken?

Verhelderende gedachtenexperimenten

Gedachtenexperimenten kunnen hier zeer illustratief zijn.

Stel dat de populatie van een bepaald ras erg klein is en inteelt op de loer ligt, al betreft het dan niet gelijk bijvoorbeeld neef-nichtkoppels maar familieleden verderop in de stamboom. Zal de intelligentie in die groep dan precies even hoog blijven als die van alle andere groepen in de wereld? Zo ja, hoe komt dat dan? Kleine populaties zijn funest voor een soort, maar het laatste individu heeft dezelfde statistische aanleg als alle andere mensen op de wereld?

Stel dat de omstandigheden in een deel van de wereld zeer zwaar zijn waardoor andere eigenschappen een evolutionair voordeel bieden dan in een deel van de wereld waar een warm klimaat heerst en voedsel ruim voorhanden is. Waarom zijn de hersenen en de bijbehorende intelligentie dan volledig uitgezonderd van een evolutionaire ontwikkeling? Andere eigenschappen zoals spierkracht verschillen eveneens tussen rassen en mogen ook benoemd worden, anders kan een televisiecommentator die beweert dat Oost-Afrikanen goede marathonlopers zijn – nadat ze er weer eens een gewonnen hebben – aangeklaagd worden voor racisme!

Als in een groep domme mensen meer kinderen krijgen, hetgeen door sociale maatregelen gestimuleerd kan worden, waarom daalt de gemiddelde intelligentie in die groep dan niet? Die moet immers altijd overeen blijven komen met het wereldgemiddelde. Dat intelligentie deels erfelijk is al minder controversieel dan het verband tussen ras en intelligentie, hoewel het natuurlijk een van de oorzaken is.

Als bovenstaand lijstje het resultaat is van ‘de omgeving’ en niet van genetische aanleg, waarom treden de verschillen dan wereldwijd altijd op? Waar zijn de groepen die zich niet conformeren aan hun genetische aanleg, die er immers niet zou zijn? Waar in de wereld zijn Japanners minder intelligent dan zwarten? Waar zijn de universiteiten van Aboriginals?

Conclusie

Het verband tussen ras en intelligentie is zeer duidelijk. Het is bijzonder vergezocht dat dit verband er niet is of zelfs niet kan zijn en het getuigt van lafheid en domheid om dit verband te ontkennen omdat je zou wensen dat het er niet is. Er openlijk over praten zou uitermate verhelderend zijn en het zou groepen net zo min stigmatiseren als wanneer iemand beweert dat mannen agressiever en crimineler zijn dan vrouwen. Dat lijkt de mannen er niet van te weerhouden succesvol te zijn en vaak zelfs succesvoller dan vrouwen aangezien ze anders niet meer van onderdrukking kunnen worden beschuldigd. Er het zwijgen toe doen zet groepen tegen elkaar op en kan tot conflicten op wereldschaal leiden omdat onsuccesvolle groepen de oorzaak van hun achterstand leggen bij groepen die daar part noch deel aan hebben. Dat er geen andere oorzaak is dan een biologisch-genetische zal de lont uit het kruitvat halen!

Jan de Scherprechter

* Op het moment dat ze beweren dat de raciale aanleg ‘klein’ is zijn het al rasrealisten geworden en dient er daarna hooguit getwist te worden over de grootte van die aanleg, maar niet meer over de aan- of afwezigheid ervan.

2 COMMENTS

 1. Hmm, ja en nee…. ik interesseer me al wat langer voor dit thema en ik denk dat het beeld dat in dit artikel geschapen wordt niet juist is, ook al staan er niet direct verkeerde dingen in.

  Ten eerste is er het verschil tussen IQ en g, imo erg belangrijk om te begrijpen. g is de achterliggende gemeenschappelijke reden waarom de deelscores van het IQ aan elkaar gerelateerd zijn. De IQ score bestaat uit verschillende deelscores die met elkaar gemiddeld worden om zo een enkel nummer (het IQ) te krijgen. Het blijkt dat de deelscores alle met elkaar gecorreleerd zijn, hetgeen aanleiding is om een factor g (general) te poneren die een soort score is voor de efficiëntie van de hersenen. Deze factor g is ook gecorreleerd met dingen als reactie snelheid, het vermogen om kleurverschillen te zien, om tonen van elkaar te onderscheiden etc.

  Een van de deelgebieden voor de IQ score die niet zo sterk met g in verbinding staat is het vermogen om abstract te redeneren. En bingo, daar schuilt een groot gedeelte van de gemeten IQ verschillen.

  Je hebt waarschijnlijk wel gehoord van het Flynn effect. Deze onderzoeker vondt dat het gemeten IQ generatie op generatie toenam (in het westen) sinds het begin van de 20ste eeuw. De verklaring daarvoor ken ik niet.

  Maar het komt nog ‘erger’: De westerse mens -gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek- heeft zijn maximale g bereikt in de periode 1800-1850. Het is zelfs zo dat men schat dat de westerse mens sinds die tijd ca 10 tot 15 IQ punten heeft verloren ware het niet dat de afname in g gecompenseerd werd door de toename in het abstracte denken. Er was zelfs sprake van overcompensatie, want het gemeten IQ kon toenemen!

  Wat betekend dit? we, het betekend onder andere dat wanneer we de westerse mens vergelijken met mensen in andere werelddelen we in feite appels met peren vergelijken wanneer we het IQ vergelijken ipv g.

  Zo is er recentelijk gevonden dat in een aantal Afrikaanse landen de deelscores op abstracte intelligentie aan het toenemen zijn. Maw een “Afrikaans flynn effect” lijkt te zijn gestart.

  En in de westerse landen is het IQ nu dalende, het ziet er naar uit dat het flynn effect zijn maximale waarde heeft bereikt en niet langer de daling in g kan compenseren. Men meet een daling met ca 1 IQ punt per generatie (20 jaar).

  Zoals het er nu uitziet is IQ vooral een indicatie voor het relatieve success dat een persoon in zijn leven kan verwachten in de westerse samenleving. En geen indicator voor “hoe slim” iemand is in absolute, ras overschrijdende termen.

 2. Excuses voor de taalfouten en kromme taalconstructies. Ik zal de volgende keer een externe editor gebruiken wanneer ik zulke lange reacties ga pennen!

Comments are closed.